محمدحسن خورشیدی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


فاىل:Kha2.jpg
محمد حسن خورشیدی


  • تولد سال : 1316
  • تولد محل: فومن

محمد حسن خورشیدی خو خوانندگیا جه موقعی که زای بو شروع بوگوده بو و خیلی جه آهنگان و نغمانه به صورت خود آموج یاد بیگیته بو .

اون بخاطر آشنایی با شیون فومنی خواننده خیلی جه اونه ترانهان ببسته که قبل اینقلاب اونه چاگوده بو و همیشک جه رادیو تلیویزیون گیلان پخشا بستی . ا همکاری بعد اینقلاب هم ایدامه داشتی .

جه ترانهانی که بخوانده شا اشانه نام بردن:

گوشه نگیر، تنگامه، گازفرشان، حیف، تی توبه، طاووس، سوخته سینه، پورگه کم ایشتاوی، شند، درخت، حاجت و ... .مرکز گیلان صداسیما


گیلان خوانندان

فریدون پوررضا • ناصر وحدتی • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • هوشنگ حقیقت طلب  • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • قاسم جبلی • حسین مهربان • هنگامه اخون