پرش به محتوا

محمدحسن خورشیدی

Wikipedia جي
فاىل:Kha2.jpg
محمد حسن خورشیدی  • تولد سال : 1316
  • تولد محل: فومن

محمد حسن خورشیدی خو خوانندگیا جه موقعی که زای بو شروع بوگوده بو و خیلی جه آهنگان و نغمانه به صورت خود آموج یاد بیگیته بو .

اون بخاطر آشنایی با شیون فومنی خواننده خیلی جه اونه ترانهان ببسته که قبل اینقلاب اونه چاگوده بو و همیشک جه رادیو تلیویزیون گیلان پخشا بستی . ا همکاری بعد اینقلاب هم ایدامه داشتی .

جه ترانهانی که بخوانده شا اشانه نام بردن:

گوشه نگیر، تنگامه، گازفرشان، حیف، تی توبه، طاووس، سوخته سینه، پورگه کم ایشتاوی، شند، درخت، حاجت و ... .مرکز گیلان صداسیما


گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •