فهیمه اکبر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جهانگیر سرتیپ‌پور و محسن اکبر مئن. سال ۱۳۳۴.

فهیمه اکبر خؤندشگر ؤ گیلانشناس محسن اکبر ٚ همرأ ازدواج بۊده پسي، سال ۱۳۱۷ه.ش بمأ گیلان ؤ رشت بنیشته. فهیمه اکبر بيس سال گیلان ٚ مۊزیک ؤ داب-ه هامۊته ؤ یته کتابم بنویشته: طباخی گیلان. فهیمه اکبر گیلکي آواز خؤند ؤ دههٔ ۹۰ میلادي، آمریکای ٚ مئن یکته سي‌دي[۱] اين ٚ کارؤن أجي بيرين بمأ. اۊن سۊ ته زأک دأشت: گیلان ؤگؤلي ؤ فتح‌الله.[۲]


ویشتر بۊخؤنین ؤ بۊدؤنین[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. فهیمه اکبر ٚ اهنگؤن. ورگ ٚ وبجیگه.
  2. سایت خبری زنان موسیقی ایران