پرش به محتوا

شؤروي

Wikipedia جي
شؤروي
Союз Советских Социалистических Республик ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
پيلئکي
۲۲٬۴۰۲٬۲۰۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۲۹۳٬۰۴۷٬۵۷۱ (۱۹۸۹) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
ميخائيل گۊرباچؤف (۱۹۸۸ – ۱۹۹۱) ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت ٚ ريئيس
ايوان سيلایف (۱۹۹۱ – ۱۹۹۱) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
.su ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
SU ویرایش مقدار در Wikidata

شؤروي سؤسياليستي جؤمۊري‌ئن ٚ ايتحاد (رۊسي ميئن: Союз Советских Социалистических Республик) گه شؤروي (رۊسي: Совет؛ واگۊیه: سؤويت) دۊخانده بؤستي، ايته فدرال ٚ سؤسياليستي حۊکۊمت بۊ گه ۱۹۲۲ ميلادي سال ٚ ميئن قۊدرت بيگيته ؤ ۱۹۹۱ ميلادي ميئن ني مۊنحل-أ بؤسته. أ حۊکۊمت ايته ايتحاديه بۊ گه رۊسيه جه ؤ چن‌ته دئه جؤمۊري جه اۊراسيا کلسيا ميئن تشکيل بؤستي. شؤروي کيشور-أ ايته تک‌حزبي نيظام گردانئي گه شؤروي کؤمؤنيست ٚ حزب نام دأشتي. شؤروي پایتخت ؤ پيله شأر مؤسکؤ بۊ گه شؤروي رۊسيه سؤسياليستي فدراتيو ٚ جؤمۊري ميئن نهأبۊ ؤ اۊن ٚ مرکز ني بۊ. شؤروي مۊهم ؤ پيله شأران ٚ جه شأ لنينگراد (سن پترزبۊرگ)، کيئف، مينسک، تاشکند ؤ آلماتي-أ نام بؤردن. شؤروي مساحت ٚ نظر جه، دۊنیا أولي پيله کيشور بۊ ؤ اۊن ٚ خۊرتاو تا خۊرخۊس ٚ فاصله ويشتر جه ۱۰ هيزار کيلۊمتر ؤ اۊن ٚ کلسيا تا نسا ني ويشتر جه ۷,۲۰۰ کيلۊمتر بۊ ؤ ۱۱ ته زماني منطقه دأشتي. أ کيشور ٚ سامانسر خۊرتاوي اۊرۊپا، کلسيايي اۊرۊپا، کلسيايي آسيا ؤ مرکزي آسيا-یأ فأرسئي.[۳]

اتحاد جماهیر شوروی حاصل انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بیه و روسیه بخش بزرگ‌تر آن را تشکیل دائه. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ و درطی دوره‌ای که به جنگ سرد موسوم هسه شوروی و آمریکا ابرقدرت‌های جهانی به شمار شینه و بر تمام مسایل جهانی مانند سیاست‌های ایقتصادی، روابط بین‌المللی، تحرکات نظامی، روابط فرهنگی، پیشرفت دانش به خصوص در فن‌آوری فضایی تاثیر داشتنه. در این کشور تمام قدرت سیاسی و اداری در دست تنها حزب مجاز، حزب کمونیست اتحاد شوروی بیه.

کيشوري تخسيمان[دچينواچين]

شؤروي (۱۹۵۶ — ۱۹۸۹)
بيدۊق جؤمۊري پایتخت شؤروي نخشه
۱ أرمنستان ايروان
Republics of the Soviet Union
Republics of the Soviet Union
۲ آذربایجان باکۊ
۳ بلارۊس مينسک
۴ استؤني تالین
۵ گۊرجستان تفليس
۶ قزاقستان آلماتي
۷ قرقيزستان بیشکک
۸ لتؤني ریگا
۹ ليتواني ويلنيۊس
۱۰ مؤلداوي کيشيناو
۱۱ رۊسيه مؤسکؤ
۱۲ تاجيکستان دوشنبه
۱۳ تۊرکمنستان عشق آباد
۱۴ اۊکراین کيئف
۱۵ اۊزبکستان تاشکند

سربس[دچينواچين]

  1. شناسۀ ویدئوی یوتیوب: Fdk76YXNrxU.
  2. نشانی اینترنتی: https://novynarnia.com/2022/12/26/100r-srsr/. زمان بازیابی داده‌ها: ۱۶ آوريل ۲۰۲۴.
  3. "Soviet Union (former) Topography and Drainage". www.photius.com. Retrieved September 5, 2023.