رۊسي زوؤن

Wikipedia جي

رۊسي زبؤن (رۊسي مئن: русский язык) اۊرۊپا مئنˇ پۊرگۊتنکسترين زبؤنه. اي زبؤن شرقي اۊرۊپا ؤ شمالشرقي آسيا ؤ مخصۊصاً رۊسيه ؤ شؤروي باخي کشورؤنˇ مئن کاراگيته بنه.

رۊسي، تقريباً ۱۴۵ ميليۊن نفرˇ مأري زبؤن ؤ ۱۱۰ ميليۊن نفرˇ دومي زبؤنه.

اي زبؤنه سيريليکˇ خط أجي نيويسنن.

روسي زوؤن گيلکي زوؤن مين أيزی تاثیر بداشته.