علی نوری

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


علی نوری وهار سال 1331 رشت مین به دونیا بومو ابتدایی و دبیرستانا هو رشت مین بخوانده و سال تترج آزمون هونری مین ، برگزیدیه اوستان ببسته.

نوری جه سال 1363 خو فعالیتا با گیلان صدا و سیما آغاز بوگوده ، و سال 1365 خو فعالیتا گسترش بدا . سال 1373 ایته آهنگ اجرا بوگوده با ایسم سواد خوبه . که مورد توجه قرار بیگیفته هو سال مین جه طرف حوزه هونری و ارشاد اسلامی اجرای کنسرت واسی به کانادا بوشو .


گیلان خوانندان

فریدون پوررضا • ناصر وحدتی • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • هوشنگ حقیقت طلب  • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • قاسم جبلی • حسین مهربان • هنگامه اخون