پرش به محتوا

هنگامه اخوان

Wikipedia جي

هنگامه اخوان سال 1337 ، فومن مین به دونیا بامو.هنگامه ، آخری زای جه ایته خانواده بو کی همه تان خوش آواز بید. اما تنها اون بو کی بتانست حرفه ای آواز بخوانه. جه 10 سالگی خو پئر سرپرستی امره آواز خواندنه شوروع بوکود و خو برار ِ امره مدرسه میانی آواز بخواند. در جوانی به تهران کوچ بوکود و بعد ها راديو میان پذیرفته ببوست. هنگامه شبیه ترین صدای به قمرالملوک وزيری دَره و خو کارنامه میان کارهای سنگین و قابل دفاع زیادی ارائه بوکود. بعد انقلاب با وجود سختیانی کی ایته آواز خوان زن خو پیش داشتی ایران میان بئسه و هسا خو کاره ادامه دئن دَره.

هنگامه 2 سال پیش رئیس در سال 85 ایران آواز کانون مئن رئیس بو.


گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •