محمد عذر خواه

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


محمد عذر خواه شاعرو((خواننده))و((آهنگ ساز)) گیلکی ترانه هان سال 1333 رشت مین به دونیا بومو. رشته ادبیات میان خو مدرکه فگیفته .محمد عذر خواه آموزش سلفژ و دستگاهان موسیقی شناختنا زیر نظر نیک نواز یاد بیگیفته .

سال 1352 استاد داریوش علیزاده امرا آشنا ببسته و به رادیو دعوت ببو .

قبل اینقلاب دو تا آلبوم موسیقی جه اون بازار مین بوموبو . بعد انقلاب هم ترانه و سرودان زیادی از جمله آلبوم ((تی وستی))و آلبوم((گل گلاب)) و آلبوم (( رعنا )) اجرا بوگوده که ویشتر اونه ترانه هانه خودش بوگوفته .در حال حاضر محمد عذرخواه در کنار تنها پسرش نوید فعالیت هنری خودشه گسترش بده و با افتتاح فروشگاه موسیقی (آوازه) سعی بوکوده جوانان گیلکی بیشتر به سمت هنر و موسیقی تشویق بوکونه. ه