شیون فومنی

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

شیون فومنی (مير احمد سيد فخري نژاد) به تاریخ سیوم دیا 1520 گالش شؤمار فومن مین خو چشَ وازاکود.

پرونده:Bbhb.jpg
شیون فومنی


شيون فومنی (مير احمد سيد فخری نژاد) جه شاعران محبوب و مشهور خطیه گیلان زمین سال 1325ه ش فومن شهرستان مین به دونیا بومو خو تحصيلات ابتدايیه رشت مین بخوانده و بعد اون به کرمانشاه بوشو و سه ساله دوم دبيرستانا تا فیگیفتن دیپلم طبیعی -1345 اویا بخوانده.


شيون سال 1346 طارم زنجان مین وارد سپاه دانش ببو و يکسال بعد به استخدام اوستان مازندراناداره آموزش و پرورش در بومو و سال 1348 وارد زندگی زناشويی ببسته کوچی مین عهده دار مديريت و درس دان ایته جه مدرسان فولادمحله ساری ببو و تا سال 1351 با تمام مشکلات دست و پنجه نرم بوگود بعد اون هم گيلان ديگر جیگان مین به ا شغل شريف ایدامه بدا.

اون سال 1374 مبتلا به بيماری نارسايی کليه ببوسته و يک سال بعد درمان ا نارسايی واسی به وسيله دياليز به تئران کوچ بوگوده و هه سال مین با توجه به درد بيشمار موفق به فیگیفتن فوق ديپلم (تجربی) تربيت معلم دانشگاه جا ببو.


شيون سال 1376 ه.ش بعد سالها درس دان و تربيت ا خاک زاکان بازنشسته ببسته اون شهريورماه 1377 بعد ایته دوره بيماری کليوی و انجام دان پيوند کليه ایته جه تئران بيمارستانان مین فوت بوگود.

اونه آرامگاه سليمانداراب رشت بقعه مین اوجور که خودش وصیت بوگودبو کنار پیله سردار ميرزا کوچک جنگلی ایسه.

شیون فومنی چهار تا زای به ایسمان حامد فومنیکاوه فومنیدامون فومنی و آنک فومنی – جه خودش به یادگار بنا.

شیون کیتابان[دچین‌واچین]

پرونده:Shi1.jpg
خیاله گرد گیج کیتاب
پرونده:Shiv4.jpg
کوچه باغ حرف کیتاب

شیون شعر[دچین‌واچین]

گيلان ، اوی گيلان


کو ستاره فان درم تی چومانه سويانده ؟


کوزيمينا سربنم عطرتی زانويانده ؟


می پاتان آپيله سوغات می پابراندگی


کویتا کوچا دوارم می کوچیکی بویا نده


بائيد آی دس براران ئيپچه می لبلا بيگيرد


هه چينه ی کول ده بدا می شانه ، چانچويانده


ولانيد جغدازنم پسکلا پوشان بموجم


بدامی خونا بجار ، آنقده زالويانده


کوی دانه آينه ر می ديل سفره واکونم


خورا زرخا نكونه توشكه خو ابرويانده


می چومان تیرپیری شه خورشید سورما چی وابو


بدا دونيا واويلان می چشم کم سويانده


گيلان – اوي گيلان ! می دردا نتانه چاره کودن


اگه دس نخسه حکيم تی گيله دارويا نده


شعر توم بجارا واش پوراکونه تا چکره


اگه قوت تی پلا «شيون»بازو يانده


شیون فومنی شعران

گیلان اوی گیلان، آچه مچی، شیون فومنی دو بیتیان.

گیلان شاعران

محسن آریاپاد • هوشنگ اقدامی  • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمد رضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده • محمد شمس معطر  • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد  • محمد فارسی  • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • محمد امین لاهیجی • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی (گلچین گیلانی) • افشین معشوری مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد