هلاچین

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هلاچين‌ىکته آلبۊمه کي ناصر مسعودي خؤندگي ؤ شىونˇ فؤمني شعرؤنأ جي بيرين بمأ.


ترانه'ن[دچينواچين]

  1. داغۊله
  2. داغۊله آهنگ (آهنگ ؤ شعرخؤني)
  3. ستاره
  4. آواز (شۊر)
  5. دمبتۊ أبر
  6. دۊنىا راشي

دۊنىا راشي (آهنگ ؤ شعرخؤني)

  1. اصفهانˇ پيشاشۊ

آواز (اصفهان)

  1. گيلان اؤى گيلان

آلبۊمˇ آدمؤن[دچينواچين]

شعر: شىون فؤمني

آهنگ: مسعود لاهيجي

تنظيم: رضا فداىي

تأىه: موسسهٔ فرهنگي غزلسراى سبز (راست گفتار)

نوازندئن[دچينواچين]

أرسلان کامکار (ويالؤن، آلتؤ، عۊد)

داوۊد ورزيده (نى)

سيامک نعمت ناصر (تار)

رضا فداىي (سنتۊر)

کۊرۊش بزرگپۊر (تؤمبک، داىره)

خؤندش[دچينواچين]

خؤندگي: ناصر مسعودي

شعر خؤني: حامد فؤمني

همخؤنيئن:

شهريار کسماىي

فريبا أسدي

صدا: ايرج فهيمي

ديجيتال: صادق نۊري

چاکۊدنحق[دچينواچين]

اي آلبۊمˇ چاکۊدنحق موسسهٔ فرهنگي غزلسراى سبزˇ شي ايسه ؤ جؤمۊري اسلاميˇ ايرانˇ مئن، فرهنگ ؤ ارشاد اسلامي وزارتأ جي ۲/۳۸۹۵ت شماره جي مؤجوز هأىته ؤ ۴۶۲۴ شماره چي کتابخانهٔ ملي ايرانˇ مئن ثبت بۊبؤ.