پرش به محتوا

زكريا تيلور

Wikipedia جي
زکریا تیلورˇتاتایی

زکریا تیلور آمریکا دوازدهمین رییس جومور و آمریکا مایه دار ژنرال بو. و آمریکا و مکزیکˇجنگ میان ، آمریکا مایه دار چکنه بو. سیاست میان ، تیلور ويگˇحزب میان عضو بو. و حزب اونه انتخابات ریاست جوموری واستی کاندید و دوجین بوگوده. چون تیلور ایتا پیله ژنرال و ملی قهرمان بو. تیلور ریاست میان برده داری ایتا پیله موشکل و معضل آمریکا میان بوبوسته کی آمریکا کلسیا میان خواستار لغو برده داری بید. و خواستید تصمیم بیگیرید برده داریه دیمه بنید. ولی نساییئن (جنوبیان) کی برده داری اوشانه اصلی شغل بو و اوشانه اقتصاد برده داری سر گردستی. لغو برده داری موخالف بید. و خوشانه حق دنستید کی خوشانه ره برده بدارید. هنه واستی آمریکا میان اختلاف دکفته و اَ کشور دوخاله بوبوسته. نسایی ایالتان تصمیم بیگیفتید آمریکا جا سیوا بِبید و خوشانه ره ایتا تازه و موستقله مملکت تاسیس بوکونید کی تیلور اوشانه مره موخالفت بوگوده و هنه واستی آمریکا مایه دار آماده باش بدا تا نساییئن فوتورکه و سرکوب بوکونه. ولی شانزده ماه تیلور ریاست دوارسته بو کی تیلور میره و اونه معاون میلارد فیلمور تا آخر تیلورˇ ریاست اونه جانشین بوبوسته.


سربس[دچينواچين]