شهرستان بجنورد

Wikipedia جي
خوراسان شومالی اوستان

بجنورد شهرستان ایته جه شهرستانان خراسان شومالی اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم شهر بجنورد ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

شهر: بجنورد

شهر: راز

شهر: حصار گرم‌خان


خراسان شمالی (اوستان)

خراسان شمالی (اوستان)

مرکز بجنورد
شهرستانان اسفراین | بجنورد | جاجرم | شیروان | فاروج |گرمه | مانه و سملقان
شهرون

اسفراین | آشخانه | بجنورد | پیش‌قلعه | جاجرم | حصار گرم‌خان | درق | راز | سنخواست | شوقان | شیروان | صفی‌آباد | فاروج | قاضی | گرمه | لوجلی 

دئنی جیگان

شیخ علی اسفراینی آرامگاه  | بش ‌قارداش | اسپاخو بنای سنگی  | دانیال نبی زیارتگاه  | بلقیس شهر  | جلال الدین گرمه قلعه  | آئینه‌خانه عمارت  | سردار مفخم عمارت  | بیدگ غار  | کافرقلعه غار  | نوشیروان غار  | باباامان گردشگاه  | بجنورد مقبره شهدای  | نارین ‌قلعه