پرش به محتوا

رضا نیکوروان

Wikipedia جي

رضا نیکوروان ایته از نوازندگان ویولن اهل گیلان ایسه. اون جِه اول موسیقی ره ، ساز بادی ترومپت مَرأ شروع بوکوده و خؤب بِتانسته در اَ ساز یاد بیگیره اما اون، علاقه فراوانی به یاد گیفتن ساز ویولن دأشتی و هَنه وأسی موسیو یروان مارتیروسیان ویجا بوشو و در سه سال بتانسته غربی موسیقی یه یاد بیگیره.

اما غرب موسیقی ، چون اَنه روحیات مَرأ کی تحصیلات ادبی دأشتی سازگار نؤبو، تصمیم بیگیفته کی غرب موسیقی یه کنار بَنه و موسیقی ایرانی یه یاد بیگیره. اون ، رکن الدین نژند مَره به ایته از شاگردان با ذوق مرحوم ابوالحسن صبا، یعنی مهندس رضا روحانی که برای انجام خو کاران رشت میأن زندگی گودی، اَنه ویجا بوشویید تا ردیفان موسیقی استاد صبا یه یاد بیگیرید.

در اؤ زمات انجام و اجرای بخش موسیقی و تئاتر گیلان به نیکوروان سپرده بوبوسته. در ارکستر گیلان چند نفر جِه موزیسن ها مَرأ میثل : شعبانعلی بابازاده، اکبر آبیار و... همکاری دأشتی و اؤیه بو کی با دو هؤنرمند توانا، کی هم در تئاتر و هم خوانندگی برنامه کودید؛ یعنی ناصر مسعودی و نادر گلچین، آشنا بوبوسته. نیکوروان اولین آهنگ با شعر منوچهر آتشی و با صدای ناصر مسعودی اجرا بوبوسته.

نیکوروان زماتی کی به تئران منتقل بوبوسته، تلویزیون آموزشی مَرأ کی مجاور مجلس بو به طور زنده با خواننده ای کی خودش اونه تعلیم بِدأ بو به نام آقای نداف، برنامه اجرا کودی. در زمات ریاست اسدالله مومن پور رادیو میأن، اونه به عنوان رهبر ارکستر انتخاب و تا زماتی کی رادیو میأن ایسأ بو در خو جایگاه بِئسأ. جه خوانندگانی کی اوشان مَرأ همکاری دأشتی می توان به : منصور فانی، فریدون پوررضا، بانو شهناز و... اشاره کودن. چاگودن آهنگان توسط اعضای ارکستر به نوبت انجام گیفتی. اما ویشتر آهنگان توسط غلامرضا امانی چاگوده و تنظیم و پخش و ضبط بوستی. نیکوروان به علت زیاد بودن کاران اداری در شرکت مخابرات کی اویه مشغول به کار بو، از رادیو کناره گیری کؤنه.

برخی از اونه آهنگان کی بساخته : «بوشو بوشو» با شعر بهمن فرخی و با صدای فریدون پوررضا ، «دختر چایی کار» با شعر اسدالله سمیعی و با صدای فریدون پوررضا، «بهار» با شعر منوچهر آتشی و با صدای ناصر مسعودی، «خدا و وطن» با شعر علی نافعه ای با صدای ناصر مسعودی، «گول مار» با شعر اسدالله سمیعی و با صدای ناصر مسعودی

گیلان نوازندان

حسن تقی پور(تار) • اسماعیل فتوحی(سنتور) • داریوش علیزاده(سنتور) • جهانشاه خان لاشایی(سرنا) • رضا نیکوروان(ویولن) • منوچهر جنتی(ویولن) • فریدون فروزانفر(ویولن) • غلامرضا امانی(ویولن) • بهمن شکیبی(ویولن) • جهانگیر کامیان • عنایت الله تحویلداری(تار) • منوچهر آمیغ(ویولن) • حسین آمنین(سنتور) • محمود طراز کوهی(ویولن) • رضا عباس زاده(ویولن) • حسن حق گو(ویولن) • حسن آصفی(ویولن) • یحیی نیک نواز(ویولن) • جهان دانش(ویولن) • منوچهر روزرخ(ویولن) • منوچهر ویسانلو(ویولن) • کیهان دیوان بیگی • حسن بهی ثابت قدم(ویولن) • مهدی میخچی(تنبک) • بیژن میرزاده • اکبر صدیف • اسدالله مومن پور • عبدالله جفرودی • فرهاد بوعلی(ویولن) • پرویز دهپور(ویولن) • رکن الدین نژند(ویولن) • رضا فکوری(ویولن) • احمدعلی راغب(تار) • هوشنگ افتخاری(تنبک) • اسماعیل زریوند(تنبک) • محمدعلی برکادهی(تنبک) • خسرو کشوری(تنبک) • بهمن صدفی(تنبک) • علی مبرهن(تنبک) • جعفر ابراهیمی(تنبک) • جعفر امین طینت(تنبک) • احمد قربانی(تنبک) • یوسف چنانی افشار(کلارینت) • قدیر نجفی(کلارینت) • علی پورجعفر(کلارینت) • شبانعلی بابا زاده(کلارینت) • علی مردخه(کلارینت) • جمشید مرادی(ویولن) • حسن عشقی(سنتور) • محمد جمشیدی(سنتور) • بهمن سیگارچی(سنتور) • علی بابا شکوری(سنتور) • علی اکبر کنعانی(سنتور) • بهمن پرشاد(سنتور) • اسفندیار شاهسار(فلوت) • بهمن یوسفی(فلوت) • اسدالله سمیعی • رضا استوار • بهزاد فروهری(نی) • علی بهدشتی(نی) • تقی مروجی • غلامرضا ورعی(نی) • محمد رنجبر(سه تار) • شروان احمد زاده(ویولن) • ناصر ریاضی(ویولن) • حسین رضایی • علی اکبرپور(ویولن) • رضا مروجی • فروهی • عادل حسینجانی(سه تار) • رضا جوادزاده(عود) • احمد سیگارچی(عود) • حسین دستیار(تار) • زیدالله طلوعی(تار) • عبدالله ملت پرست(تار) • محمد تقی رنجبر(تار) • خلیل دانش پژوه(تار) • ابولقاسم جواد زاده(تار) • حسین حقانی (تار) • سیا ابرار خوشخوان(سرنا) • عزیز خوشنواز(سرنا) • رضا سردایی(نی) • عزیز مشتاق(سرنا) • غلامحسین فلاحتکار(سرنا) • عزیز فلاحتکار(سرنا) • سعید هدهدی(تنبک) • علی مراد خان(سرنا) • بابک ربوخه (سنتور) یوسف احمدی کیاسرایی(ویولن) •