مهدی میخچی

Wikipedia جي

محمد مهدی میخچی ایته از نوازنداگان با سابقه تنبک بو، کی در سال ۱۳۱۳ در محله مسجد صفی رشت بودونیا بومو. محمد مهدی میخچی فرزند حاج علی اکبر میخچی و نوه کریم خان میخچی بو کی ایته از بازرگانان بنام و معتبر بو.

فعالیت هنری[دچينواچين]

اون جِه هشت سالگی ضرب زِئِنه جِه گوش دِئن به گرامافون یاد بیگیفته و روی میز ضربب زِئی. نوجوانی مِئن ایته تنبک تهیه بوگوده و با ایشتابِستِن ضرب اوستاد تهرانی جِه رادیو، به یاد گیفتِنه تنبک زِئن بدون اوستاد مشغول بوبُسته. میخچی، سال ۱۳۲۱ با موسیو یرواند ماردروسیان کی ایته از اوستادان موسیقی بو آشنا بوبُسته، و بعد از این کی به دبیرستان بوشو شاگرد اوستاد محمود مرتضوی بوبُسته.

سال ۱۳۲۸ با کیهان دیوان بیگی و محمد انکشافی آشنا بوبُسته و بِتانِستِه به انجمن ملی موسیقی گیلان وارد بِبه و ردیف موسیقیِ، جِه اوستاد حسن یزدانپرست و ریتمَ، جِه اوستاد رکن الدین نژند یاد بیگیفته.

اون شهریور سال ۱۳۳۲ در کنسرتی، ویولن نوازی حسین روزرخِ با خو تنبک نوازی یاری بوگوده. اون هَتو سال ۱۳۳۴ هم کنسرتی به رهبری رکن الدین نژند در چالوس با صدای شاپور جفرودی دَشتی. میخچی سال ۱۳۳۸ وارد ارکستر رادیو رشت به رهبری غلامرضا امانی بوبُسته و با اوستادان فریدون فروزانفر و حسین آمنین همکاری بوگوده و جه سال ۱۳۳۹ با اوستاد فریدون پوررضا همکاری بوگوده و در هَه سال در کنسرت اوستاد غلامحسین بنان که سه شب مِئن بو، بِدرخشه.اون هتو با هنرمندانی میثل اوستاد یاحقی و اوستاد بنان اَمره، همکاری بگوده.

میخچی بعد از انقلاب، با این کی خو بینایی از دست بِدا بو در کنسرت گیل چاووشان کی در اسفند سال ۱۳۶۹ در سینما انقلاب رشت اجرا بوبُسته؛ آنچنان بِدرخشه کی مردم اونه تا دقایقی طولانی دست بِزِئید. اون هَتو سال ۱۳۶۸ فومن مِئن، در کنگره به یاد میرزا ارکستری به رهبری بهمن شکیبی یاری بوگوده.

سال ۱۳۸۹ در همایش دوستداران گیلانی مکتب ذوالفنون کی رشت مِئن برگزار بوبُسته ، لوح سپاسی با امضای زنده یاد اوستاد جلال ذوالفنون به خاطر نیم قرن فعالیت میخچی در عرصه موسیقی اونه اهدا بوبُسته.

درگذشت[دچينواچين]

محمد مهدی میخچی، در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ به دلیل کهولت سن از دونیا بوشو.

سربس[دچينواچين]

https://web.archive.org/web/20210208144051/https://www.farhang.gov.ir/fa/news

گیلان نوازندان

حسن تقی پور(تار) • اسماعیل فتوحی(سنتور) • داریوش علیزاده(سنتور) • جهانشاه خان لاشایی(سرنا) • رضا نیکوروان(ویولن) • منوچهر جنتی(ویولن) • فریدون فروزانفر(ویولن) • غلامرضا امانی(ویولن) • بهمن شکیبی(ویولن) • جهانگیر کامیان • عنایت الله تحویلداری(تار) • منوچهر آمیغ(ویولن) • حسین آمنین(سنتور) • محمود طراز کوهی(ویولن) • رضا عباس زاده(ویولن) • حسن حق گو(ویولن) • حسن آصفی(ویولن) • یحیی نیک نواز(ویولن) • جهان دانش(ویولن) • منوچهر روزرخ(ویولن) • منوچهر ویسانلو(ویولن) • کیهان دیوان بیگی • حسن بهی ثابت قدم(ویولن) • مهدی میخچی(تنبک) • بیژن میرزاده • اکبر صدیف • اسدالله مومن پور • عبدالله جفرودی • فرهاد بوعلی(ویولن) • پرویز دهپور(ویولن) • رکن الدین نژند(ویولن) • رضا فکوری(ویولن) • احمدعلی راغب(تار) • هوشنگ افتخاری(تنبک) • اسماعیل زریوند(تنبک) • محمدعلی برکادهی(تنبک) • خسرو کشوری(تنبک) • بهمن صدفی(تنبک) • علی مبرهن(تنبک) • جعفر ابراهیمی(تنبک) • جعفر امین طینت(تنبک) • احمد قربانی(تنبک) • یوسف چنانی افشار(کلارینت) • قدیر نجفی(کلارینت) • علی پورجعفر(کلارینت) • شبانعلی بابا زاده(کلارینت) • علی مردخه(کلارینت) • جمشید مرادی(ویولن) • حسن عشقی(سنتور) • محمد جمشیدی(سنتور) • بهمن سیگارچی(سنتور) • علی بابا شکوری(سنتور) • علی اکبر کنعانی(سنتور) • بهمن پرشاد(سنتور) • اسفندیار شاهسار(فلوت) • بهمن یوسفی(فلوت) • اسدالله سمیعی • رضا استوار • بهزاد فروهری(نی) • علی بهدشتی(نی) • تقی مروجی • غلامرضا ورعی(نی) • محمد رنجبر(سه تار) • شروان احمد زاده(ویولن) • ناصر ریاضی(ویولن) • حسین رضایی • علی اکبرپور(ویولن) • رضا مروجی • فروهی • عادل حسینجانی(سه تار) • رضا جوادزاده(عود) • احمد سیگارچی(عود) • حسین دستیار(تار) • زیدالله طلوعی(تار) • عبدالله ملت پرست(تار) • محمد تقی رنجبر(تار) • خلیل دانش پژوه(تار) • ابولقاسم جواد زاده(تار) • حسین حقانی (تار) • سیا ابرار خوشخوان(سرنا) • عزیز خوشنواز(سرنا) • رضا سردایی(نی) • عزیز مشتاق(سرنا) • غلامحسین فلاحتکار(سرنا) • عزیز فلاحتکار(سرنا) • سعید هدهدی(تنبک) • علی مراد خان(سرنا) • بابک ربوخه (سنتور) یوسف احمدی کیاسرایی(ویولن) •