پرش به محتوا

ايلام ٚ اۊستان

Wikipedia جي


ایلام اوستانایلام (اوستان)

ایلام (اوستان)

مرکز ایلام
شهرستانان آبدانان | ایلام | ایوان | دره‌شهر | دهلران | شیروان و چرداول | مهران
شهرون

آبدانان | آسمان‌آباد | ارکواز | ایلام | ایوان | بدره | پهله | توحید | چوار | دره‌شهر | دهلران | زرنه | سرابله | صالح‌آباد | لومار | مورموری | موسیان | مهران | میمه 

دئنی جیگان

سیاهگل آتشکده  | سید صلاح‌الدین محمد آرامگاه  | آبدانان پشت ‌قلعه  | بهرام چوبین تنگ  | تخت‌ خان سنگ‌نوشته  | گل‌کل ملکشاهی سنگ‌نوشته  | سیروان شهر باستانی  | طلسم ‌خان غار  | قیران قلعه  | والی قلعه  | فلاحتی کاخ  | قلاقیران کوه  | ایلام موزه تاریخ طبیعی  


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد