پرش به محتوا

لؤرستان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
لرستان اوستان
لرستان اوستان

لرستان ایته جه ایران اوستانان ایسه اونه مرکز خرم آباد و بروجرد هم اونه ایته جه مهم شهران ایسه.

لرستان شهرستانان[دچينواچين]

ازنا - الیگودرز - بروجرد - پل دختر - خرم آباد - درود - دلفان - دسلسله و کوهدشت .


سپیددشت

لرستان کوهان[دچينواچين]

اشترانکوه - قالی کوه - تمندر - چهل نابالغان - رباط کوه - گرین کوه - سرسبز کوه - میش پرور - هنجیس کوه - ویلو کوه - نیر کوه - رال کوه - شاه نشین کوه - سفید کوه - علی بلاغی کوه - هشتاد پهلو - تاف - منگنی - مخمل کوه - کبیر کوه - یافته کوه

لرستان سرشناسان[دچينواچين]

دوکتر شهید هوشنگ اعظمی لرستانی ،آیت الله حسین بروجردی، آیت الله احمد کروبی، آیت الله روح الله کمالوند و آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی.

مهرداد اوستا - بابا طاهر عریان - مهدی زین الدین - ملاپریشان - عبدالحسین زرین کوب - سید جعفر شهیدی - مسعود رایگان .


لرستان (اوستان)

لرستان (اوستان)

مرکز خرم‌آباد
شهرستانان ازنا | الیگودرز | بروجرد | پل‌ دختر | خرم‌ آباد | دورود | دلفان | سلسله | کوهدشت
شهرون

ازنا | اشترینان | الشتر | الیگودرز | بروجرد | پل ‌دختر | چالانچولان | چغلوندی | چقابل | خرم ‌آباد | درب گنبد | دورود | زاغه | سپیددشت | سراب ‌دوره | فیروزآباد | کونانی | کوهدشت | گراب | معمولان | مومن ‌آباد | نورآباد | ویسیان 

دئنی جیگان

شوی دزفول آبشار  | نوژیان آبشار  | سرکانه آبشاران  | امام‌زاده دوخواهران | کشکان پل  | زردابه تالاب  | گهر دریاچه  | شینه دژ  | کلماکره غار  | فلک‌الافلاک | رحمان‌آباد کاخ ساسانی  | گوشه شهنشاه کاروانسرا  | بروجرد مسجد سلطانی  

ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد