نسايي خۊراسان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
نسايي خۊراسان
مرکزبيرجند
پيلئکي۱۵۱,۱۹۳  کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۷۶۸,۸۹۸ نفر
شأرستانان ٚ تعداد۱۱
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگانسايي خۊراسان ٚ اۊستانداري
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۵۶

نسايي خۊراسان ايته جه ايران ٚ اۊستانان ايسه. أ اۊستان ٚ مرکز بيرجند ايسه ؤ کلسيا جه رضوي خۊراسان ٚ اۊستان، خۊرخۊس ٚ جه سمنان، اصفهان ؤ ىزد ٚ اۊستانان، نسا جه کرمان ؤ سيستان ؤ بلۊچستان ٚ اۊستانان ؤ خۊرتاو ٚ جه أفغانستان-أ فأرسه. تا ۱۳۸۳ سال، ايران ٚ کيشوري تخسيمان ٚ مئن أ اۊستان رضوي خۊراسان ؤ کلسيايي خۊراسان ٚ أمرأ ايجايي ايته اۊستان بۊد کي اۊن ٚ نام خۊراسان ٚ اۊستان بۊ ولي بأزۊن ايته مصوبه أمرأ اۊ اۊستان سۊته اۊستان ٚ مئن تخسيم بۊبؤسته. أ اۊستان ٚ پيلئکي ۱۵۱,۱۹۳ کيلۊمتر مربع ايسه ؤ ايران ٚ سوؤمي پيله اۊستان ايسه. براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، أ اۊستان ٚ جمعيت ۷۶۸,۸۹۸ نفر بۊ ؤ جمعيت ٚ نظر ٚ جه ايران ٚ ۲۸اؤمي اۊستان ايسه.[۱]

نسايي خۊراسان ٚ نخشه

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد وب|عنوان=هیات وزیران به استاندار منتخب خراسان جنوبی رأی اعتماد داد|نشانی=https://www.mehrnews.com/news/5061795/هیات-وزیران-به-استاندار-منتخب-خراسان-جنوبی-رأی-اعتماد-داد%7Cوبگاه=خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency|تاریخ=2020-11-01|بازبینی=2020-11-01|کد زبان=fa}}