پرش به محتوا

چارمحال ؤ بختياري اۊستان

Wikipedia جي

چارمحال و بختیاری


چهارمحال و بختیاری (اوستان)

چهارمحال و بختیاری (اوستان)

مرکز شهرکرد
شهرستانان اردل | بروجن | شهرکرد | فارسان | سامان | کوهرنگ |کیار | خانمیرزا | بن | لردگان
شهرون

اردل | آلونی | باباحیدر | بروجن | بلداجی | بن | جونقان | چلگرد | سامان | سفیددشت | سودجان | سورشجان | شلمزار | شهرکرد | طاقانک | فارسان | فرادنبه | فرخ‌شهر | فیل آباد | کیان | کاج | گندمان | گهرو | لردگان | مال خلیفه | ناغان | نافچ | نقنه | وردنجان | یان چشمه | هفشجان 

دئنی جیگان

آتشگاه آبشار  | کوهرنگ آبشار  | شهرکرد اتاق آینه  | امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون | امامزاده شهسوار | زمان‌خان پل  | باباحیدر پیست اسکی  | چلگرد پیست اسکی  | گرده خلک پیست اسکی  | گندمان تالاب  | سردآب چشمه  | زاینده‌رود سد  | سئوده عمارت  | صمصام‌السلطنه قلعه  | خان مسجد (شهرکرد) | قلعه چالشتر موزه  


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد