پرش به محتوا

کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستان

Wikipedia جي
کلسيايي خۊراسان
مرکزبۊجنۊرد
پيلئکي۲۸,۴۳۴  کیلۊمتر مربع
جمعيت (۱۳۹۵)۸۶۳,۰۹۲ نفر
شأرستانان ٚ تعداد۸
زمات ٚ جيگاايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينویچ+۳:۳۰)
تاوسساني ساعت (دي‌اس‌تي)ايران ٚ استاندارد ٚ زمات (گرينويچ+۴:۳۰)
وبجيگا[کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستانداري]
تلفؤن ٚ پيش شۊماره۰۵۸

کلسيايي خۊراسان ايته جه ايران ٚ اۊستانان ايسه. أ اۊستان ٚ مرکز بۊجنۊرد ايسه ؤ کلسيا جه تۊرکمنستان، خۊرتاو ٚ جه رضوي خۊراسان ٚ اۊستان، نسا جه رضوي خۊراسان ؤ سمنان ٚ اۊستانان ؤ خۊرخۊس ٚ جه گۊلستان ٚ اۊستان-أ فأرسه. تا ۱۳۸۳ سال، ايران ٚ کيشوري تخسيمان ٚ مئن أ اۊستان رضوي خۊراسان ؤ نسايي خۊراسان ٚ أمرأ ايجايي ايته اۊستان بۊد کي اۊن ٚ نام خۊراسان ٚ اۊستان بۊ ولي بأزۊن ايته مصوبه أمرأ اۊ اۊستان سۊته اۊستان ٚ مئن تخسيم بۊبؤسته. أ اۊستان ٚ پيلئکي ۲۸,۴۳۴ کيلۊمتر مربع ايسه ؤ ايران ٚ ۱۵اؤمي پيله اۊستان ايسه. براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، أ اۊستان ٚ جمعيت ۸۶۳,۰۹۲ نفر بۊ.

کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستان

باخي اطلاعات[دچينواچين]

خراسان شمالی (اوستان)

خراسان شمالی (اوستان)

مرکز بجنورد
شهرستانان اسفراین | بجنورد | جاجرم | شیروان | فاروج |گرمه | مانه و سملقان
شهرون

اسفراین | آشخانه | بجنورد | پیش‌قلعه | جاجرم | حصار گرم‌خان | درق | راز | سنخواست | شوقان | شیروان | صفی‌آباد | فاروج | قاضی | گرمه | لوجلی 

دئنی جیگان

شیخ علی اسفراینی آرامگاه  | بش ‌قارداش | اسپاخو بنای سنگی  | دانیال نبی زیارتگاه  | بلقیس شهر  | جلال الدین گرمه قلعه  | آئینه‌خانه عمارت  | سردار مفخم عمارت  | بیدگ غار  | کافرقلعه غار  | نوشیروان غار  | باباامان گردشگاه  | بجنورد مقبره شهدای  | نارین ‌قلعه 


ايران ٚ اۊستانان

أردبيل، ألبۊرز، اصفهان، ايلام، بۊشهر، تئران، چارمحال ؤ بختياري، خۊرتاوي آذرباىجان، خۊرخۊسي آذرباىجان، کلسيايي خۊراسان، رضوي خۊراسان، نسايي خۊراسان، خۊزستان، زنجان، سمنان، سيستان ؤ بلۊچستان، فارس، قزوين، قؤم، کۊردستان، کرمان، کرمانشاه، کۊهگيلۊىه ؤ بؤىر أحمد، گۊلستان، گيلان، لؤرستان، مازندران، مرکزي، هؤرمؤزگان، همدان، ىزد

سربس[دچينواچين]