بۊجنۊرد

Wikipedia جي


بۊجنۊرد
ايته تاتايي بۊجنۊرد ٚ جه
ايته تاتايي بۊجنۊرد ٚ جه

کۊللي ايطلاعات

رسمي نام : بجنورد
کشور : ایران
اۊستان : کلسيايي خۊراسان
شأرستان : بۊجنۊرد ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
محلي نام : بوژنورد
قديمي نامان : بیژن‌گُرد، چهارمغان، چرمکان
شأر بؤستن ٚ سال : ۱۳۱۰
مردۊم
جمعيت ۲۲۸,۹۳۱ نفر (۱۳۹۵)[۱]
جمعيت ٚ رؤشد : ۳٪+
جمعيت ٚ تراکؤم: ۴۹۰۰
نفر هر کيلۊمتر مربع مئن
مذهب: سۊنني، شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي: ۴۰ کيلۊمتر مۊربع
بۊلندي درىا جه : ۱۰۷۰ متر
شأر ٚ اطلاعات
سؤغات : آبنبات، قره قرۊت، کشک، گليم، چارؤق، فتیر، آغۊز، بادام، رزين، قالي
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۵۸
وبجيگا : بۊجنۊرد ٚ شأرداری


بۊجنۊرد ايته جه ايران ٚ شأران ؤ کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستان ٚ مرکز ؤ بۊجنۊرد ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ توابع جه ايسه. أ شأر مشهد ٚ جه کي رضوي خۊراسان ٚ اۊستان ٚ مرکز ايسه ۲۳۷ کيلۊمتر فاصله دأره.[۲]

جمعیت[دچينواچين]

بر اساس ايران ٚ آمار ٚ مرکز ٚ سرايشماردن، بۊجنۊرد ٚ جمعيت، ۱۳۹۵ سال ٚ دۊرۊن ۲۲۸,۹۳۱ نفر بۊ.[۳]

سربس[دچينواچين]

  1. ۱۳۹۰ سرشۊماري نتايج، آمار ٚ مللي درگاه.
  2. {Cite web |title=Distance from Bojnurd to Mashhad |url=https://www.distancecalculator.net/from-bojnurd-to-mashhad |access-date=2022-06-23 |website=www.distancecalculator.net}}
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}