بۊجنۊرد

Wikipedia جي
بۊجنۊرد
ايته تاتايي بجنورد ٚ جه
ايته تاتايي بجنورد ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانکلسيايي خۊراسان
شأرستانبۊجنۊرد ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامبجنورد
محلي نامبوژنورد
شأر بؤستن ٚ سال۱۳۱۰
مردۊم
جمعيت۲۲۸,۹۳۱ نفر (۱۳۹۵)[۱]
جمعيت ٚ رؤشد۳٪+
جمعيت ٚ تراکؤم۴۹۰۰
نفر ايته کیلۊمتر مربع مئن
مذهبسۊنني، شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي۴۰ کيلۊمتر مۊربع
بۊلندي درىا جه۱۰۷۰ متر
باخي ايطلاعات
سؤغاتآبنبات، قره قرۊت، کشک، گليم، چارؤق، فتیر، آغۊز، بادام، رزين، قالي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۵۸
رسمي وبجيگابۊجنۊرد ٚ شأرداری

بۊجنۊرد ايته جه ايران ٚ شأران ؤ کلسيايي خۊراسان ٚ اۊستان ٚ مرکز ؤ بۊجنۊرد ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ توابع جه ايسه. أ شأر مشهد ٚ جه کي رضوي خۊراسان ٚ اۊستان ٚ مرکز ايسه ۲۳۷ کيلۊمتر فاصله دأره.[۲]

جمعیت[دچينواچين]

بر اساس ايران ٚ آمار ٚ مرکز ٚ سرايشماردن، بۊجنۊرد ٚ جمعيت، ۱۳۹۵ سال ٚ دۊرۊن ۲۲۸,۹۳۱ نفر بۊ.[۳]

سربس[دچينواچين]

  1. ۱۳۹۰ سرشۊماري نتايج، آمار ٚ مللي درگاه.
  2. {Cite web |title=Distance from Bojnurd to Mashhad |url=https://www.distancecalculator.net/from-bojnurd-to-mashhad |access-date=2022-06-23 |website=www.distancecalculator.net}}
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}