جان ويلکس بۊث

Wikipedia جي
جان ویلکس بوث (۱۰ می ۱۸۳۸ – ۲۶ آوریل ۱۸۶۵)

جان ویلکس بوث (اینگیلیسی: john wilkes booth) ایتا آمریکایی تئاتر بازیگر بو کی ۱۴ آوریل ۱۸۶۵ میان، آبراهام لینکؤن آمریکا رئیس جومورِ تئاتر فورد واشینگتن دی سی مئن ترور بوگوده و لینکون فردایش بمرده. جان ویلکس بوث ۱۰ می ۱۸۳۸ میان بئل ایر، هارفورد کانتی، مریلند دورون بیچه بوبو. اونه پئر و مار اینگیلیسی موهاجر بید. بوث بازیگری زمات میان، آمریکا داخلی جنگ دورون نسائین هواخواه بو و اوشانه یاور گودی. و وختی بیشنَوسته لینکون تصمیم دره سابقه بردگان (سیاهان) حق رای فده، زرخ بوبوسته و تصمیم بیگیفته لینکون ترور بوکونه. بوث ناجه دَشتی دِ باخی نسائین مایه دار هنده جمعا بید و جنگه سرا گیرید. بوث بعد لینکون ترور جیویشته و دوازده روز بعد آمریکا خلابران اونه بیافتید و اونه ایتا بیجار میان بوکوشتید.

سربس[دچينواچين]