جرگه:گیلک

Wikipedia جي

اوشؤنی ایسسن کی ایشؤنˇ زوان و فرهنگ گیلکی ایسسه. قدیمˇ زمت، سه دسسه بؤن: گالش، کلایی و گيله‌مرد.

"گیلک" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۹ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۹ته ولگ دأنه.