مرجانه ساتراپی

Wikipedia جي

مرجان ساتراپی در سال ۱۳۴۸ رشت میئن به دونیا بومو. اونه مار از ناصرالدین شاه نوادگان ایسه .


اون در دوران انقلاب و زمان جنگ بین ایران و عراق ،تئران میئن بوزورگا بسته و در سال ۱۹۸۳ در ۱۴ سالگی توسط خو خانواده به وین اتریش اوسه بوسته و خو نوجوانیا در تنهایی بگذرانه.

اون بعد از توماما گودنه دوران دبیرستان، برای تحصیلات دانشگاهی به ایران واگردسته و پس از عروسی و سپس جودایی، به استراسبورگفرانسه بوشو. ساتراپی الان ساکن پاریس ایسه.

در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۸ از سوی سازمان‌دهندگان جشنواره فیلم کن اعلام ببوسته که مرجان ساتراپی، ایته عضو از هیات داوران جشنواره کن ۲۰۰۸ برای تعیین برنده نخل طلایی ، جایزه اصلی جشنواره ایسه.