فرانسه

Wikipedia جي

فرانسه (فرانسوي مئن La France بوخونده به) ايته کیشور اۊرۊپا مئنٚ و أنٚ زوؤن فرانسوي ايسه أنٚ پيله حاکم رييس جۊمهۊرٚ که أنٚ نؤم امانوئل مکرون ايسه.فرانسه نيشتجا پاريس و أنٚ پيلگي (مساحت) ۶۴۰ هيزار کيلۊ مترٚ و أنٚ جمعيت ۶۷ ميليۊن ايسه. أ کیشور خارجي تۊريست واسي خوجير درآمد دراره و دۊنيا مئن سؤما.