رخص

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

حرکتُنی کِه تنه هَدِنَن، اوطوری کِه نظم بداری و جالیب ببیه رخص گونن. رخص ویشتر موسئقی امره انجُم گینِه.