جرگه:مئماری

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ویتوریوس معماریه ساختمان سازی هونر موعرفی کونه

مرحوم هادی میرمیران معماریه اتو تعریف کودی: معماری چیزی نیه جز شکل دئن و چاکودن فضا به نفع انسان

گوته گه : " معماری شعر منجمد است"

معماری ایته جه موهندسی شاخیانه کی فضای طراحی کونه. اَ فضا تانه ساختمان و فروشگاه و فرودگاه و تئاتر سالن و ... ببه . یا حتی طراحی کودن مبلمان و داخلی وسایل معماری در پیله مقیاس منطقه و شهر نی طراحی کونه و گاگلف نمادین مفاهیمه نی در امی روزمره زندگی داخل کونه. معماری جزء هفتگانه هونران به حیساب ایه. اما امروزه پیشرفت ساختمان سازی باعث بوبوسته کی کاملاً نتانه هونر دیله جا بیگیره. در هر حال همیشک معماری مئن دو چیز همدیگر امره جدل دَرید. عملکرد و فرم. معماری خوب اونی ایسه کی بتانه اَ دو ته مفهومه خب موتعادل بوکونه. با اَ وجود معماران نی معمولاَ بر اساس خوشان تفکور و علاقه یان یا عملکردگرا ایسید و یا فرم گرا فرم گرایان کار ویشتر حالت هونری گیره هر چن هی وقت نشه اَ دوته یه جه همدیگر جودا اَکود. معماری در خو تاریخ دوچار تحولات زیادی بوبوست. اولین اثر معماری پرستشگاهانی ایسید در ناحیه استونهنج در اینگیلیس .

معماری خو دیله شاخه یان موتعددی دره:

معماری

طراحی شهری

مدیریت شهری

طراحی منظر

تکنولوژی

تاریخی بنایان ِ مرمتگیلان معماری

روستایی

شهری

گیلان معماریه شه در دو ته عرصه تعقیب کودن : گوذشته و امروج

گیلان در گوذشته معماری سنتی داشتی کی کاملاً وابسته ایسه به منطقه خصوصیات. اَ معماری کی ویشتر عملکرد گرا ایسه در روستایان تشکیل بوستی جه خانه و سرا . در شهران بازار و گوذر و شهرسازی مفاهیم نی اونه اضافه بوستی


امروج معماری، گیلان مئن تابعی ایسه جه ایران.

"مئماری" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۵ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۵ته ولگ دأنه.