پرش به محتوا

ايسپانيا

Wikipedia جي
ايسپانيا
Reino de España[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
بۊلند ٚ قۊلـله
تئیده[۲] (۳٬۷۱۸ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
جيرترين ٚ جيگا
پيلئکي
۵۰۵٬۹۹۰ km²[۴] ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۴۷٬۴۱۵٬۷۵۰[۷] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد
  لیست…
۷۸٫۷۱۷۰۷[۸] (۱۹۹۹) — ۷۸٫۹۶۵۸۵[۸] (۲۰۰۰) — ۷۹٫۳۶۸۲۹[۸] (۲۰۰۱) — ۷۹٫۵۶۸۲۹[۸] (۲۰۰۲) — ۷۹٫۶۱۹۵۱[۸] (۲۰۰۳) — ۷۹٫۸۷۰۷۳[۸] (۲۰۰۴) — ۸۰٫۱۷۰۷۳[۸] (۲۰۰۵) — ۸۰٫۸۲۱۹۵[۸] (۲۰۰۶) — ۸۰٫۸۷۳۱۷[۸] (۲۰۰۷) — ۸۱٫۱۷۵۶۱[۸] (۲۰۰۸) — ۸۱٫۴۷۵۶۱[۸] (۲۰۰۹) — ۸۱٫۶۲۶۸۳[۸] (۲۰۱۰) — ۸۲٫۴۷۵۶۱[۸] (۲۰۱۱) — ۸۲٫۴۲۶۸۳[۸] (۲۰۱۲) — ۸۳٫۰۷۸۰۵[۸] (۲۰۱۳) — ۸۳٫۲۲۹۲۷[۸] (۲۰۱۴) — ۸۲٫۸۳۱۷۱[۸] (۲۰۱۵) — ۸۳٫۳۳ (۲۰۱۶) — ۸۳٫۳۳ (۲۰۱۷) — ۸۳٫۱۸۹۳۴۷[۹] (۲۰۱۸) — ۸۳٫۵۷۸۶۷۴[۹] (۲۰۱۹) — ۸۲٫۳۳۹۱۷۹[۹] (۲۰۲۰) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
حۊکۊمت ٚ ريئيس
پدرو سانچز (fa) ترجمه (۲۰۱۸ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
قضائيه قۊوه
مۊجريه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
اسمي داخلي ناخالص ٚ تؤليد
 ← سرانه
جيني ضريب
عدد
۳۴٫۳[۱۱] (۲۰۱۹) ویرایش مقدار در Wikidata
انساني تؤسعه شاخص
شاخص
۰٫۹۰۵[۱۲] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
بيکاري نرخ
۱۶[۱۳] (۲۰۲۰) ویرایش مقدار در Wikidata
درآمد ٚ ميانگين
۲۱٬۹۵۹ ویرایش مقدار در Wikidata
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ
۲۱ ویرایش مقدار در Wikidata
قانۊني سند
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
بازنشسته بؤستن ٚ سند
۶۵[۱۵] ویرایش مقدار در Wikidata
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
‎.es‏ (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
دریايي شيناسايي شۊماره
224 — 225 ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
ES ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ کؤد
+34 ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
فرانئن ٚ جهت
وبجيگا
administracion.gob.es (ايسپانيايی زوان، زبان کاتالان (fa) ترجمه، زبان باسکی (fa) ترجمه، زبان گالیسی (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata
ايسپانيا بيدؤق

ايسپانيا (ايسپانيايي مئن: España) ايته جه اۊرۊپا کيشوران ایسه کي أ قاره خۊرخۊسي نسا قرار بيگيفته. شبه جزيره‌اي کي ايسپانيا ؤ پؤرتؤغال اۊن ٚ مئن درده ؤ آندؤرا-یأ ني شامل بۊبؤسته، ايبري شبه‌جزيره دۊخانده. ايسپانيا پایتخت مادريد ایسه کي حدوداً چار میلیون نفر أن ٚ دۊرۊن ساکنده. ایسپانیا پيله شأران ٚ جي شأ بارسلؤنا، سویل، والئنسیا ؤ گرانادا-یأ نام بؤردن. أ کشور ٚ مردۊم ٚ زوان، ايسپانيايي ايسه.

سربس[دچينواچين]

 1. نشانی اینترنتی: https://www.abc.es/historia/abci-desde-cuando-existe-espana-y-nacion-espanola-201610122317_noticia.html. زمان بازیابی داده‌ها: ۲۶ نؤوامبر ۲۰۱۸.
 2. "LA MEDIDA DEL TEIDE: HISTORIA:DESCRIPCIONES, ERUPCIONES Y CARTOGRAFÍA". Retrieved 31 December 2019. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
 3. نشانی اینترنتی: http://juanbautistamr.blogspot.com.es/2012/02/como-descubri-cual-es-el-punto-mas-bajo.html.
 4. نشانی اینترنتی: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario08/anu08_01entor.pdf.
 5. ذکر شده در: قانون اساسی اسپانیا. گفتاورد: La capital del Estado es la villa de Madrid.. انتشار یافته در: Boletín Oficial del Estado. زبان اثر یا نام: ايسپانيايی زوان.
 6. ذکر شده در: دانشنامه بروک‌هاوس. شناسۀ دانشنامۀ بروک‌هاوس: spanien. زبان اثر یا نام: آلماني زوان. زمان بازیابی داده‌ها: ۳۱ مئی ۲۰۲۱.
 7. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ES. زمان بازیابی داده‌ها: ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲.
 8. ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ ۸٫۱۴ ۸٫۱۵ ۸٫۱۶ "UNESCO Institute for Statistics".
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ "درگاه ملی آمار".
 10. نشانی اینترنتی: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=122,124,423,939,172,132,134,174,178,136,941,946,137,181,138,182,936,961,184,&s=NGDPDPC,PPPPC,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1.
 11. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
 12. "Human Development Report". برنامه عمران ملل متحد. ۲۰۲۲.
 13. نشانی اینترنتی: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
 14. نشانی اینترنتی: https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.en.html.
 15. نشانی اینترنتی: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Requisitos/177422. ناشر: Social Security in Spain.
 16. نشانی اینترنتی: https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=20&modo=2&nota=0&tab=2.