بارسلؤنا

Wikipedia جي
بارسلؤنا

بارسلؤنا کاتالؤنيا پايتخت ؤ پۊرجمعيتترين شأر ؤ مادريدˇ پسي ائسپانيا پۊرجمعيتترين شأر ؤ اي کشورˇ مؤهمترين بندر ايسه. بارسلؤنا جمعيت ۱٫۶۲۱٫۵۳۷ ؤ اينˇ وۊسعت ۱۰۱۴ کيلۊمترˇ مۊربع ايسه.[۱]

نؤم[دچينواچين]

بارسلؤناٰ فينقيئني گه ايبري ميئن ساکن بۊن بارکنؤ دۊخؤندن. اي گبه شأنه يته قديمي سکه أمرأ گه اۊنˇ سر به خطˇ ايبري بارکنؤ (Barkeno in Levantine Iberian script) بنويشته تأييد گۊدن.[۲] دئبارˇ يۊنانˇ وؤتؤنˇ ميئن اۊنه بارکينؤن[۳] ؤ لاتينˇ زوؤنˇ ميئن اۊنه بارسيلؤنؤم [۴] دۊخؤندن. وسطي سروندˇ ميئن اي شأره بارچينؤنا ؤ بارسالؤنا ؤ بارچلؤنا ؤ بارچنؤنا نؤمؤنˇ أمرأ شناختن.

گالري[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. Demographia: World Urban Areas, March 2010
  2. Emerita: Revista de Lingüística y Filología clasica 11 (1943), p.468
  3. Ptolemy, ii. 6. § 8
  4. Rufus Festus Avienus Ora Maritima « et Barcilonum amoena sedes ditium. » v514