نيؤىؤرک

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن نيؤيؤرک أجي)
نيؤىؤرک ٚ نما
نيؤىؤرک ٚ نما سال ۲۰۰۶

نيؤىؤرک آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن ٚ پۊرجمعيت‌ترين شأر ؤ نيؤىؤرک ٚ ايالت ٚ مرکز ايسه گه ۵ ناحيه شامل برانکس ؤ برۊکلين ؤ منهتن ؤ ائستىتن آىلند ؤ کۊئينز ٚ جي تشکيل بۊبؤکه. اي شأر فرهنگي ؤ سياسي ؤ ايقتصادي قۊطب دۊنيا ميئنه. عده‌اي اي دليلؤن ٚ وأسي اي شأره دۊنىا پاىتخت دؤنن.[۱]

نيؤىؤرک ۱۱٬۳۲۷ کيلۊمتر مؤربع مساحت دأنه ؤ دۊنىا پيلترين شأر محسۊب بۊنه. نيؤىؤرک ۲۷۴ته آسمؤنخراش ويشتر أز ۱۵۰ متر دأنه ؤ اي شأر ويشترين آسمؤنخراشؤنه خۊش ٚ ميئن جا بدأ دأنه.[۲] رهايي بۊرج، أولي بنايي ايسه گه نيؤيؤرک ٚ دۊنيايي تجارت ٚ مرکز ٚ جيگه ميئن چؤده بۊبؤ. ۲۰۰۷ سال ٚ آمار ٚ مۊطابق سرجمع حۊمه أمرأ اي شأر ۲۰ ميليۊن جمعيت دأنه. نيؤىؤرک ٚ مترؤ گه ۱۹۰۴ سال ٚ ميئن بنا بۊبؤ دۊنىا مترؤ طۊلاني ترين خط ايسه. دۊنىا پيله‌ترين بۊرس ٚ واجار وال استريت ٚ خيابؤن ٚ ميئن مقر دأنه. ايجؤنأبؤ ميللتؤن ٚ سازمؤن ٚ أصلي مرکز ؤ هيتؤرى رهايي مۊجسمه آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن ٚ أصلي نۊشؤن نيؤىؤرک ٚ ميئن واقع بۊبؤ.

نيؤيؤرکˇ تارئخ[دچينواچين]

دؤوؤمي جهاني جنگ؛ نيؤيؤرکˇ رۊشدˇ زمينهٰ آماده بؤده، اۊرۊپا کشورؤنˇ هۊنري ممنۊعيتؤنˇ ويسين هۊنرمندؤن آمريکا ور بيريتن. اي ايجباري کۊچ هۊنرˇ مرکزه پاريسˇ جي نيؤيؤرک ببۊرده. مؤقعيتي گه باعث بۊبۊ آمريکا تا ۱۹۷۰ˇ أواخر هۊنري جرياناتˇ سر تسلطˇ قاطع بدأري.[۳] دؤوؤمي جهاني جنگˇ خرابئن اۊرۊپا ميئن؛ سرگردان ؤ تازه سرمايه'ن ؤ کارˇ نيرؤنه اي شأره سرازير بؤده عاملي گه باعث بۊبؤ نيؤيؤرکˇ صنايع ؤ کارخؤنه'ن رؤنق پيدا بکۊنن ؤ اينˇ ايقتصاد تؤسعه بياجي. ۱۹۵۲ ميلادي ايجؤنأبؤ مللˇ سازمانˇ دائمي مقر نيؤيؤرکˇ ميئن ايحداث بۊبؤ گه اين عامل اي شأره به مۊهمترين شأر، بين المللي ديپلؤماسي عرصه ميئن تبديل بؤده.

نيؤيؤرکˇ ايرؤنئن[دچينواچين]

نيؤيؤکˇ ايرؤنئنˇ کۊنۊشگرؤنˇ حقسأىˇ أمرأ؛ هر سال ؤ ۲۰۰۵ سالˇ جي نؤرۊزˇ عأيدˇ ويسين چندهيزار ايرؤني ؤ دئباخي أقوامي گه نؤرۊزه جشن گينن چندته خيابؤن منهتنˇ ميئن جشن ؤ سۊر گينن.[۴] هيتؤرى يته جي پيله ترين ايرؤنشيناسي پؤرؤژه'ن ايرانيکا دانشنامه نؤمي اي شأرˇ ميئن ؤ کۊلۊمبيا دؤنشگه ميئن قرار دأنه.

گالري[دچينواچين]

نيؤيؤرکˇ نما.

سربس[دچينواچين]

  1. Forward. New York - Capital of the Modern World
  2. en:List of tallest buildings in New York City
  3. کيتاب: تاریخ هنر مدرن - نويشتنکس: نۊربرت لينتن - واگردان: علي رامين - ناشر: نشرˇ نى - ولگ: ۲۶۷
  4. نيؤيؤرکˇ ايرؤنئنˇ نؤرۊزي رژه رسمي وبجيگه