نيؤىؤرک

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن نيؤيؤرک أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نيؤيؤرکˇ نما
نيؤيؤرکˇ نما سال ۲۰۰۶

نيؤيؤرک پۊرجمعيتترين شأرˇ آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن ؤ نيؤيؤرک ايالت ايسه گه ۵ ناحيه شامل برانکس ؤ برۊکلين ؤ منهتن ؤ ائستٚيتن آيلند ؤ کۊيينزˇ جي تشکيل بۊبؤکه. اي شأر فرهنگي ؤ سياسي ؤ ايقتصادي قۊطب دۊنيا ميئنه. عده‌اي به اي دلايل اي شأره دۊنيا پايتخت دؤنن.[۱]

نيؤيؤرک ۱۱٬۳۲۷ کيلۊمتر مربع مساحت دأنه ؤ دۊنيا پيلترين شأر محسۊب بۊنه. نيؤيؤرک ۵۳ته آسمؤنخراش ويشتر أز ۲۰۰ متر دأنه اي شهر ويشترين آسمؤنخراشؤنه خۊشˇ ميئن جا بدأ دأنه.[۲] رهايي بۊرج، أولي بنايي ايسه گه نيؤيؤرکˇ دۊنيايي تجارتˇ مرکزˇ جيگه ميئن چؤده بۊبؤ. ۲۰۰۷ˇ سالˇ آمارˇ مۊطابق سرجمع حۊمه أمرأ اي شأر ۲۰ ميليۊن جمعيت دأنه. نيؤيؤرکˇ مترؤ گه ۱۹۰۴ˇ سالˇ ميئن بنا بۊبؤ دۊنيا مترؤ طۊلاني تري خط ايسه. دۊنيا پيلترين بۊرسˇ واجار وال استريتˇ خيابؤنˇ ميئن مقر دأنه. ايجؤنأبؤ مللˇ سازمؤنˇ أصلي مرکز ؤ هيتؤرى رهايي مۊجسمه آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤنˇ أصلي نۊشؤن نيؤيؤرکˇ ميئن واقع بۊبؤ.

نيؤيؤرکˇ تارئخ[دچينواچين]

دؤوؤمي جهاني جنگ؛ نيؤيؤرکˇ رۊشدˇ زمينهٰ آماده بؤده، اۊرۊپا کشورؤنˇ هۊنري ممنۊعيتؤنˇ ويسين هۊنرمندؤن آمريکا ور بيريتن. اي ايجباري کۊچ هۊنرˇ مرکزه پاريسˇ جي نيؤيؤرک ببۊرده. مؤقعيتي گه باعث بۊبۊ آمريکا تا ۱۹۷۰ˇ أواخر هۊنري جرياناتˇ سر تسلطˇ قاطع بدأري.[۳] دؤوؤمي جهاني جنگˇ خرابئن اۊرۊپا ميئن؛ سرگردان ؤ تازه سرمايه'ن ؤ کارˇ نيرؤنه اي شأره سرازير بؤده عاملي گه باعث بۊبؤ نيؤيؤرکˇ صنايع ؤ کارخؤنه'ن رؤنق پيدا بکۊنن ؤ اينˇ ايقتصاد تؤسعه بياجي. ۱۹۵۲ ميلادي ايجؤنأبؤ مللˇ سازمانˇ دائمي مقر نيؤيؤرکˇ ميئن ايحداث بۊبؤ گه اين عامل اي شأره به مۊهمترين شأر، بين المللي ديپلؤماسي عرصه ميئن تبديل بؤده.

نيؤيؤرکˇ ايرؤنئن[دچينواچين]

نيؤيؤکˇ ايرؤنئنˇ کۊنۊشگرؤنˇ حقسأىˇ أمرأ؛ هر سال ؤ ۲۰۰۵ سالˇ جي نؤرۊزˇ عأيدˇ ويسين چندهيزار ايرؤني ؤ دئباخي أقوامي گه نؤرۊزه جشن گينن چندته خيابؤن منهتنˇ ميئن جشن ؤ سۊر گينن.[۴] هيتؤرى يته جي پيله ترين ايرؤنشيناسي پؤرؤژه'ن ايرانيکا دانشنامه نؤمي اي شأرˇ ميئن ؤ کۊلۊمبيا دؤنشگه ميئن قرار دأنه.

گالري[دچينواچين]

نيؤيؤرکˇ نما.

سربس[دچينواچين]

  1. Forward. New York - Capital of the Modern World
  2. en:List of tallest buildings in New York City
  3. کيتاب: تاریخ هنر مدرن - نويشتنکس: نۊربرت لينتن - واگردان: علي رامين - ناشر: نشرˇ نى - ولگ: ۲۶۷
  4. نيؤيؤرکˇ ايرؤنئنˇ نؤرۊزي رژه رسمي وبجيگه