تگزاس

Wikipedia جي
تگزاس
Map
نام
نام ٚ بۊنه
friend (en) ترجمه[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
محلي نام
State of Texas (اينگيليسي) ویرایش مقدار در Wikidata
ايختصاري نام
TX🏴󠁵󠁳󠁴󠁸󠁿[۲]Tex. ویرایش مقدار در Wikidata
شعار
Friendship (اينگيليسي) ویرایش مقدار در Wikidata
تاريخ
تأسيس ٚ زمات
ايداري تخسيمان
کيشور
جؤرتر تخسيمان
پایتخت
ايداري تخسيمان
  لیست…
شهرستان استونوال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لمپسس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آپتون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پرسدیو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ماوریک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان نولان، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لایو اوک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وارد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویلبارجر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان شرمان، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رابرتز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پیکس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وینکلر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویلسی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان استفنز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان شاکلفورد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کندال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویچیتا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ایستلند، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اسمیت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پانولا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان موریس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لا سال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان واشینگتن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ناکودوچز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان میلز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جفرسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویلسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هیوستون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ایریون (fa) ترجمهشهرستان یانگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان استرلینگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جیم هاگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هاکلی (fa) ترجمهشهرستان ماتلی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان نویسس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جونز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وارتون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان میدلند، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وبب، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پارمر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جف دیویس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هاچینسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مارتین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پالو پینتو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رد ریور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مونتاگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سن سابا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ماتاگوردا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هود، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اوکلتری، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تیلور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کرین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دانلی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گریسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لایمستون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کوتل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کلی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کوک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هانسفورد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان چیلدرس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کوکران، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کوریل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کونچو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دف اسمیت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اکتور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کولمن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کسترو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گینس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فیشر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان الیس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هادسپت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جکسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لانو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هیل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان شلبی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان زاوالا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تارانت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مدینا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تراویس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کافمن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ارت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فلوید، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فرستون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ناکس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جسپر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فرانکلین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان داوسن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فوارد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فایت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان شلیشر (fa) ترجمهشهرستان کینگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان راسک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پارکر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هریسن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کنت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کینی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دالاس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کالین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مک‌لنن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ماسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هوارد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کارنز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان راک‌وال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فانین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هالی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کولینگزورث، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گارزا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هانت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سن جاسینتو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جیم ولز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اسکوری، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویلر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آپشور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لوبوک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مینرد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سومرول، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ریگان، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان همفیل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رندال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هاپکینز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مرین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مک‌کلاچ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان میچل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اولدهام، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ریوز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان نیوتون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لیپسکام، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ناوارو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان یکوم، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رونلز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وود، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان جک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویلیامسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رینس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هارتلی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هسکل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لمب، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هندرسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سویشر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تیتوس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مدیسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سن پاتریسیو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پاتر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لمار، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان پولک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تام گرین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وان زندت (fa) ترجمهشهرستان جانسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تروکمارتون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تری، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بیر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان تایلر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رابرتسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ایدالگو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کیمبل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کلبرگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بروکس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گلوستون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کالدول، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ادواردز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان چمبرز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان برازوس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کلهون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گودالوپ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گونزالس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گریمز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دیمیت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هریس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان یووالد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ویکتوریا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان والر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رفجیو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان رئال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دویت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان میلام، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لیبرتی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان وال ورده، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مک‌مولن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سن آگوستین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان مونتگومری، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان استار، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان واکر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کلرادو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان سبین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ساتون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فورت بند، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ترل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بلانکو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ترینیتی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فریو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هیز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لئون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لاواکا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گیلسپی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کندی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان برازوریا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دووال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کمرون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گولیاد، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان فالز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بیلی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آرمسترانگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آرنزاس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بندرا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اتسکوزا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان انجلینا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آستین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اندرسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان باسک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بل، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بستراپ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان ال پاسو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بیلور، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اندروز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کالبرسن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بویی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بارنت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان آرچر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان برلسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کلهن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کمپ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان چروکی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کک، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بوردن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کومانچی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کراکت، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دیکنز، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کس، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کارسون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان بروستر، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان برسکو، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان براون، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کومال، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان لاوینگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان اورنج، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دنتن، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هاردین، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گرگ، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان کروزبی، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دلتا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان گلاسکوک (تگزاس) (fa) ترجمهشهرستان زاپاتا، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان دالام، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان همیلتون، تکزاس (fa) ترجمهشهرستان گری، تگزاس (fa) ترجمهشهرستان هاردمن (تگزاس) (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت
مۊجريه قۊوه
مۊقننه قۊوه
شأردار/فرماندار
گرگ ابت (fa) ترجمه (۲۰۱۵ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي باره
پيلئکي
۶۹۶٬۲۴۱ km² ویرایش مقدار در Wikidata
بۊلندي
۵۲۰ متر ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
جمعيت
۲۹٬۱۴۵٬۵۰۵[۴] (سرشماری (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata
خانوار
۹٬۹۰۶٬۰۷۰[۵] (روش‌های آمارگیری (fa) ترجمه) ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
محلي زوان
  لیست…
Louisiana French (en) ترجمهزبان آلاباما (fa) ترجمهLouisiana Creole (en) ترجمهKoasati (en) ترجمهKickapoo (en) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي کؤد
4736286[۶] ویرایش مقدار در Wikidata
ایزو 3166
US-TX ویرایش مقدار در Wikidata
وبجيگا
texas.gov (اينگيليسي) ویرایش مقدار در Wikidata
آمریکاˇ نقشه و تگزاسˇ ایالت سورخ رنگ امره نشان بدا بوبوسته

تگزاس آمريکا دۊوؤمي پیله ایالت ایسه. اونه مساحت فرانسه جه پیله تر ایسه. سال 1845 میان بیست و هشتمین آمریکا ایالت بوبوسته. قبلا تگزاس اسپانیا، فرانسه و مکزیک شین بو. قبل سال 1836 میان کی تگزاس آزادا بوسته، و مکزیک جه سیوا بوبوسته ، خوره ایتا کشور بنام تگزاس جؤموری بو. کی نه سال عمر بوگوده. تگزاس نام فگیفته بوبوسته جه تایشا کوگا، ایتا لوغت کادوآن زوان دورون (آمریکا بومیان) کی اونه معنا دس برار و دوست ایسه. تگزاس پیله شهران، هیوستون، دالاس، فورت فورث، سن آنتونیو، ال پاسو و آستین ایسه. آستین، تگزاس پایتخت ایسه. اَ ایالت پور جاذبه و خوجیر جیگا دره. فورت فورث ایتا شهری ایسه کی اونه صارا و چراگاه واستی شناسیدی. آماراییو ورزا و مانده بازار ایسه. دالاس ایتا صنعتی شهر ایسه و اونه پیله کارخانه هان وستی شناسیدی. آستین دورون، تگزاس معروفه دانشگاه نها.

تارئخ[دچينواچين]

اسپانیایئن اولین بار واستی سال 1528 میان تگزاس هتویی خوره خوره بیافتید. 1682 میان اسپانیایئن تگزاس خورتاب دورون جیگا بیگیفتید. اؤ زمات کی فرانسه مدعی بوبوسته بو ، اسپانیا ایتا کله بست و مذهبی جیگا چگوده. فرانسویان غرب تگزاس میان ایسا بید و مستعمره دَشتید. بین اسپانیایئن و تگزاس بومیان پور اختلاف نها بو. و اَ دوره میان مهاجرت تگزاس دورون متوقف بوبوسته. بومیان شورش امره چتین جنگان پیش بومو و پور خون فووسته. اسپانیا بین سال 1745 تا 1789 میان آتش بس اعلا بوگوده اَ خونی جنگان واستی. سال 1803 آمریکا ایتا پیله صارا فرانه ورجا بیهه کی اونه دوخادید لوئیزیانا. و مردوم بین اسپانیا و آمریکا کی تگزاس سر مدعی بید اویرا بوستید. وختی کی مکزیک سال 1821 میان ، اسپانیا جه سیوا بوبوسته


جوغرافیا[دچينواچين]

تگزاس دومی پیله ایالت آمریکا میان (بعد آلاسکا) ایسه. و پیله تر جه همه اروپایی کشوران به استثنای روسیه ایسه. اَ ایالت میان کوهستان، بیابان، صارا، پره سر، وجود دره. تگزاس پیله روبار، ریو گرانده (اینگیلیسی: Rio Grande) نام دره و اونه جاجیگاه مرز بین آمریکا و مکزیک ایسه. تگزاس بولنده کوه ،گوادالوپ (اینگیلیسی: Guadalupe) ایسه.

سربس[دچينواچين]

  1. نشانی اینترنتی: https://books.google.com/books/about/Texas.html?id=PUemv3wa0O8C&redir_esc=y.
  2. ذکر شده در: Emojipedia. Emojipedia ID: flag-for-texas-ustx. زمان بازیابی داده‌ها: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰. زبان اثر یا نام: اينگيليسي.
  3. ArchINFORM location ID: 2928. ذکر شده در: آرکینفورم. زمان بازیابی داده‌ها: ۶ آگؤست ۲۰۱۸. زبان اثر یا نام: آلماني زوؤن.
  4. "سرشماری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا". Retrieved 20 March 2022. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)
  5. "2016–2020 American Community Survey". ۱۷ مارس ۲۰۲۲. Retrieved 5 May 2022. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= و |date= (help)
  6. ذکر شده در: جئونیمز. زبان اثر یا نام: اينگيليسي. تاریخ انتشار: ۲۰۰۵.