ايسپانيا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن اسپانیا أجي)
ايسپانيا بيدؤق

ايسپانيا ايته جه اۊرۊپا کشوران ایسه کي أ قاره خۊرخۊسي نسا قرار بيگيفته. شبه جزيره‌اي کي ائسپانيا ؤ پۊرتقال اۊن ٚ مئن درده ؤ آندؤرا-یه ني شامل بۊبؤسته، ايبري شبه‌جزيره دۊخانده.

ايسپانيا پایتخت مادريد ایسه کي حدوداً چهار میلیون أن دۊرۊن ساکنده. ایسپانیا پيله شأران ٚ جی تانیم بارسلؤنا، سویل، والئنسیا ؤ گرانادا-یه نام ببريم.

أ کشور ٚ مردۊم ٚ زوان، ايسپانيايي ايسه.

سربس[دچينواچين]