مانلي

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مانلي، جه جان ويليام واترهاؤسˇ بکشه'ن
مانلي نقش ايته خانه بٚرˇ رۊ، پرتغالˇ مئن

مانلي ايته أفسانه‌اي آوزي مؤجۊد ايسه کي اۊنˇ سر ؤ بۊجؤر تنه مٚلˇ انسان مأنه ؤ اۊنˇ بيجير تنه ماهيان مأنه. مانلي هأتؤ ني به عنوان ايته گيلکي قشنگˇ نام کؤران ره رائج ايسه. مانلي أفسانه'ن ؤ داستانانˇ مئن مأمۊلن أتؤ تؤصيف بۊبؤسته کي گٚرˇ پلاژˇ ورجأ شأ اۊن-ه دئن ؤ اۊنˇ ايته دٚسˇ مئن شانه دره ؤ خۊ مي شانه زئن دره ؤ اۊنˇ اۊىته دسˇ مئن ني آىنه دره. اي سري قصه'نˇ مئن مانلي آتي تفاقان-ه جه پيش دينه، گاگلف خۊ نيرۊ-یه کي ماورايي ايسه آدمان-ه بخشه ؤ گاگلف ني آدمان تۊغامند به ؤ اۊشان گرˇ جير بره تا اۊشانˇ أمرأ زيوش بۊکۊنه. مانلي سيرنˇ أمرأ کي ايته ىۊناني أفسانه‌اي مؤجۊد ايسه پۊر شباهت دره.[۱]

مانليان ويشتر أفسانه'نˇ مئن ايته مهربان ؤ مثبتˇ شخصيت ايسن ولي گاگلف نيويشتنکسان خۊشان اي سري داستانانˇ مئن ني اۊنه منفي شخصيتˇ أمرأ خلق بۊگۊدن کي اۊشانˇ کادؤ بدىمني آوِرِه، أگر ناراحت ببن گٚرˇ مئن طۊفان ايجاد کۊنن ؤ اۊشانˇ دئن خبر جه پاراخۊتˇ دمردن دنه. اي سري راىنˇ رۊخانˇ لؤرلای مأنستن کي ايته آلماني داستاني شخصيت ايسه مالاىان ؤ ملوانان فريفتيدي ؤ اي سري ده ني اينگيليسˇ زنؤرˇ کليسا مانلي مأنستن مردان گۊل زنن ؤ گرˇ جير برن تا اۊشانˇ أمرأ بزيون.[۲][۳]

کۊچي مانلي داستانˇ دۊرۊن کي هانس کریستین أندرسن ۱۸۳۶ سالˇ مئن اۊنه بينيويشته أتؤ نقل بۊبؤسته کي مانليان جختر شه کي آدمان نتانن اۊشانˇ مانستن آوˇ جير تنفس بۊکۊنن ولي برخي رواىتانˇ مئن ني أتؤ گيدي کي مانلي ايته بخش جه خۊ نيرۊ ؤ توانايي به انسان بخشه تا بتانه خۊ مانستن آوˇ جير نفس بکئشه ؤ اۊنˇ أمرأ زيوش بۊکۊنه. مانلي أفسانه ويشتر مۊختلف دابانˇ مئن جه آشۊريان ؤ بابِلˇ تمدن تا دئبارˇ ىۊنان شأ دئن. اي سري اۊرۊپايي أفسانه'نˇ مئن مانلي تانه آدمان به اۊشانˇ ناجه فأرسانه ؤ ژاپؤنˇ مئن ني مأرۊف ايسه کي مانلي گۊشت تانه باعث جواني ؤ أبدي زيوش ببه.

برخي گيدي أ خيالي آوزي چأکۊدن، اي سري آوزي پستاندارانˇ وأسي، دۊگانگ مأنستن بۊ کي گرˇ پلاژˇ ورجأ خۊشانˇ زاکان شير فدأييدي ؤ اۊ زمات آدمان مأنستن جلوه بۊکۊده بؤن.

سربس[دچينواچين]

  1. http://encarta.msn.com/encyclopedia_761568767/mermaid.html | عنوان = پری دریایی | تاریخ بازدید = ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ | سال = ۲۰۰۷ | ناشر = دانشنامه انکارتا (آنلاین) | زبان = انگلیسی | archiveurl = https://web.archive.org/web/20080513031257/http://encarta.msn.com/encyclopedia_761568767/Mermaid.html | archivedate = ۱۳ مه ۲۰۰۸ | dead-url = yes }}
  2. Zennor, Cornwall, Eng.
  3. http://www.britannica.com/eb/article-9052153/mermaid | عنوان = پری دریایی | تاریخ بازدید = ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ | سال = ۲۰۰۸ | ناشر = دانشنامه بریتانیکا | زبان = انگلیسی}}