آلمان

Wikipedia جي
آلمانˇ فدرالˇ جۊمۊري بارام
ديگري کاربۊردؤنˇ ويسين آلمان (ایبهام زۊدايي) بينين.
آلمان، اۊرۊپا نقشه ميئن

آلمان (آلماني ميئن: Deutschland) يا اينˇ رسمي نؤم آلمانˇ فدرالˇ جۊمۊري (آلماني ميئن: Bundesrepublik Deutschland: BRD)، يته کشوره اۊرۊپا ميئن ؤ اينˇ پايتخت برلين ايسه. آلمان کلسيا جي کلسيا دريا ؤ دانمارک ؤ بالتيکˇ دريا أمرأ؛ خۊرتؤ جي لهستان ؤ چکˇ جۊمۊري أمرأ؛ نسا جي اۊتريش ؤ سۊييسˇ أمرأ ؤ خۊرخۊسˇ جي فرانسه ؤ لۊکزامبؤرگ ؤ بلژيک ؤ هۊلندˇ أمرأ مرز دأنه.[۱] اينˇ مساحت ۳۵۷۱۲۱٫۴۱ کيلۊمتر مۊربع ايسه ؤ ۸۲ ميليۊن نفرˇ أمرأ؛ اۊرۊپا پۊر جمعيت ترين کشور ايسه.[۲][۳]

سربس[دچينواچين]

  1. اطلس جامع گیتاشناسی ۸۴–۸۵
  2. جغرافیای آلمان ناشر: سفارت آلمان در تهران.
  3. Facts about Germany