پيجشکي اسلام ٚ جهان ٚ مئن

Wikipedia جي

طب يا پيجٚشکي يته عيلمي جنبئن ٚ جي اسلام ٚ زرين زمت، ميلادي هشتؤمي قرن ٚ جي تا ميلادي ۱۳ بؤ.[۱] منظۊر اسلامي طب ٚ جي تاريخ ٚ مئن، پيجٚشکي دؤنشي هيسه گه اسلام ٚ زرين زمت ٚ مئن تؤسئه بيأته ؤ اۊن ٚ واسطه اسلامي تمدن هيسه، اي دؤنشؤن ٚ ويشترين عربي زوؤن ئبه ظبطا به. اسلامي طب، اۊ پیجشکي دؤنشي گه باستان ٚ زمت ٚ مئن مؤجۊد بؤ-يه بپأسئه ؤ پۊر پيشرفت ؤ تؤسئه هدأ.[۲]

کلاسيک-پسي زمت ٚ مئن، اسلامي طب بئترين ؤ پيشأکته ترين مؤجۊد ٚ طب دۊنيا مئن بؤ، اسلامي دؤنشمندؤن تمؤم ٚ باستاني پيجشکئن-ه کسن ٚ همرأ تلفيق هدأن ؤ ايمه پۊر نؤهأردن ؤ پيشرفت ؤ تؤسئه اۊن ٚ مئن ايجاد بؤدن. اۊرۊپايي پيجٚشکؤن ٚ آشنايي اسلامي پيجٚشکؤن ٚ أمرأ رنساس ٚ زمت ؤ ميلادي دؤنزهؤمي قرن ٚ مئن ٚ همرأ، کلاسيک ؤ اسلامي ؤ ايمه وسطايي قرۊن ٚ طب خۊرخؤسي اۊرۊپا مئن بؤشؤ.[۳]

تاريخي زمينئن[دچينواچين]

برخي نظر ٚ جي، مۊسلمؤنان ٚ توجه طب ٚ دؤنش-ه، اسلام ٚ پيشواٰن ٚ توجه اي خۊجير دؤنش-ه هيسه. يته حديث ٚ مئن اسلام ٚ پيؤمبر ٚ جي محمد (ص)، همسنگ ٚ طب ؤ اۊن ٚ لک ديني دؤنش تؤصيه وکته.[۴]

اسلام، پيجشکي ؤ بئداشت ٚ کللي اصۊل ٚ باره دستۊراني خۊ پيرؤؤن-ه هدأدره گه شأنئه اي دستۊران-ه يته اسلامي طب ٚ پايئن ٚ جي ياد گۊدن. اسلام ٚ پيؤمبر ٚ جي أحاديثي ساقي، خئلي جه ناخؤشئن ؤ بئداشت ؤ… باره گه پيجشکي-ئه تين دأره نقل وکته. اي بؤگۊتئن-ه ايمه اسلامي نويساٰن تدوين بؤدن ؤ اۊشؤن ٚ سر شرح بنويشتن ؤ اي مجمۊعئن طب‌النبي نؤم ئبه مشهۊرا بؤن. شيعه مؤسلمؤنان ٚ مئنأ، شيعئن ٚ شيشؤمي ايمام، جعفر صادق (ع) ٚ طبي گبؤن مشهۊر هيسن.

ويمارجيگئن[دچينواچين]

اسلام ٚ زرين زمت ٚ مئن پۊر عيلمي مراکز ؤ ويمارستان چاگۊدن بؤبؤ، اي ويمارجيگئن دواسِره (دارۊخؤنه) ؤ کيتاب خؤنه دأشتن ؤ اۊشؤن ٚ مئن پيجشکي مسائل-ه آمۊجش'ني دأن. اي ويمارجيگئن پۊر اي دؤنش-ه گۊسترش هدأن ؤ تأثيرگۊذار بؤن. اي ويمارستانان ميلادي سينزهؤمي قرن ٚ جي سياسي مسائل ٚ ره کم کمه خۊ افۊل-ه سرأگيتن، شؤنزهؤمي قرن ٚ جي مصر ۊ سۊريه  مئن ؤ هيژدهؤمي قرن ٚ جي ايران ٚ مئن پيجشکي کۊنشؤن زوال ٚ را بؤشؤن. ويمارستانان ٚ مأرۊف ترينؤن ٚ جي جندي‌شاپۊر، برمکيان، سيده، معزالدوله، عضدي، فارقی ؤ…' نؤم بؤرده شأنئه.

بۊيئن ٚ تأثير[دچينواچين]

بۊيئن ٚ سلسله گه ديلمئن ٚ گۊد ؤ يته گيلک‌تبار ؤ شيعي سلسله بؤن پۊر اسلام زرين ٚ زمت ٚ مئن تأثير بنأن، احمد ٚ بۊيه ؤ عضدالدؤله ديلمي، بؤيئن ٚ کارکيا، ترتيب ئبه معزالدوله ؤ عضدي ويمارجيگه' تأسيس بؤدن، هيته'ني خئلي جه اسلامي دؤنشدؤنان اي سلسله قلمرؤ مئن زيويش گۊدن.

سربس[دچينواچين]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine_in_the_medieval_Islamic_world
  2. https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#/languages
  3. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
  4. https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
  5. https://mag.asanteb.com/67450/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3.html
  1. Cite journal|last=Wakim|first=Khalil G.|date=1944-01|title=Arabic Medicine in Literature|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC194301/%7Cjournal=Bulletin of the Medical Library Association|volume=32|issue=1|pages=96–104|issn=0025-7338|pmid=16016635}}
  2. Campbell, Donald (19 December 2013). Arabian Medicine and Its Influence on the Middle Ages. Routledge. pp. 2–20. ISBN 978-1-317-83312-3.
  3. cite book|title=The Western medical tradition. [1]: 800 to AD 1800|last=Conrad|first=Lawrence I.|publisher=Cambridge Univ. Press|year=2009|isbn=978-0-521-47564-8|location=Cambridge|pages=93–130}}
  4. الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْیَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَان «دانش دو دانش است دانش ادیان و دانش بدن‌ها» (بحارالانوار، ج 1، ابواب العلم، باب 6: العلوم آلتی أمر الناس بتحصیلها و ینفعهم، حدیث 52)