پيجشکي اسلام ٚ جهان ٚ مئن

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اسلام ٚ جهان ٚ پيلا دؤنشمندؤن

طب يا پيجٚشکي يته عيلمي جنبئن ٚ جي اسلام ٚ زرين زمت، ميلادي هشتؤمي قرن ٚ جي تا ميلادي ۱۳ بؤ. منظۊر اسلامي طب ٚ جي تاريخ ٚ مئن، پيجٚشکي دؤنشي هيسه گه اسلام ٚ زرين زمت ٚ مئن تؤسئه بيأته ؤ اۊن ٚ واسطه اسلامي تمدن هيسه، اي دؤنشؤن ٚ ويشترين عربي زوؤن ئبه ظبطا به. اسلامي طب، اۊ پیجشکي دؤنشي گه باستان ٚ زمت ٚ مئن مؤجۊد بؤ-يه بپأسئه ؤ پۊر پيش شؤؤن ؤ تؤسئه هدأ.

کلاسيک-پسي زمت ٚ مئن، اسلامي طب بئترين ؤ پيشأکته ترين مؤجۊد ٚ طب دۊنيا مئن بؤ، اسلامي دؤنشمندؤن تمؤم ٚ باستاني پيجشکئن-ه کسن ٚ أمرأ تلفيق بدأن ؤ ايمه پۊر نؤهأردن ؤ پيشرفت ؤ تؤسئه اۊن ٚ مئن ايجاد بؤدن. اۊرۊپايي پيجٚشکؤن ٚ آشنايي اسلامي پيجٚشکؤن ٚ أمرأ رنساس ٚ زمت ؤ ميلادي دؤنزهؤمي قرن ٚ مئن ٚ أمرأ کلاسيک ؤ اسلامي ؤ ايمه وسطايي قرؤن ٚ طب خۊرخؤسي اۊرۊپا مئن بؤشؤ.

تاريخي زمينئن[دچينواچين]

Ibn al-nafis page.jpg

برخي نظر ٚ جي، مۊسلمؤنان ٚ توجه طب ٚ دؤنش ئبه، اسلام ٚ پيشواٰن ٚ توجه اي خۊجير دؤنش ئبه هيسه. يته حديث ٚ مئن اسلام ٚ پيؤمبر ٚ جي محمد (ص)، همسنگ ٚ طب ؤ اۊن ٚ لک ديني دؤنش تؤصيه وکته.

اسلام، پيجشکي ؤ بئداشت ٚ کللي اصۊل ٚ باره دستۊراني خۊ پيرؤؤن-ه هدأدره گه شأنئه اي دستۊران-ه يته اسلامي طب ٚ پايئن ٚ جي ياد گۊدن. اسلام ٚ پيؤمبر ٚ جي احاديثي ساقي، خئلي جه ناخؤشئن ؤ بئداشت ؤ… باره گه پيجشکي-ئه تين دأره نقل وکته. اي بؤگۊتئن-ه ايمه اسلامي نويساٰن تدوين بؤدن ؤ اۊشؤن ٚ سر شرح بنويشتن ؤ اي مجمۊعئن طب‌النبي نؤم ئبه مشهۊرا بؤن. شيعه مؤسلمؤنان ٚ مئنأ، شيعئن ٚ شيشؤمي ايمام، جعفر صادق (ع) ٚ طبي گبؤن مشهۊر هيسن.

ويمارجيگئن[دچينواچين]

اسلام ٚ زرين زمت ٚ مئن پۊر عيلمي مراکز ؤ ويمارستان چاگۊدن بؤبؤ، اي ويمارجيگئن دواسِره (دارۊخؤنه) ؤ کيتاب خؤنه دأشتن ؤ اۊشؤن ٚ مئن پيجشکي مسائل-ه آمۊجش'ني دأن. اي ويمارجيگئن پۊر اي دؤنش-ه گۊسترش هدأن ؤ تأثيرگۊذار بؤن. اي ويمارستانان ميلادي سينزهؤمي قرن ٚ جي سياسي مسائل ٚ ره کم کمه خۊ افۊل-ه سرأگيتن، شؤنزهؤمي قرن ٚ جي مصر ۊ سۊريه  مئن ؤ هيژدهؤمي قرن ٚ جي ايران ٚ مئن پيجشکي کۊنشؤن زوال ٚ را بؤشؤن. ويمارستانان ٚ مأرۊف ترينؤن ٚ جي جندي‌شاپۊر، برمکيان، سيده، معزالدوله، عضدي، فارقی ؤ…' نؤم بؤرده شأنئه.

بۊيئن ٚ تأثير[دچينواچين]

اسلام ٚ زرين زمت.jpg

بۊيئن ٚ سلسله گه ديلمئن ٚ گۊد ؤ يته گيلک‌تبار ؤ شيعي سلسله بؤن پۊر اسلام زرين ٚ زمت ٚ مئن تأثير بنأن، احمد ٚ بۊيه ؤ عضدالدؤله ديلمي، بؤيئن ٚ کارکيا، ترتيب ئبه معزالدوله ؤ عضدي ويمارجيگه' تأسيس بؤدن، هيته'ني خئلي جه اسلامي دؤنشدؤنان اي سلسله قلمرؤ مئن زيويش گۊدن.

سربس[دچينواچين]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine_in_the_medieval_Islamic_world
  2. https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#/languages
  3. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
  4. https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
  5. https://mag.asanteb.com/67450/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3.html