کیانۋ ریوز

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کیانۋ ریوز
Keanu Reeves (crop and levels) (cropped).jpg
کیانۋ ریوز سال ۲۰۱۵ دۊرۊن
Born کيانۋ چارلز ریوز
متولد ۲ سپتامبر ۱۹۶۴
بیروت، لؤبنان
Residence هالي‌وۊد، کالیفرنيا، آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن
Citizenship آمريکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن، کانادا
Occupation بازيگر، نيويسنده
Years active ۱۹۸۴-هسأ
Partner(s) جنیفر سایم (جه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱)
Children ۱ (فؤت بۊبۊسته)
Parent(s) پاتريشيا تیلؤر، سامۊئل نؤلين

کیانۋ چارلز ریوز (اينگيليسي زوؤن أجي:  Keanu Charles Reeves؛ ۲ سپتامر 1964 (1964-09-02))[۱] ايتأ کانادايی بازيگر، کارگردان، مزقان‌دان ؤ خانشگر ايسه. کيانۋ بازيگري أنˇ شين ويشتر ماتريکسˇسۊتائي مجمۊعه دۊرۊن، نئؤ نقشˇ أمرأ، سرعت (۱۹۹۴)، نۊقطه-ايشکن، برام استؤکرˇ دراکۊلا، بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج، شيطانˇ وکيل‌مدافع، کؤنستانتین ؤ جان ويکˇ گردأگيفته[۲][۳][۴] معرۊف ايسسه.

زيوشˇ أوائل[دچينواچين]

کیانۋ ریوز بیرۊت، لؤبنانˇ پایتختˇ دۊرۊن به دۊنیا بامؤ. اۊنˇ مار پاتريشيا تیلؤر، لباسˇ طراح ؤ اۊنˇ پئر، سامۊئل نؤلين زمين‌شناس بۊ. ريوزˇ مار اينگيليسي بۊ ؤ اۊنˇ پئر هاوايي شين بۊ ؤ ايرلندي ؤ پۊرتغالي ؤ چيني نژادانˇ جه بۊ.[۵] [۶] [۷] [۸] [۹]

۲۰۱۱ ژانويه ما دۊرۊن کیانۋ ريوز ايتأ جه برنامه‌ئان بي-بي-سي شبکه مئن ايتأ گب‌ؤ‌گۊفت دشتي ؤ خۊ گبان مئن به خۊ تبار اينگيليسي ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي اۊ زمات کي کۊچي زاک بۊ اۊنه مار اۊنه اینگيسي کارتۊن ؤ برنامه نهي کي بيدينه ؤ به کمدي برنامه (The Two Ronnies) هم ايشاره بۊگۊده ؤ بۊگۊته کي دئن هأ اينگيسي برنامه‌ئان باعث بۊبۊسته با أن کي خۊ زاکي زمات ايتأ اينگيليسي زوؤنˇ کشور مئن نۊگذرانده ولي بتانسه أ زوان جه هۊ سن بيجير بامۊجه و روان گب بزنه.[۱۰][۱۱]

هۊنري زيوش[دچينواچين]

کیانۋ ریوز مکزیکˇ دۊرۊن رۊزي کي دۊنيا جه حرکت بئسأ فِئلمˇ اکرانˇ مئن

.

هۊنري فعاليت أوائل : ۱۹۸۶-۱۹۸۰[دچينواچين]

ريو خۊ أولي فعاليت هۊنر دۊرۊن بازي کۊدن دمن یانکیز (Damn Yankees) مئن کي ايتأ تئاتر بۊ شرۊع بۊکۊده. ریوز زماتي کي ۱۵ سال دشتي رؤمئو ؤ جۊلیت دۊرۊن نقش مرکۊتیؤ أمرأ صحنه جؤر بۊشؤ. ريوز خۊ أولي تلويزيؤني نقش بي-بي-سي تلويزيؤني شبکه دۊرۊن ايته کؤمدي سریال أمرأ شرۊع بۊکۊده کي هنگین اين (Hangin' In) نام دشتي ؤ هأ نقش باعث بۊبؤسته کي کیانۋ ریوزˇ نام، مردۊم مئن جا دکفه و هأ معرۊفي وأستي کۊکا کۊلا شرکت ريوز خۊ محصۊلات تبلیغ ره بخاسته ولي ريوز أ دعوت قۊبيل نۊکۊده. کيانو هۊ سال دۊرۊن ايتأ کۊتاه درام کانادا فلمˇ ملي هيئت ره کي اۊنه کار چأگۊدن ؤ توزیع مۊستند ؤ فئلم ايسه بازي بۊکۊده. هأتؤ ني کیانۋ تئاتران «برد فراسر» (Brad Fraser's) و «ولف بؤی» (Wolfboy)، تؤرنتؤ شأر مئن ایفای نقش بۊکۊده ؤ سال ۱۹۸۴ دۊرۊن مردۊم اۊنه به عنوان بخترین کانادایی نؤجوانˇ بازيگر انتخاب بۊکۊديد.

بعد موفقیتاني کي ريوز تئاتر ؤ تلويزيؤن مئن کسب بۊکۊده اۊنه جه دعوت بۊبؤسته تا بيل ۊ تد خۊرۊم گردˇ گيجˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊنه ؤ کيانۋ خۊ درخشان بازي واسي أ فئلمˇ دۊرۊن کي اۊنˇ نؤجواني مئن هم بۊ به ايته بين‌المللي رؤجا تبديل بۊبؤسته. أ فئلمˇ بۊفرۊختنˇ رکؤرد پۊر بۊجؤر بۊ ؤ هأن باعث بۊبؤسته کي دۊوؤمي نۊسخه جه أ فئلم ني چأگۊده ببه ؤ کیانۋ ریوز اۊنˇ دۊرۊن بازي بۊکۊنه.

جهاني محبۊبیت: ۱۹۹۰[دچينواچين]

ميلادي دهه ۹۰ دۊرۊن کیانۋ ريوز معرۊفˇ فئلمانˇ مئن، سينما پيله کسان أمرأ بازي بۊکۊده. ریوز نۊقطه-ايشکنˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊده ؤ خۊرۊم‌ترين مردˇ بازيگرˇ جائزه جه ام‌تي‌وي فيگيفته. بعد سال ۱۹۹۴ دۊرۊن سرعتˇ فلمˇ مئن بازي بۊکۊده و اۊنˇ موفقيتان ؤ بازي خؤب باعث بۊبؤسته کي ريوزأ پيله‌تر فئلمان ره بخایید. ريوز سال ۱۹۹۷ موفق فئلم شيطانˇ وکيل‌مدافع مئن آل‌پاچينو أمرأ کي ايته جه سينما پيله بازيگران ايسه همبازي بۊبؤسته.

محبۊبیت ادامه: ۲۰۰۰[دچينواچين]

ریوز ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه دۊرۊن نئو/تۊماس أندرسؤن نقش أمرأ بازي بۊکۊده ؤ هأ نقش باعث بۊبؤسته کي ريوز به معرۊفيتˇ اؤجˇ نۊقطه فأرئسه ؤ ويشتر مردۊم کیانۋ ریوز أ فئلم أمرأ شناسيدي ؤ هسأ ني خأيليان بعد ايشنوستن کيانۋ ریوزˇ نام أ مجمۊعه فئلم یاد دکفيدي. ماتريکس ايته جه پۊرفرۊش‌ترين فئلمان، سينما تارئخˇ مئن ايسه ؤ اۊنˇ أولي سري انقدر مؤفق بۊ کي اۊنˇ دۊوؤمي ؤ سۊوؤمي سري هم توسط واچؤفسکي خاخۊران چأگۊده بؤسته.[۱۲]

کیانۋ سال ۲۰۰۶، کؤنستانتين سينمايي فئلم مئن، نقش (جان کؤنستانتين) أمرأ بازي بۊکۊده. کیانۋ بعد کؤنستانتين، فئلمان پیپا لیˇخۊصۊصي زينديگي ؤ ايته خؤنه پندامˇ سر دۊرۊن بازي بۊکۊده.

واگردستن: ۲۰۱۰[دچينواچين]

ریوز سال ۲۰۱۰ ايته أکشن-کؤمدي فئلم مئن کي اۊنˇ نام هۊنری جرم ايسه بازي بۊکۊده ؤ سال ۲۰۱۴ دۊرۊن، بعد أن کي جان ويکˇ فئلمˇ مئن بازي بۊکۊده اۊنˇ نام دۊوارده زوانان سر بکته.

خۊصۊصي زيوش[دچينواچين]

کیانۋ ريوز با أن کي خۊ بازيگری حرفه مئن به ايته پيله مؤفقيت فأرئسه ؤ به ايته جه سینما جهاني نمادان تبديل بۊبؤسته، ولي اۊنˇ خۊصۊصي زيوش جه هۊ زاکي زمات، غم ؤ سختي جه پۊر بۊ و شأ گۊتن کي دۊنيا اۊنه أمرأ خؤب تا نۊکۊده.

اۊنˇ پئر اۊ زمات کي کیانۋ ۳ سال ويشتر نأشتي خۊ خانواده ترکأ گۊده ؤ اۊنˇ مار هم چند بار ازدواج بۊکۊده ؤ هأنه وأستي چندين مرتبه به مۊختلف شأران ؤ خانه‌ئان نقل مکان بۊکۊديد.

سال ۱۹۹۰، کیانۋ فئلم (I Love You To Death) بازي گۊدن موقع، ريور فینیکس (خۊآکين فينيکسˇ برار) أمرأ آشنا بۊبؤسته کي ايته جه هأ فئلم بازيگران بۊ ؤ گلف گلف أ بازيگر به اۊنˇ صمیمي‌ترين رفق تبديل بۊبؤسته ولي ۳ سال بعد ريور فينيکيس هرؤئين ؤ کۊکائين زيادˇ مصرف وأستي با أن کي ۲۳ سال ويشتر نأشتي اؤوردؤز بۊکۊده و أ مسئله ريوز رۊحيه رۊ منفي تأثير بنا.

ميلادي دهه ۹۰ أواخر مئن، کیانۋ ريوز جنيفر سایم أمرأ کي ايته آمريکايي بازيگر بۊ آشنا بۊبؤسته ؤ به همدیگر علاقه پیدا بۊگۊدید. اي سال بعد کیانۋ ريوز پئر بؤستن دۊبۊ ؤ خۊ زاک تولد رافا ایسابۊ، ولي اۊشانˇ زاک کي اۊنˇ نام ني قرار بۊ آوا بنيد بۊمۊرده به دۊنيا بأمؤ ؤ هأ موضوع اۊشانˇ رابطه رۊ منفي تأثير بنا ؤ باعث بۊبؤسته کي اۊنˇ معشۊقه شديدˇ افسؤردگي بيگيره. اي سال بعد (۲۰۰۱) جنيفر سایم کي ايته اسپرتˇ اۊتۊل فرانئن دۊبۊ، سۊته پارک بۊبؤسته اۊتۊل بزه ؤ اۊنˇ اۊتۊل چپ بۊکۊده ؤ جنيفر خۊ اۊتۊل جه پرت بۊبؤسته بيرۊن ؤ خۊ جان از دست بدا. أ تصادۊفˇ دليل أن بۊ کي سايم أفسؤردگي قۊرصان مصرف گۊدن وأستي، هۊشياري کافي نأشتي. أ اتفاق باعث بۊبؤسته کي ريوز آسيب رۊحي ؤ افسؤردگي دچار ببه.[۱۳]

چند سال بعد کي خۊ بازيگری حرفه دۊوارده جه سر بيگيفته تا گۊذشته غمان جه خاطر بۊبۊره، دۊکتۊران تشخیص بداييد کي کيم، کيانۋ خاخۊر، خۊنˇ سرطان دره. هأ موضوع اۊنه تفکر رۊ تأثير بنا و باعث بۊبؤسته کي جۊدا جه کمک گۊدن به خۊ خاخۊر، ايته پيله بخش جه خۊ ثروت، سرطانˇ بيماريˇ تحقيقات ؤ بيمارستانان مربۊط به سرطان ببخشه و ايتأ خيريه مؤسسه هم سرطانیان ره تأسیس بۊکۊده ولي خۊ نام أ مؤسسه رۊ ننأ. کیانۋ شيطانˇ وکيل مدافعˇ فئلم ره چند ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد ببخشه تا أ فيلمˇ تهیه‌کننده‌ئان بتانن آل پاچينو مۊزد کي پۊر بۊجؤر بۊ پرداخت بۊکۊنن. ريوز جه بازي گۊدن ماتريکسˇ سۊتائي مجمۊعه مئن، ۲۶۰ ميليۊن دلار مۊزد فیگيفته، ولي ۸۰ ميليۊن دلار جه خۊ مۊزد به أ مجمۊعه فلم دست أندرکاران ببخشه چؤن معتقد بۊ اۊشان اۊ قدري کي اۊشانˇ حق بۊ مۊزد فئنگيفتن.

کیانۋ ريوز سال ۲۰۰۵ دۊرۊن، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیادهرؤ مئن ايته رؤجا اختصاص بدأييد.


کیانۋ ريوزˇ رؤجا، هالي‌وۊدˇ مشاهيرˇ پیاده‌رؤ مئن

فئلم شناسي[دچينواچين]

ریوز مرد تایچي فئلمˇ اکرانˇ مئن، تؤرنتؤ ۲۰۱۳
فئلمˇ نام سال نقش یادداشت
یانگبلاد ۱۹۸۶
انتقامˇ اقدامات ۱۹۸۶ تامي ورمیک
رۊخان کنار ۱۹۸۶ مت
عدالتˇ براري ۱۹۸۶ دریک
ديشؤ ۱۹۸۸ وینستؤن کانلی
خطرناکˇ رابطه‌ئان ۱۹۸۸ Le Chevalier Raphael Danceny
بيل ؤ تدˇ خۊرۊم گردˇ گيج ۱۹۸۹ تد لوگان
بیل ؤ تدˇ وحشیانه سفر ۱۹۹۱ تد لوگان
مي خۊصۊصي آیداهؤ ۱۹۹۱ اسکات فیور
نۊقطه-ايشکن ۱۹۹۱
برام استؤکرˇ دراکۊلا ۱۹۹۲ جاناتان هارکر
ايتأ پيله هیاهۊ هئچي وستي ۱۹۹۳ دان جان
کۊچي بۊدا ۱۹۹۳ شاهزاده سیدارتا
سۊرعت ۱۹۹۴ مأمور جک تریون
جاني منومیک ۱۹۹۵ جاني
زنجيره‌اي واکۊنۊش ۱۹۹۶ ادي کاسالیویچ
مینه‌سۊتا احساس ۱۹۹۶ جیجیکاس کلایتون
شيطانˇ وکيل‌مدافع ۱۹۹۷ کوین لومکس
ماتریکس ۱۹۹۹ نئو/تۊماس اندرسؤن
دئن‌کس ۲۰۰۰ دیوید آلن گریفین
شيرينˇ نۊوامبر ۲۰۰۱ نلسون
ماتریکس ۲: دۊوارده بارأکۊدن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
انیماتریکس ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن صداپیشه
ماتریکسˇ اينقيلابؤن ۲۰۰۳ نئو/تۊماس اندرسؤن
اي نفر وا ويلأ کۊنه ۲۰۰۳ دکتر جولیان مرسر
کؤنستانتین ۲۰۰۵ جان کؤنستانتین
ايتأ خؤنه پندامˇ سر ۲۰۰۶ الکس ویلر
ايتأ تاريکˇ وامؤختن‌کس ۲۰۰۶ باب آرکتور
خیابانˇ سۊلطانان ۲۰۰۸ کاراگاه تام لودلا
اۊ رۊج کي دۊنيا جه حرکت بئسا ۲۰۰۸ کلاتو
پیپا لي خۊصۊصي زيوش ۲۰۰۹ کریس
هۊنري جرم ۲۰۰۹ هنری
پهلۊ به پهلۊ ۲۰۱۲ خۊدۊش (کیانۋ ریوز) تهیه‌کننده
تای چي مۊوارز ۲۰۱۳ دوناکا مارک کارگردان
۴۷ رونین ۲۰۱۳ کای
جان ویک ۲۰۱۴ جان ویک
تق تق ۲۰۱۵ ایوان وبر
بی‌پناه ۲۰۱۶ کاراگاه اسکات گالبان
نئؤني شیطان ۲۰۱۶ هنک
بدˇ جؤرگه ۲۰۱۶ دیریم
مۊطلقˇ حقيقت ۲۰۱۶ ریچارد رمزي
جان ویک: واوين ۲ ۲۰۱۷ جان ویک[۱۴][۱۵]
سیبري ۲۰۱۸ لۊکاس هیل
کپي‌ئان ۲۰۱۸ ویل فاستر
جان ویک: واوين ۳ - پارابلۊم ۲۰۱۹ جان ویک
همیشک مي شاید بۊبۊ ۲۰۱۹ خۊدۊش (کيانۋ ریوز)
تؤی استؤري ۴ ۲۰۱۹ دوک کابوم صدا نهأن
بیل ؤ تدˇ مزقان أمرأ رۊبرۊ بيدي ۲۰۲۰ تد
سایبرپانک ۲۰۷۷ ۲۰۲۰ جاني سیلورهند صدا نهأن
جان ويک ۴ ۲۰۲۱ جان ويک
ماتريکس ۴ ۲۰۲۱ نئو

سربس[دچينواچين]

 1. http://www.keanu.org/biography.html%7Ctítulo=Keanu Reeves biography|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150322154401/http://www.keanu.org/biography.html%7Cfechaarchivo=22 de marzo de 2015
 2. https://screenrant.com/john-wick-3-parabellum-early-reactions-reviews/%7Ctítulo=John Wick First Reactions Praise Another Visceral Keanu Action Flick|fechaacceso=3 de mayo de 2019|fecha=3 de mayo de 2019|sitioweb=ScreenRant|idioma=en-US}}
 3. https://www.avclub.com/john-wick-solidified-keanu-reeves-as-one-of-the-greates-1820411445%7Ctítulo=John Wick solidified Keanu Reeves as one of the greatest action stars of all time|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Breihan|nombre=Tom|sitioweb=The A.V. Club|idioma=en-US
 4. https://www.vox.com/2017/2/8/14487112/john-wick-rules%7Ctítulo=Why John Wick rules so hard|fechaacceso=3 de mayo de 2019|autor=Bramesco|nombre=Charles|fecha=8 de febrero de 2017|sitioweb=Vox}}
 5. http://www.whoaisnotme.net/articles/1988_09xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Reeves: Growing Up on the Move|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=September 1988|sitioweb=Choices Magazine
 6. http://www.whoaisnotme.net/others/2007_1115_que.pdf%7Ctítulo=Queer Keanu: Race, Sexuality and the Politics of Passing|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=15 de noviembre de 2007
 7. apellidos=Hoover|nombre=Will|título=Rooted in Kuli'ou'ou Valley|fecha=18 de agosto de 2002|url=http://the.honoluluadvertiser.com/article/2002/Aug/18/ln/ln07a.html%7Cfechaacceso=4 de mayo de 2015
 8. http://www.whoaisnotme.net/articles/1997_01xx_kea.htm%7Ctítulo=Keanu Goes International|fechaacceso=30 de octubre de 2013|fecha=January 1997|editorial=whoaisnotme.net
 9. http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Ctítulo=#77 Royal Descents, Notable Kin, and Printed Sources: An Assortment of Famous Actors|fechaacceso=4 de mayo de 2015|autor=Roberts|nombre=Gary Boyd|enlaceautor=Gary Boyd Roberts|fecha=17 de diciembre de 2014|sitioweb=americanancestors.org|editorial=New England Historic Genealogical Society|ubicación=Boston, MA, USA|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20141025194644/http://www.americanancestors.org/assortment-famous-actors/%7Cfechaarchivo=25 de octubre de 2014
 10. زندگینامه و اطلاعات شخصی کیانو ریوز.
 11. http://keanureeves.tv/in-january-2011-on-the-bbc-program-the-one-show-keanu-reeves-spoke%7Ctítulo=In January 2011 on the BBC Program The One Show Keanu Reeves Spoke|fechaacceso=22 de octubre de 2014|fecha=18 de abril de 2012|editorial=keanureeves.tv
 12. http://www.metacritic.com/video/titles/matrix%7Ctítulo=The Matrix (1999): Reviews|fechaacceso=18 de junio de 2012|editorial=Metacritic}}
 13. https://www.chron.com/entertainment/article/Reeves-keeps-to-himself-after-ex-girlfriend-s-2008073.php
 14. http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2015/05/04/keanu-reeves-is-back-lionsgate-announces-john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}
 15. http://www.slashfilm.com/john-wick-2/ |accessdate=May 4, 2015}}