وشمگير

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Voshomgir اين ِ اسم اين ِ واسی وشمگير بو کی عاشق وشوم ِ شکار گودن بو. وشمگير، مرداويج ِ برار بو. مرداويج ِ موردن ِ پسی، گيل و ديلم مردوم، وشمگيره دوجين بئودن پادشاهی ره. وشمگير خو برار ِ اقتداره نداشت و جنگی کی ديلمان ِ آل بويه امره بئوده بو، اصفهان و ری زياری‌ئن دس جی بيرين بومأ و دکته آل بويه دس. وشمگير، شکار مئن، اسب جی بکته جير و بمورده.