قابوس بن وشمگير

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وشمگير موردن ِ پسی، اون ِ ريکه بهستون پادشاه بوبؤ. امّا، زياری‌ئن ِ پيل ِ آدمؤن، ويشتر وشمگير ِ اويه‌ته ريکه قابوسه قبول داشتن و آخرپسی اونه پادشاه انتخاب بئودن و بهستون، آل بويه کومک ِ امره، مازندران مئن حوکومت گود و قابوس گرگان مئن. بازون، قابوس جنگی کی عضدالدوله ديلمی امره داشت، دباخته و فرار بئوده نيشابور. 18 سال بعد، وختی کی ديلمی‌ئن (آل بويه) ضعيفا بوبؤ بون، اميرسامانی کومک ِ امره يه‌ته سپاه جورا گوده و هنده گرگانه بئيته. بازون، خو تصرفاته تا مازندران و رويان و چالوس و گيلان ِ افتؤورس (شرق) ادامه بدأ. قابوس هچين شاه نبو، شاعر و اديب نی بو. خوش‌خط بو. نوجوم و باخی علوم ِ مئن سررشته داشت. ابوريحان بيرونی، قابوس بن وشمگير دربار مئن ايسأ بو کی الآثار الباقيه کيتابه بنويشته (1000 ميلادی). ذبيح الله منصوری، «ابن سينا نابغه‌ای از شرق» ِ کيتاب مئن نيويسنه: «قرن چهارم هجری نيمه دوم، ابن سينا شونه گرگان، آل زيار ورجه و راحت زندگی کود و هرکسه کی ندار بو، مجانی درمان کود و چون قابوس بن وشمگير جی مقرری هگيت، مردومه مجانی درمان گودن، اون ِ زندگی سر اثری نداشت. ابن سنا، راحت و بی‌دغدغه خو وقته رساله نيويشتن ِ سر صرف کود.» قابوس 1012 ميلادی (586 ديلمی) پادشاهی جی خلعا بؤ و سياست جی کناره بگيته و بازون بمورده.