حسن بويه

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

علی بويه کوچ ِ برار بو کی وختی مرداويجه، تورک ِ غولامؤن کوشنن، اصفهان و ری و همدانه تصرف کؤنه. هفتادساله‌گی مئن مينه.