حسن ضیاظریفی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حسن ضیاظریفی، یکته چیریک بۊ گه بیژن جزنی ؤ عباس سۊرکی همره یکته کؤمؤنیستی جرگه' چاگۊده‌بؤن ؤ اي جرگه، چن سال بعد، یکته جرگه دیگرˇ همره متحد ببؤن و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بنأ ببؤ کی یکته پیلˇ چیریکی سازمان بۊ.

مبارزاتی زندگی[دچينواچين]

ضیاظریفی سالˇ ۱۵۱۳ (۱۳۱۸ هجری شمسی)، لاجؤنˇ مئن بيچئه‌بۊبؤ ؤ سیاسی حؤقوقˇ مئن لیسانس هأیته. چؤن حسن ضیاظریفی خانواده (اینˇ برأرؤن) سیاستˇ مئن دبؤن، اونأ نی وختی زأک بو، توده حزبˇ روزنامهٰ‌نه خؤند و گاگلف فورت. ۱۵۲۹ˇ زۊمؤسسؤن، وختی که گیلانˇ مئن یکته توده‌یی خال دستگیر بنن، حسن ضیاظریفی نی به عنوان کسی که باخبر بو بازداشت بنه و چار تا پنج روز رشتˇ دژبانˇ زندانˇ مئن زندانی بۊ.[۱]

سالˇ ۱۵۳۴، وختی که مللی جبهه خۊ سیاسی فعالیتؤن' سرأیته، حسن ضیاظریفی نی بوشؤ ای جبهه مئن و اۊشؤنˇ جلسهٰ‌نˇ مئن کی جبهه رهبرؤنˇ خؤنهٰ‌نˇ مئن (مثلˇ دؤکتؤر سنجابی و دؤکتؤر صدیقی) تشکیل بؤنأبۊ شرکت گۊد ؤ اۊشون‌ئبه کار گود. مثلن اعلامیه پخش گۊد یا تجمعؤنˇ مئن شرکت گۊد یا دانشگا تعطیلی مئن همکاری گۊد.[۲]

۱۵۳۴ˇ زۊمؤسسؤن، انتخاباتی فعالیتؤنˇ وأسی بازداشت بۊبؤ ؤ دؤ ماه قزل قلعه زندانˇ مئن دبۊ يؤ بازؤن رها بۊبؤ.[۳]

۱۵۳۶ˇ شریرˇ ما ۱۷، وختی کی چتربازؤن دانشگاهˇ مئن فۊرۊز بمأ بؤن، اینˇ کلله، سرنیزه همره به شدت زخمی ببؤ و ۱۵۳۶ˇ دیا ما ۲۸، حؤکؤمت نظامی مئن دستگیر ببؤ و پنج ما قؤلدؤنئکˇ مئن دبو و دو ماه آزادی پسی بشؤ اجباری و ۱۸ ماه ارتشˇ مئن ایسأبۊ و بازؤن، یکته شرکتˇ مئن (بهشهرˇ شرکت) مشغول به کار ببؤ.[۴]

سالˇ ۱۵۴۱ˇ پئیز، ساواک یکته کؤمؤنیستی انقلابی سازمانه کی به پارتیزانی جنگ اعتقاد داشت کشف کؤنه و دوتته اونˇ رهبرؤنه (بیژن جزنی و عباس سورکی) گینه. حسن ضیاظریفی نی هی جرگه مئن عضو بو و او دو نفرˇ گیتنˇ پسی، جرگه افرادˇ هدایت و رهبری‌یه به عهده گینه، امما هو سال، امیرˇ ما ۱۱، حسن ضیاظریفی‌م دستگیر بنه و نظامی دادگاهˇ مئن به ۱۰ سال حبس محکوم بنه.[۵]

زندانˇ مئن[دچينواچين]

ضیاظریفی، اوجور که ساواک خو نامهٰ‌نˇ مئن گؤزارش دئنه، «همه حالˇ مئن، خأست کی خو مؤخالفته، شاهˇ حؤکومتˇ همره نشؤن بدی و هینˇ وأسی، وختی که دستگیرأ بؤ، نه تنها خو همفکرؤن و هم‌جرگه‌یی‌ئنه اسمؤنه نوته، بلکی رشتˇ زندانˇ صبحگاه و شامگاهˇ مراسمˇ مئنأ نی شرکت نود.»[۶]

مردن[دچينواچين]

۱۵۴۸ˇ سیا ما ۹، وختی که دوتته چیریکی سازمان (سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران) چن سالی بو که خوشؤنˇ مسلحانه جنگه علیهˇ شاهˇ حؤکومت سرأیته بؤن و هو اواخر چن نفر ساواکˇ بازجوؤن و شکنجه‌کؤنؤنه بکوشته بؤن، ساواکی‌ئنأ نی اوشؤنˇ کارˇ جوبران گودن‌ئبه، ۹ نفر جی اوشؤنˇ رهبرؤن کی زندؤنˇ مئن ایسأ بؤنه، کوشنن و ایجور اعلام کؤنن که ای ۹ نفر فرار کأ دبون کی بکوشته ببؤن.[۷]

ای ۹ نفر ایشؤنن: بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپان‌زاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، احمد جلیل افشار]] (ایشؤن هممه‌ته کؤمؤنیست و سازمان چریک‌های فدایی خلقˇ شی بؤن) و مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار (ای دو نفرأ نی مؤسلمان بؤن و مؤجاهدین خلقˇ جرگه شی بؤن.)[۸]

جیرنویس[دچينواچين]

  1. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  2. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  3. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  4. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  5. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  6. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰
  7. زهرا بیگدلی. هر سال ۲۹ فروردین: تپه‌های اوین شهادت می‌دهند. چشم‌انداز ایران، شماره۵۵،ص۵۷.
  8. زهرا بیگدلی. هر سال ۲۹ فروردین: تپه‌های اوین شهادت می‌دهند. چشم‌انداز ایران، شماره۵۵،ص۵۷.سربس[دچينواچين]

  • چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار۱۳۸۰