حسن ضیاظریفی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

حسن ضیاظریفی، یکته چیریک بو که بیژن جزنی و عباس سورکی همره یکته کؤمؤنیستی جرگه چاگوده بؤن و ای جرگه، چن سال بعد، یکته جرگه دیگرˇ همره متحد ببؤن و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بنأ ببؤ کی یکته پیلˇ چیریکی سازمان بو.

مبارزاتی زندگی[دچينواچين]

ضیاظریفی سال ۱۵۱۳ (1318 هجری شمسی)، لاجؤنˇ مئن به دونیا بمأ و سیاسی حؤقوقˇ مئن لیسانس هیته. چون حسن ضیاظریفی خانواده (اینˇ برأرؤن) سیاستˇ مئن دبؤن، اونأ نی وختی زأک بو، توده حزبˇ روزنامهٰ‌نه خؤند و گاگلف فورت. 1529 زمسسؤن، وختی که گیلانˇ مئن یکته توده‌یی خال دستگیر بنن، حسن ضیاظریفی نی به عنوان کسی که باخبر بو بازداشت بنه و چار تا پنج روز رشتˇ دژبانˇ زندانˇ مئن زندانی بو.[۱]

سال 1534، وختی که مللی جبهه خو سیاسی فعالیتؤنه سرأیته، حسن ضیاظریفی نی بوشؤ ای جبهه مئن و اوشؤنˇ جلسهٰ‌نˇ مئن کی جبهه رهبرؤنˇ خؤنهٰ‌نˇ مئن (مثلˇ دؤکتؤر سنجابی و دؤکتؤر صدیقی) تشکیل بنأ بو شرکت گود و اوشون‌ئبه کار گود. مثلن اعلامیه پخش گود یا تجمعؤنˇ مئن شرکت گود یا دانشگا تعطیلی مئن همکاری گود.[۲]

1534 زمسسؤن، انتخاباتی فعالیتؤنˇ وأسی بازداشت ببؤ و دو ماه قزل قلعه زندانˇ مئن دبو و بازون رها ببؤ.[۳]

1536 شریر ما 17، وختی کی چتربازؤن دانشگاهˇ مئن فوروز بمأ بؤن، اینˇ کلله، سرنیزه همره به شدت زخمی ببؤ و 1536 دیا ما 28، حؤکؤمت نظامی مئن دستگیر ببؤ و پنج ما قؤلدؤنئکˇ مئن دبو و دو ماه آزادی پسی بشؤ اجباری و 18 ماه ارتشˇ مئن ایسأ بو و بازون، یکته شرکتˇ مئن (بهشهرˇ شرکت) مشغول به کار ببؤ.[۴]

سال 1541 پئیز، ساواک یکته کؤمؤنیستی انقلابی سازمانه کی به پارتیزانی جنگ اعتقاد داشت کشف کؤنه و دوتته اونˇ رهبرؤنه (بیژن جزنی و عباس سورکی) گینه. حسن ضیاظریفی نی هی جرگه مئن عضو بو و او دو نفرˇ گیتنˇ پسی، جرگه افرادˇ هدایت و رهبری‌یه به عهده گینه، امما هو سال، امیر ما 11، حسن ضیاظریفی‌م دستگیر بنه و نظامی دادگاهˇ مئن به 10 سال حبس محکوم بنه.[۵]

زندانˇ مئن[دچينواچين]

ضیاظریفی، اوجور که ساواک خو نامهٰ‌نˇ مئن گؤزارش دئنه، «همه حالˇ مئن، خأست کی خو مؤخالفته، شاهˇ حؤکومتˇ همره نشؤن بدی و هینˇ وأسی، وختی که دستگیرأ بؤ، نه تنها خو همفکرؤن و هم‌جرگه‌یی‌ئنه اسمؤنه نوته، بلکی رشتˇ زندانˇ صبحگاه و شامگاهˇ مراسمˇ مئنأ نی شرکت نود.»[۶]

مردن[دچينواچين]

1548، سیا ما 9، وختی که دوتته چیریکی سازمان (سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران) چن سالی بو که خوشؤنˇ مسلحانه جنگه علیهˇ شاهˇ حؤکومت سرأیته بؤن و هو اواخر چن نفر ساواکˇ بازجوؤن و شکنجه‌کؤنؤنه بکوشته بؤن، ساواکی‌ئنأ نی اوشؤنˇ کارˇ جوبران گودن‌ئبه، 9 نفر جی اوشؤنˇ رهبرؤن کی زندؤنˇ مئن ایسأ بؤنه، کوشنن و ایجور اعلام کؤنن که ای 9 نفر فرار کأ دبون کی بکوشته ببؤن.[۷]

ای 9 نفر ایشؤنن: بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپان‌زاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، احمد جلیل افشار]] (ایشؤن هممه‌ته کؤمؤنیست و سازمان چریک‌های فدایی خلقˇ شی بؤن) و مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار (ای دو نفرأ نی مؤسلمان بؤن و مؤجاهدین خلقˇ شی بؤن.)[۸]

جیرنویس[دچينواچين]

  1. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  2. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  3. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  4. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  5. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  6. بوگوبشتؤ، حسن ضیاظریفی همره. چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380
  7. زهرا بیگدلی. هر سال 29 فروردین: تپه‌های اوین شهادت می‌دهند. چشم‌انداز ایران، شماره55،ص57.
  8. زهرا بیگدلی. هر سال 29 فروردین: تپه‌های اوین شهادت می‌دهند. چشم‌انداز ایران، شماره55،ص57.سربس[دچينواچين]

  • چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک. مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات. بهار1380