پیکان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Peykan chaldoran.jpg

پیکان ایتا آفتومات نام ایسه کی سال ۱۳۴۶ خورشیدی مئن توسط شرکت ایران ناسیونال (ایران‌خودرو) و روتس صنعتی جُرگه (کارخانه تالبوت مالک) تولید و به بازار عرضه بوبوست، پیکان اوّلین آفتوماتی ایسه کی ایران چاکوده.پیکان سریع به ایتَا محبوب آفتومات ایران مئن بدل بوبوسته و اونه مختلف مودیلان توسط ایران خودرو روانه بازار بوبوسته.ولی او زِمات کی انقلاب بوبوسته (سال ۱۳۵۷)، اونه تولید کَمَا بوسته و سال ۱۳۶۰ مئن ده گَلَف گَلَف اونه تولید به صفر نزدیکه بوستن دوبو ولی با تولید قطعات اَ خودرو ایران مئن اَ آفتومات حیات تا ۱۳۸۴ ادامه پیدا گوده و اونه تیراژ هو سال مئن دو میلیون دزگا بو.

پیکان منفی نوکات زیادی دِشتی، مثلا اونه مصرف سوخت بالا بو و ایمنی جالبی هم نَشتی، ولی ارزان بودن واسی، فروش بالایی بوگوده و جزو ایران فرهنگی نمادان بوبوسته. اَ دوره زِمات مئن، پیکان به عنوان ایتَا کلاسیک آفتومات مورد توجه ایسِه و خیلی‌ئان به بازسازی اونه قدیمی نمونه‌ئان مشغول ایسید.

پیکان تاریخچه[دچينواچين]

ایتَا پیکان ایران مئن

بعد اَن کی ایرانِه تلاش، قرارداد دَوَستَن فیات اَمرَه نتیجه نَشتی، پیکان، ( هیلمن هانتر آخری مدل؛ (کرایسلر) روتس ارو مدل ۱۹۶۶) مونتاژ قرار داد ایران مئن بین دوتِه شرکتان ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی) و گروه صنعتی روتس (Group Rootes) انگلستان، کی ورشکست بوستِن دوبو، دَوَسته بوبوسته و اَ خودرو بعد اَن کی ای دهه اینگیلیس مئن تولید بوبوسته بامو ایران. اَ آفتومات طراحی جه شرکت تالبوت ایسه که جه جیرمجموعه‌ئان روتس(صنعتی جُرگه) ایسِه. ای سال بعد کرایسلر کی ایتَا آمریکائی شرکت ایسِه روتس شرکت بِه‌هِه و بعدا سال ۱۳۵۹ مِئَن پیکان فیس لیفت کی به چراغ بنزی معروف بو، روانه بازار بوبوسته. اَ آفتومات مونتاژ هَتو تا سال ۶۴ ایدامه پیدا گوده و اونه قطعه‌ئان هم خارج جه وارد بوستی و ای سری قسمتان مثل شیشه، رادیاتور و کمک فنر ایران مئن سربه‌هم بوستی. سال ۶۴، یکان خط تولید اینگیلیس مئن متوقف بوسته و شرکت پژو (فرانسه) اَمره ادغام بوبوسته کی سبب کمبود قطعه ایران خودرو خط مونتاژ مئن بوبوسته. اَ سال مئن پژو قبول بوکوده کی سیستم تعلیق و ماتور پژو ۵۰۴، پیکان رو سوار بوکونه و اَ روند تا شش سال ایدامه پیدا بوگوده. سال ۷۱ مئن پیکان ویشتِر قطعات ایران مئن چاکوده بوستی کی به پیکان ۱۶۰۰ معروف بو و اونه تولید تا ۸۴ کی سال توقف تولید پیکان ایسه، ایدامه پیدا گوده. سال ۱۳۷۳ نوعی پیکان به نام سپر جوشن تولید بوبوسته کی خیلی زیبا نوبو و تقریبا استقبال نوبوسته. روج ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۴ بعد ۳۸ سال و چاکودن دو میلیون و ۲۹۵ هزار دستگاه، پیکان تولد متوقف بوبوسته و آخرین پیکانی‌ئَم کی خط تولید جه خارج بوبوسته اوسِه گودید به موزه.بعدا تلاش زیادی بوبوسته تا ایتَا جایگزین پیکان ره پیدا ببه از جمله اوشان تانیم به : ال۹۰، چری کیوکیو ۶، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو روآ، پژو ۴۰۵، سمند اشاره بوکونیم کی البته طرحان مذکور یا ناکام بمانسته یا اوشَنه جه استقبال نوبوسته و یا اوشَنه قیمت گران بو.

مودیلان[دچينواچين]

ایتا دستگاه پیکان جوانان شرکت روتس چاکوده، بساته بوبوسته سال ۱۹۷۵ مئن بر اساس هیلمن هانتر

پیکان جوانان (هیلمن هانتر جی‌تی)[دچينواچين]

استقبال ایرانیان پیکان جه باعث بوبوسته کی اوایل دهه ۱۳۵۰ مئن مدل جوانان که دارای حجم موتور مشابه، اما قدرت موتور ویشتر با سرسیلندر آلومینیومی بو، به پیکان خط تولید ایضافه ببه. پیکان جوانان دِشتِن دو کاربراتور سرعت و ویشتر شتاب واسی محبوب جوانان بوبوسته و اونه جلو پنجره چارته جلو چراغ و آفتومات دورون اونه داشبورد، معمولی مودیلان اَمرَه متفاوت بو و با داشتن آمپر برق، فشار روغن، درجه باک و دمای موتور جلوه خاصی دِشتی و خوره طرفدار دست و پا بوکوده بو.

دولوکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

پیکان دولوکس تبلیغ مودیل ۱۳۵۰ ایتَا مجله مئن

پیکان دولوکس ایتَا جه پیکان معروف‌ترین مودیلان بو. اَ مودیل جه پیکان اولین مودیلان بو. برخی جه اَ مودیلان به صورت دنده اتوماتیک بِساتِه بوبوسته و همچنین پیکان دولوکس سپر از نوع شمشیری بو. دولوکس درازان ره وَختی کی خاستید آفتومات دورون بینیشینید موشکیل ایجاد گودی. اَ ماشین بدنه فرم کبریتی مانند ایسه.

دولوکس فیس‌لیفت[دچينواچين]

جمعا بوستن برخی جه پیکان قدیمی نوسخه‌ئان (کی اواخر دهه ۶۰ میلادی تا اوایل دهه ۱۹۷۰ بساته بوبوستن) تئران مئن.

جه سال ۱۳۵۹ پیکان با تغییری که کرایسلر اونه ظاهر مئن بوجود باوارده، شامل تغییر کامل چراغان جلو و عقب (که پیله‌تر و مستطیلی بو)، پانل نشانگرهای مقابل راننده، تولید بوبوسته (دولوکس فیس لیفت سالان ابتدایی تولید مئن به پیکان چراغ بنزی معروف بو).

کارلوکس[دچينواچين]

قالب:اصلی

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران خودرو شرکت جه خیامی براران بیگیفته بوبوسته و تحت مالکیت دولت قرار بیگیفته و اونه نتیجه کاهش پیکان خانواده محصولات به دو نوع سدان و وانت بوبوسته. اما دولت با سرهم کودن قطعاتی که جه قدیم اَ شرکت انبار مئن بمانسته بو، اَ خودروئه ایدامه بدا.

کار[دچينواچين]

قالب:اصلی

پیکان کار نوعی جه پیکان مخصوص مودیلان بو. اَ نوع پیکان دهه ۵۰ مئن به وسیله کارخانه ایران ناسیونال چاکوده بوسته. اَ آفتومات بنا به درخواست مشتریانی کی اوشان کار محل صنعتی بو بساته بوسته و اونه چاکودن تا بعد انقلابم ایدامه پیدا کوده. اَ آفتومات ماتور جه مودیل تخت ایسه که به اَونجر معروف ایسه و اونه شتاب بالایه. اَ آفتومات ریوِرس چراغ جه چراغ اِستُپ و خطر و رانَما جودا بو.

پژوئی پیکان[دچينواچين]

سال ۱۳۷۰ مئن ایران خودرو سیستم تعلیق و ماتور ۱۸۰۰ سی سی پژو ۵۰۴ اَمرَه کی بدنه پیکان رو سواره گوده، نوع جدیدی جه پیکان کی ایران مئن به پژوئی پیکان معروف بو چاکوده و ۶ سال اونه چاکودن ایدامه پیدا گوده.

اَ مدل پیکان دِشتن ماتور پژو ۵۰۴ واسی کی پیکان سوبوک اوطاق رو سواره بوسته، شتاب و قدرت بالایی دِشتی.

اَ آفتومات اولیه شتاب جه پژو ۵۰۴ و حتی پژو ۴۰۵ هم ویشتر ایسه و اَ موضوع پیکان سوبوک بدنه و پژو قوی ماتور واسی ایسه.


دلیل اصلی چاکودن اَ مودیل پیکان، هِئِن تالبوت توسط پژو بو کی منجر به وقفه چاکودن پیکان مئن کارخانه ایرانخودرو دورون بوبوسته، که بعد مدتی با پیشنهاد پژو کارخانه، تعداد محدودی جه پژو ۵۰۴ ماتوران کی فرانسه مئن بمانسته بو به ایران بوفروته بوسته و پژوئی پیکان به مدت ۶ سال تولید و با اتمام پژو ۵۰۴ ماتوران اَ خودرو جَختَرَ شو و اونه چاکودن متوقف بوبوستِه.

پیکان ۱۶۰۰[دچينواچين]

اونه چاکودن جه شهریور ۱۳۷۱ و ماتوران ۱۶۰۰ سی سی مگاموتور ایران مئن و استفاده جه گیربکس‌هایی (جه کشوران آلمان آرژانتین و سرانجام ایران) و اِکسِل‌ئان ایرانه چاکوده، آغازِه بوسته و برای ۱۳ سال ایدامه پیدا گوده.

پیکان تاتائیان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]