دۊرگ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دۊرگ ٚ تاتايي

دۊرگ یا ببر (عیلمی نؤم:Panthera Tigris) پيلاترين جؤنور پيچئن ٚ تيره جي ايسه کي أنه قأمت ٚ ارش تا ۳/۳ ميتر ؤ أنه وزن تا ۳۰۶ کيلۊ فرسنه. مؤهيم ترين شينأسه ی أ جؤنور ، أنه سيأ خطان ايسأن کي أشان ٚ بدن ٚ مئن دأره.ببر خئلي قوي ايسه ؤ خۊشکي حيوانان ٚ ميأن پيلاترين نيش ٚ گاز ٚ دأره.کل ٚ دۊرگان ٚ جؤثه ملان ٚ جي پيله تر ايسه.دۊرگان ويشتر تیناري زينديگي کۊنن ؤ خئلي ايجتيماعي نيأن ، دۊرگان ٚ عمر معمۊلا ۲۰سال ٚ جي تا ۲۶ سال مؤتغیر ايسه. دۊرگان خؤرأره قلمرۊ دۊجئنن ؤ أشان ٚ قلمرۊ وأستي پيله بؤبؤن تا بؤتۊنن شيکار بؤننن.دۊرگان ٚ قلمرۊ نوأ خئلي شلۊغ بؤبؤن ؤ هينه ۊأسي ني زمتاني پيش بۊمأ دأره کي آدمؤن ٚ فگن بؤنن. دئوار دۊرگان سرأسر آسيا مئن زينديگي گۊدن ؤ شأسه اۊشان ٚ يافت گۊدن.ولي طی أ ۱۰۰ سال۹۳٪ أشان تاريخي زيستگاه کمأبه. دۊرگان ٚ تۊده طبيعت ٚ ميأن ۳۰۶۲ تا ۳۹۴۸ ته برآورد بؤبۊسته کي ۱۰۰,۰۰۰ ته کمتر جه أشان ٚ شؤمار آغاز سده ۲۰ جي ايسه ، جه گٚت ٚ دلايل کي أشان ٚ جمعيت کماگۊده تخريب زيستگأن ؤ غیر قانۊني شيکار ؤ زیستگأن ٚ جؤدا بۊستن ايسه. بنگال ٚ دۊرگ پۊر شؤمار ترين ؤ سيبري دۊرگ پيلاترين بۊن گۊنه دۊرگ ايسه. ۹ ته بۊن گۊنه أ جؤنور دأره کي سۊته مؤنقرضا بۊستن ؤ شيش ته ديگه ني اينقراض ٚ خطر مئن دأرن.

تؤلید مثل[دچينواچين]

کلان ؤ ملان جؤفتگيري زمت ، تينار چند رۊج کسن ٚ ور هيسأنن. مل ٚ دۊرگان ۱۰۳ تا ۱۰۵ رۊج بارداري پسي دۊته تا سۊته کۊته چينن. کۊت'ن تا چند سال خۊ مار ٚ ور هيسأنن.

گۊن'ن[دچينواچين]

سيبري دۊرگ

۹ بۊن گۊنه دۊرگ جي وجۊد دأره کي سۊته نابۊد بؤبۊستن ؤ شيشته ديگر ني اينقراض ٚ خطر مئن دأرن کي شامل:بنگال ٚ دۊرگ ، هندۊچین ٚ دۊرگ ، مالايي دۊرگ ، سۊماترايي دۊرگ ، سيبري دۊرگ ؤ جنۊب چين ٚ دۊرگ بۊنن.

زيندیگي ؤ شيکار[دچينواچين]

دۊرگ ٚ تاتايي آو ٚ مئن

دۊرگان ويشتر دامانان ؤ جئني کي آدم ٚ جي دۊر بؤبۊن زينديگي کۊنن.دۊرگان ويشتر شؤو ٚ مئن هأکش وأکش کۊنن ولي أ ايمکان ني وجود دأره کي رۊج ٚ مئن ني دء بؤبۊن.

دۊرگان شيکار ٚ زمت دؤخؤسکي خۊ طؤمه' نزديکا بۊنن ؤ يته ناگهاني پرش ٚ أمرأ طؤمه سر کأنن ؤ سري طؤمه گؤل ٚ خۊ پيله گاز ٚ أمرأ گيرأنن ؤ اۊنه خفه کۊنن.کۊشتن ٚ پسي خۊ خۊراک ٚ خۊردأنأسنن.

دۊرگ ٚ خۊراک ويشتر گوزن،مرال،شۊکا،پرزه(آهۊ)،گۊراز،مال ؤ مال ميش ايسه.

ايران ٚ مئن[دچينواچين]

دۊرگان البرز ٚ بندان ٚ مئن جئني کي دامؤني بؤ ويشتر گيلان ؤ مازندران ٚ مئن زينديگي گۊدن ولي هسأ ده حؤدۊد ٚ ۳۰ سال ايسه کي أشان نسل ايران ٚ مئن مؤنقرضا بۊسته.

سربس[دچينواچين]

  • Guillery, R. W.; Kaas, J. H. (1973). "Genetic abnormality of the visual pathways in a "white" tiger".Science. 180 (4092): 1287–1289.Bibcode:1973Sci...180.1287G.doi:10.1126/science.180.4092.1287.P
  • MID 4707916.
  1. Xu, X.; Dong, G. X.; Hu, X. S.; Miao, L.; Zhang, X. L.; Zhang, D. L.; Yang, H. D.; Zhang, T. Y.; Zou, Z. T.; Zhang, T. T.; Zhuang, Y.; Bhak, J.; Cho, Y. S.; Dai, W. T.; Jiang, T. J.; Xie, C.; Li, R.; Luo, S. J. (2013)."The Genetic Basis of White Tigers".Current Biology. 23(11): 1031–5.doi:10.1016/j.cub.2013.04.054.PMID 23707431.
  1. Leyhausen, P. (1979). Cat behavior: the predatory and social behavior of domestic and wild cats. Berlin: Garland Publishing, Incorporated. p. 281.ISBN 97808240701
  1. اينگیلیسي ويکيپديا.
  2. فارسي دیکیپديا.
  3. https://archive.is/20080220222416/findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20041206/ai_n12814678
  4. http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d8%a8%d8%b1&SSOReturnPage=Check&Rand=0