فرش ایران موزه

Wikipedia جي
فاىل:B117.jpg
فرش موزه


آدرس: خیابان دکتر فاطمی‌ و کارگر تقاطع ایران موزه فرش ضلع شومالی پارک لاله مئن ، فروشگاه سپه روبه‌رو ، خیابان فاطمی واقع ببوسته. ا موزه ۲۲بهمن ماه سال۱۳۵۶ مئن ، ایفتتاح ببو.

موزه فرش ایران ساختمان معماری شکیل و چشم‌گیر ایسه که اونه آذینان نمای بیرونی شبیه به دار قالی ایسه. سطح نمایشی موزه مساحتی برابر ۳۴۰۰ مترمربعیا در بر گیره که شامل دوتا تالار ایسه و نمایش انواع قالیان دست بافت و گلیم واسی جی اون ایستفاده به.

طبقه همکف‌ تالار به نمایشگاه دایمی ایختصاص داره و تالار بوجوری جهت برگوزاری نمایشگان موقت گلیم و قالی طراحی ببوسته.


کیتاب‌خانیه موزه مئن حدود ۳۵۰۰ جلد کیتاب به زبانان فارسی‌، عربی‌، فرانسه‌، انگلیسی و آلمانی نها.

قدیمی‌ترین فرش شناخته ببوسته دنیا مئن قالی ۲۵۰۰ ساله پازیریک ایسه که ۱۹۴۹ م‌ مئن، جنوب سیبری مئن کشف ببو و اونا بافت ایران، هخامنشی دوره مئن، دانیدی.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه