پرفسور حسابی موزه

Wikipedia جي
پرفسور حیسابی موزه


دکتر حسابی موزه چند ماه بعده موردن دکتر حسابی‌، اواخرسال ۱۳۷۱ مئن ، و اونه منزل مسکونی مئن ایفتتاح ببو. خانه بنا موتعلق به سال۱۳۱۰ ه. ش‌، ایسه. موزه طبقه سوم مئن و ضلع غربی منزل دکتر حسابی مئن چاگوده ببو و مساحتی حدود ۴۰ مترمربع داره که شامل دکتر وسایل شخصی جی جومله پوشاک‌، مسواک‌، عینک‌، شانه‌، خودکار، دفتر یادداشت و اونه وسایل دست ساز‌، لوح تقدیر و مدارک تحصیلی و علمی‌، مدالان و نشانان، خانوادگی ‌عکسان ، جاغلان و نوان اسباب بازی ، خانوادگی هدیان و... ایسه. هتویی دکتر حسابی قدیمی آثار شامل تابلوی نقاشی‌، تابلوی خط‌، فرش و صنایع دستی همراه وسایل شخصی وتمام آثار تألیف و ترجومه ببوستیه اون به نمایش در بامو. بخشان فعال منزل مئن و دکتر حسابی موزه عبارتده: فرهنگی بخش که وظیفیه چاپ‌، جماگودن‌، تدوین‌، تجدید چاپ و ترجومیه اونه آثارا بر عوهده داره.


تحقیقات علمی بخش که درباریه دکتر حسابی زندگی و آثار فعالیت کونه. بازدید جی موزه سه نوبت مئن، با هماهنگی قبلی و حداکثر ۲۵ نفر، به طور مجانی جی ساعت ۸ الی ۱۶ امکان‌پذیر ایسه.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه