پرش به محتوا

ایران باستان موزه

Wikipedia جي

ایران باستان موزه ، ایران اولین موزهٔ ،ابتدای ۳۰ تیر خیابان میئن ، تئران خیابان امام خمینی میئن واقع ببوسته . دولت ایران دستور چاگودن ا موزیه ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۱۳ ه.ش. میئن به ایته فرانسوی معمار ، آندره گدار ، ابلاغ بوگود . موزه ساختمان سال ۱۳۱۶ میئن به اتمام برسه و موزه بازدید واسی عموم ره ایفتتاح ببو.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تماشاگه پول،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه