جرگه:حىاتي وانويسؤن

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ائره حىاتي وانويسؤن (وانويسؤني که مربۊط به گيلک ؤ گيلان ۊ گيلکي ۊ ويکيپديا گيلکي ؤ... ايسن حىاتي محسۊب بۊنن) جمعأبۊن تا ايشؤن پيله بکۊنيم. اي وانويسؤن گيلکي ويکيپديا ويسين خىلي مؤهمه.

"حىاتي وانويسؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۳۳ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۳۳ته ولگ دأنه.