جرگه:حىاتي وانويسؤن

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

اي ولگˇ مئن ألؤنى هيچ وؤتي دننئه. شۊمۊ تؤنين باخيˇ ولگؤنˇ مئن اي ولگˇ تيتره وامجين، مۊرتبط سياه'نه وامجين، ىا اي ولگه چاکۊنين.

"حىاتي وانويسؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۳۳ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۳۳ته ولگ دأنه.