لاجؤنˇ دانشگا آزاد

Wikipedia جي

لاجؤنˇ دانشگا آزاد (دانشگا آزاد، لاجؤنˇ خال) 1562 دیلمی سال، لاجؤنˇ مئن بنأ ببؤ که اوّل یک‌ته خال (شعبه) بو، تئرانˇ جونوبی واحدˇ دانشگا شی. الؤن ای دانشگا 6 رشته کارشناسی ارشد، 28 رشته کارشناسی و 13 رشته کاردانی مئن دأنه. اوّلأ جی تاهیسه، 16000 نفر دانشجو (ریکه و لاکو) ای دانشگا جی فارغ‌التحصیل ببؤن

بوگذشته‌ٰن[دچينواچين]

لاجؤنˇ دانشگا آزاد، 1562 دیلمی خو کاره سرأئیته. ای دانشگا بنأ نأن، چن‌ته تئرانˇ دانشگا اوستادؤنˇ فیکر بو، از جومله دوکتور میرموظفر معصومی که ای دانشگا اوّلین رئیس نی ببؤ. چون لاجؤن، گیلانˇ خورتاب (بیه پیش) مرکزیت داشت، ای دانشگا، ای منطقه مئن علمی خدماته به کولأئیته. هینˇ واسی، اوّل ای دانشگا نام بو «دانشگا آزاد اسلامی، گیلانˇ خورتابˇ خال» (بخ فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شرق گیلان). ای خال (شعبه)، 525 نفر دانشجو همره خو کاره سرأئیته که ای رشته‌ٰنˇ مئن درس خؤندن: ریاضی کاربردی (کارشناسی)، منابع طبیعی موهندسی (شیلاتزیست‌شناسی، ریاضی (کاردانی)، علوم تجربی و ابتدائی آموزش. ای دانشگاهˇ مرکز که بازون اینˇ اسم ببؤ «دانشگا آزاد اسلامی، لاجؤنˇ خال»، لاجؤن ایسسه و یک‌ته ساختمؤنأ نی اسسؤنه مئن دأنه که اونˇ مئنأ نی 36ته ویشتر تحصیلی رشته هننأ. 1577 دیلمی سالˇ پسی نی، املش و رودسرˇ مئنأ نی آموزشی مرکز بنأ ببؤ که هی دانشگا جی اداره بنه.

مجموعه ساختمانؤن[دچينواچين]

 • فنی و موهندسی (1571 بنا ببؤ)
 • عولوم پایه (1572 بنا ببؤ)
 • منابع طبیعی و کشاورزی (1572 بنا ببؤ)
 • عولوم انسانی (1577 بنا ببؤ)
 • معلّمؤنˇ آموزش (1572 بنا ببؤ)

دانشکده‌ٰن[دچينواچين]

عولوم پایه منابع طبیعی

دانشگا رئیسؤن[دچينواچين]

 • دوکتور مراد سپاهی (1571-1563)
 • دوکتور احمد باهورزهی (1575-1571)
 • دوکتور جمشیدپناه (1575)
 • دوکتور رشیدی
 • دوکتور مهدوی (1580 تا 1588)
 • دوکتور دانشیان (1588 تا هیسه)

بورینˇ پیوندؤن[دچينواچين]