کارگيرˇ گب:Dokkōdō

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

--Pirsharafshah (گب) ‏۱۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۹ (UTC)[پاسخ]

گیلکی خط[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن، چره گیلکی خطˇ امره مقاله ننویسنی؟ --ما هان (گب) ‏۲۱ مئى ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)[پاسخ]

سلام بلاميسر، گيلکي کيليد تاخته أمرأ آشنا نۊبۊم، باخي مقاله‌ئانه گيلکي خط أمرأ نيويسم. ارادتمند Aryan80H (گب) ‏۲۲ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۰ (UTC)[پاسخ]

Aryan80H جؤن، ممنۊن--ما هان (گب) ‏۲۳ جۊن ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)[پاسخ]

چندته نؤکته[دچينواچين]

سلام آرين جؤن؛ أول تأ خسته نباشي گۊنم گه اي مدت کۊلاک بؤدي ؤ پۊرˇ پۊر خؤجير وانويس چؤدي؛ دمت گرم.

  • خأسسم تأ بگۊم گه أمۊ ائره سربس (رفرنس) ئبه قالب چأنگۊديم. اي يعني اينکه وقتي سربس-ه دئباخي ويکي‌ئن أجي کؤپي کؤني احتمال دأنه گه أمي ويکي ميئن "خطای یادکرد وب / خطای اسکریپت" يا همچين چيزي نۊشؤن بدي. اي مۊشکيلˇ حل گۊدن ئبه نيازي نيه أمرأن اۊ پيله ويکي‌‌ئنˇ مۊسؤن دم ؤ دزگاىˇ پيچيده-اي بدأريم. خالي کافئه اين-ه يه نيأ بکۊني تا خألي آدرس ؤ يته خؤلاصه تؤضيح أجي بۊتؤني رأحت سربس بدي.
  • دؤوؤم اينکه وانويسؤن خأ دئباخي زبؤنؤن أجي پيوند بۊخؤرن تا مردۊم وقتي فرضا يکته مقاله-أ ايتاليايي جي خؤندرن بۊتؤنن اينˇ گيلکي نؤسخه-أني بينن. هين واسي تؤني تي بنويشته مقاله'ن-ه، سمتˇ راستˇ سؤتۊن أجي (زوانؤن - افزودن پيوندˇ واوين) خئلي رأحت يکته زبؤن دؤجيني (فرضا فارسي) ايمه اۊ مقاله نؤم-ه اۊ زبؤن أجي وارد بکۊني تا پيوندؤن برقرار ببۊن. :))
  • ضمنا مۊ اي تي کیانۋ ریوزˇ وانويس-ه أننى دچينوأچين بأني پيونددار بؤدم؛ تنأني تي باخي وانويسؤن-ه پيونددار چأکۊن.

چأککيرم.--Pirsharafshah (گب) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)[پاسخ]

سلام Pirsharafshah جؤن، شيمي تؤضيحات جه پۊر ممنۊنم ؤ حتما مي باخي ويرايشان مئن جه أ نؤکته‌ئان استفاده کۊنم. بلاميسر Aryan80H (گب) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)[پاسخ]

تک خطي وانیویس[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن. مي نظر اینه که تک خطي وانیویس وارد نۊکۊنیم. اگر تینی کمتر وانیویس بنویس ولي اۊشؤنیه که نیویسنی پیلله ببي. تي دمم گرم.--ما هان (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۳ (UTC)[پاسخ]

سلام ما هان جؤن، حله بلاميسر. Aryan80H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)[پاسخ]

دمت گرم--ما هان (گب) ‏۶ اؤکتؤبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)[پاسخ]

دۊمارته ته' سلام گۊنم Aryan80H جؤن. هنده تي جي خأنم اگر تینه پاچˇ وانیویس چانکۊن. امه پیلله وانیویس نیاز دأنیم اگر تینی. دمت گرم --ما هان (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۴ (UTC)[پاسخ]

سلام ما هان جؤن، تي تازه سال مۊوارک ببه اۊميدوارم ساق ؤ سالم بيبي. مؤ خۊدم ني شيمي أمرأ هم نظر ايسم ؤ پيله وانيويسان أمرأ ويشتر حال کۊنم ولي بيدم اي سري جه سخت‌سرˇ رۊستایانˇ جا أمي گيله ويکي دۊرۊن خالي ايسه ده ايوارکي اۊشانم أیه وارد بۊگۊدم تا أمي مجمۊعه کامل ببه. رۊستایان ؤ دهستانانم درکل اطلاعات خاصي نأرن ناخاسته وانيويس پاچ درآیه ولي خؤ مؤ سأي بۊگۊدم هئچي جه قلم دنکفه. شرمنده أدش Aryan80H (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)[پاسخ]

خؤ جؤن. دمتم گرم--ما هان (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۲ (UTC)[پاسخ]

سلام عرض کونَم تِرِ Aryan80H جؤن خَسَم تشکر بونم که می شی بخاطر مقاله هام تشکر کونی.

درخواست کارگیر[دچينواچين]

سلام عرض گونم تِرِ Aryan80H جؤن خَسَم بؤگوم که اگر ای مقالَ موتا شایسته دؤنی بَنی دؤجئه وانويسؤنِ مئن اگرم فک کونی شایسته نیِ مو به تی نظر احترام نَنَم ممون اَدش

سلام پارسا جؤن، أول تره ايتأ خسته نباشيد گم کي أئره پۊر فعاليت گۊدن دري، تي کار دۊرۊسته دمت گرم. مؤ خۊدم ائره زياد باخي زاکان مأنستن قديمي نيئم ؤ تازه‌کار ايسم ولي چند ته کۊچي نۊکته تي خدمت عرض بۊکۊنم کي شمره به کار آیه.

  • أگه تأني تي مقاله ؤ متنان گيلکي خط أمرأ بينويس کي اۊنˇ ويشتر تؤضيحاته تأني أ لينک دۊرۊن بيديني ؤ گۊگلˇ کيبؤرد نصب أمرأ تأني به اي کيليد تأخته (کيبؤرد) ؤ گيلکي خط دسترسي بدأری ؤ گيلکي نيويشتن مئن تره پۊر کۊمک کۊنه.
  • دۊوؤمي نۊکته ني أن ايسه کي سأی بۊکۊن متني کي نيويسي اۊنˇ گيلکي غليظ‌تر ببه ؤ کمتر فارسي بدأره. مؤ شيمي مۊتا دىلمي مقاله دچين وأچين بۊگۊدم ؤ تأني تي باخي وانيويسؤن ني هأتؤ ويرایش بۊکۊني.
  • دؤجئه وانيويسؤنˇ جریان ني أتؤ ايسه کي هر ماهي ايتأ وانيويس (مقاله) انتخاب به ؤ اۊ وانيويس به مدت اي ماه هۊ گتˇ ولگ سر مانه. دؤجئه وانيويسؤن هم معمۊلا ماهان جؤن کي أیه مۊدير ايسه زحمت کئشه انتخاب کۊنه. أگر اي فعلي مقاله مهلت تۊمانه بؤسته ؤ زاکان بخان بعدي وانيويسه دؤجئنن حتما اۊ وخت جه شيمي وانيويسان هم استفاده کۊنن. جانˇ قۊربان Aryan80H (گب) ‏۳۰ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)ممۊن أدش مو گيلکي کيبۊرده نصبادم و از اي به بعد بهتر گيلکي وانويسم جانˇ قربان[پاسخ]
سلام زأکؤن. امي وانیویسؤن خأني ایبچي سر ؤ شکل دارتر ببي. مثلا اي وانیویسˇ مۊتا دىلمي عکس جالب نیه، هم فارسي بنویشته اینˇ مئن ؤ هم ايکه عکسش فانتزي ؤ غیر دانشنامه ای ایسه!. ‏پارسا۱۲۳؟. جؤن تۊنم تي اؤجا بني پسي ایمضا بۊکۊن حتما--ما هان (گب) ‏۴ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)[پاسخ]

کۊمک خأسم[دچينواچين]

سلام Aryan80H جؤن بؤگۊتم تو حرفه اي تر هيسي تي شي يته سوال بؤکؤنم خأسم بؤگؤم مو هرچي خأنم يته قالب چاکۊنم ونکنه ايته هچي قالب نه يا اي مقاله قالبˇ مۊسان بيلي آىليش اگه توني مره رانمايي بؤکؤن. پارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۲۵ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)[پاسخ]

سلام پارسا جؤن، خؤب ايسي، مؤ به شيمي فردۊسي ؤ چارلز ديکنز وانيويس (مقاله) اطلاعي جعبه اضافه گۊدم، تاني اۊشانˇ جه اۊلگۊ اۊساني ؤ هۊ متنˇ أمرأ باخي وانيويسانم اطلاعي جعبه اضافه بۊکۊني. أگه شيمي ابهام رفعا نۊبؤسته ىا دۊوارده سوال بداشتي مؤ تي خدمت ايسام. مخلصم Aryan80H (گب) ‏۸ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۸ (UTC) سلام Aryan80H جؤن أمۊ بد نيم شؤمؤ خۊبيسي چن وخته پيدا نبي تي نيگران بۊبۊستيم،خئلي ممنون کي مي مؤشکلˇ پيگيري بۊدي تي دس درد نؤنه چاکريم خؤدانگدارپارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۷ (UTC)[پاسخ]

مخلصم پارسا جؤن وظيفه بۊ.Aryan80H (گب) ‏۱۰ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)[پاسخ]

سلام Aryan80H جؤن ببخشيد هأنده مؤزاحم بؤبۊستم خأسم تي جي وأپۊرسم أ وانيويس چارلز ديکنزˇ يته نيأ بؤني.چۊنکي خأسم بؤدؤنم أ وانيويس به انداز کافي گيلکي هيسه يا نه.ممنون أدش.پارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)[پاسخ]

سلام پارسا جؤن، اي وانيويس ايتأ سر بزئم مشکلي نأره تي کار دۊرۊسته دمت گرم. Aryan80H (گب) ‏۱۰ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۰۰ (UTC) ممنۊن أدشپارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۱۳ جۊن ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۵ (UTC)[پاسخ]

سلؤم جؤن، برأر مۊ برخي وانويسؤن-ه مننئم ويکي دئبأخي زوؤنان ٚ همرأ پيوند بدم ارؤر دنه، دؤني خأن چيکأ گۊدن؟! (دۊرگ.؟!) (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)[پاسخ]

سلام (دۊرگ.؟!) جؤن، برار کؤ وانيويس-أ خأيي پيوند بدني؟ Aryan80H (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)[پاسخ]

چنته هيسن فی‌المثل سۊئيس ٚ وانويس (دۊرگ.؟!) (گب)

(دۊرگ.؟!) أدش مؤ هأ سۊئيسˇ وانيويس-ه پىوند بدام مۊشکلي نأشتی. ألبت ايته دئه راه ني پىوند دَئَنˇ ره نهأ، أگه بيشي "آىتم ويکي‌داده" دۊرۊن اۊ بخشˇ مئن کي ويکيپديا زوانان ؤ اۊشانˇ وانيويس نهأ، تأني اديتˇ سر کيليک بۊکۊني ؤ گيلکي ويکيپديا اختصاري نام ؤ اۊ وانيويسˇ نام-أ وارد بۊکۊني ؤ أتؤيي اۊ وانيويس باخي وانيويسانˇ أمرأ پىوند خۊره. ايوار ده تلاش بۊکۊن أگه نۊبؤسته اۊ وانيويسانˇ نام-أ مره اۊسئه بۊکۊن تره پىوند دنم.--Aryan80H (گب) ‏۸ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۱۵ (UTC)[پاسخ]

خا نيأ کۊنم أگه هندئه مۊشکيلي پيش بۊمأ تره گۊنم، تي دم'ني گرم (دۊرگ.؟!) (گب)

(دۊرگ.؟!)، چأککرم--Aryan80H (گب) ‏۹ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)[پاسخ]

گيلکي زوؤن[دچينواچين]

سلؤم جؤن، گيلکي زوؤن ˇ دل مطالب رەٚ ترجۊمه گۊن. تشکۊر. V.H (گب) ‏۵ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)[پاسخ]

سلام کارگير:V.H، ترجۊمه بۊگۊدم.--Aryan80H (گب) ‏۵ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲ (UTC)[پاسخ]

سلام برأر خۊبيسي أمۊ یته تلگرامي جرگه بزأیم تا اۊیه بئیتر هماهنگا بيم، ألؤن آل پاچينؤ وانويسی گه پيش بنأ بی-ئه اۊیه رچأگير گۊد دريم هرکي یته واوين-ه چاؤنه ولي تي آیدي-ئه ندأرم يجۊري وأن تي آیدي-ئه أمره برسأني تا تره بؤتۊنيم جؤین بؤنيم جؤن.--دامؤني (گب) ‏۵ مئى ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۷ (UTC)[پاسخ]

سلام دامؤني جؤن، حله أن مي تلگرام ٚ آيديه (@aryan80h) Aryan80H (گب) ‏۶ مئى ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۱ (UTC)[پاسخ]

لطفا مقاله قائم‌شهر را به آیتم ویکی داده متصل کنید. با تشکر

سلام 3[دچينواچين]

سلام آریان. من‌بعد أغه فني كؤمك خاني توندي مه گب دله واپورسی. من أت پودمان و أت قالب ره شمه ویکی وسه ترجمه هاکاردمه. توندی بوری کارگيرˇ گب:Varg#آزاده اون گب دله دی شرکت هاکنی. V.H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)[پاسخ]

راستی، بدیمه ته خله روستائون وسه مقاله هاکاردی. سادگی وسه، بیتتر این هسته که ویکی‌گیل دله ات ربات ره کار هائیریم تا روستائون مقالات ره ساده‌تر ایجاد هاکنی و ته وسه زحمت نوائه. بیتتر این هسته که کارگیرون، شه انرژی ره باکیفیت مقالات تولید هاکردن دله بیئلن. V.H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC)[پاسخ]
V.H سلام برار، ممنۊن تي دم گرم. رؤبات ايده خؤبي ايسه ولي حقيقت رؤبات ٚ چأکۊدن یا اۊن ٚ کار-أ گيتن ٚ باره زياد اطلاعات نأرم. خؤبه أگه را تاواديم أمه-ره پۊر کۊمک کۊنه. Aryan80H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)[پاسخ]
متأسفانه من دی کافی اطلاعات ندارمه. اگه ات ربات دئیبو، تونده کومک هاکنه ویکی‌گیل این ابتدایی حالت جه خارج بوائه. مه نظر خادی ورگ بیتتره این کار په دوائه و بوره متاویکی دله درخواست هاده تا وه ره ربات هادن و ونه جه کار هاکردن ره دی یاد بئیره. به ته دی پیشنهاد کامبه فعلاً روستائون وسه مقاله ایجاد نکانی تا هارشیم تومبی این کار ره ربات همرا انجام هادیم یا نا. راستی، مِن‌بعد لازم نیه بَنویسی: [[کارگير:V.H|V.H]]، توندی بنویسی: {{Reply to|V.H}} یا {{پينگ|V.H}}. ونه الزامات ره ایجاد هاکاردمه. V.H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۷ (UTC)[پاسخ]
@V.H: 👍 لاىک Aryan80H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)[پاسخ]
او گب گه ورگ گب دله بزومه ره بخوندستی؟ اون-ه بخوند و بی‌زحمت قالب:پت ره دی امتحان هاکن. تازه وه ره را دم‌بدامه. V.H (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۴۶ (UTC)[پاسخ]
 مؤحترم V.H: حله، جالبه تي دس دۊرۊس. Aryan80H (گب) ‏۷ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ (UTC)[پاسخ]

سلام زأکؤن، مۊ رۊبات کارگیتنه امره مۊوافق نیم. چؤن هچی پاچˇ وانیویس امي ویکيپدیا مئن ایضافه کؤنه. چه فایده دأنه که امه، امي وانیویسؤنه آماره هچي جؤر نۊشؤن بدیم؟! اصلا ببي 1میلیۊن! وانیویس، وختي پاچ ؤ ماشیني ببي آدمˇ ذؤقˇ مئن خؤنه. بهتره ویکیپدیا مؤخاطب بدأره تا فیک وانیویس. چهار نفر ائره واقعي کار بۊکۊنن صد برابر بهتره تا رۊبات!. --ما هان (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)[پاسخ]

خئليان ويکي‌فارسي مئن هين-ه گؤنن. ولي مؤ بشخصه رؤبات همرا موافق ايسم. درهرصورت، بهتر اين ايسه که نظرخواهي برگزار ببؤ تا کارگيران تصميم أگيرن. وەنداد ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)[پاسخ]
وەنداد، رأی گیري بۊکۊنیم ولي خیلي ذؤق مئن زئنه خۊدایي. مۊ هۊ ویکي فارسي مئن ترجۊمه یي وانیویس بدئم که گۊگل ترنسلیت بهتر اۊنه ترجۊمه گۊد!، پاچˇ وانیویسم هچي گیلکي ویکیه شؤلۊغ ؤ بد شکله' کؤنه.--ما هان (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ (UTC)[پاسخ]

درود دوست گرامی، پوزش بابت اینکه اینجا به فارسی می‌نویسم، اما اگر برایتان مقدور است لطفا این مقاله را در ویکی‌پدیای گیلکی ایجاد فرمایید. با سپاس (: ChipsBaMast (گب) ‏۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۹ (UTC)[پاسخ]

@ChipsBaMast: سلام و ارادت، مقاله را ایجاد کردم. پیروز باشید.-Aryan80H (گب) ‏۱۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)[پاسخ]

کشورانˇ مقاله[دچينواچين]

سلام. چون خودم کشوران وستی مقاله نیویشتن درم شمی جا تشکر کونم کی همکاری گودن درید! می نظر هنه کی هماهنگی وجود بداره بختر ایسه! تا تداخل وجود نیه. من هسا مقاله سوئد نیوشتن درم و بازون فنلاند مقاله پیله تر کونم. شیمی قوربان--Aligorkhane (گب) ‏۲۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)[پاسخ]

@Aligorkhane: سلام مخلصم، حله شيمي دم گرم. من ايته اطلاعات ٚ جعبه ني کيشوران ٚ وأسي چأگۊدم کي ايران ٚ مقاله مئن اۊن ٚ نمۊنه نهأ أگه خأييدي تأنيدي شيمي مقاله‌ئن ٚ مئن استفاده بۊکۊنيد. ارادت Aryan80H (گب) ‏۲۸ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۶ (UTC)[پاسخ]

سلام علىکم[دچينواچين]

بَھ سلام علىکۊم.. اي رۊزا چيکارا کۊني؟ ظاهرن ويشتر ترجيح دئني کشوري تقسيمات سر کار بؤکؤني نه؟ بعدش برنامه‌اي دأني؟ونداد ‏۷ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)[پاسخ]

 مؤحترم ونداد: سلام. راستش فعلا برنامه خاصي نأرم أىه أندر کار دره آدم نأنه کؤىه جه شرۊع بۊکۊنه. أگه تره برنامه‌اي دأري بۊگۊ کۊمک کۊنم. Aryan80H (گب) ‏۸ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)[پاسخ]
أري، کار که زياده. والا چؤن هر پرؤژه‌ايي برنامه إحتياج دأنه، بد نئه أمؤ هم WP:قأوه دیکؤن مئن با ساىر رفيقؤن گب بزنيم ؤ ايته برنامه‌ريزي بؤکۊنيم که تا ۵ سال ديگه اينجي شأنه چؤتؤ ببۊ. مثلاً تانيم رؤبات جي مقاله بسازيم و اۊن أجي تعداد مقالات-أ زياد بؤکۊنيم. اۊنه جؤزئيات-ه أگه رفيقؤن مشتاق ببؤن تانم توضيح بدم. ونداد ‏۸ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)[پاسخ]
مي نظر لازمه چنتا "پؤرتال" هم بسازيم مثلاً اي ىا اي-أ مؤرسۊن. ألبته به چنتا فني کارگير هم نيازمنديم. مؤ که فني نئم، اي ويکي مئن کسي دره برنامه‌نيويسي و فني کارن أجي آشنا ببؤ؟ ونداد ‏۸ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۵ (UTC)[پاسخ]
@V.H: مؤافقم فيکر خؤبي ايسه، ورگ ؤ پيرشرفشا فيکر کۊنم فني مئن کار بلد ببد ولي ايبچه کم پیدا ايسد.--Aryan80H (گب) ‏۸ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۰ (UTC)[پاسخ]
ايته موضوع ديگه هم اينکه تي نظر شأنه کؤدؤم دسته مقالات-أ ويشتر توجه گۊدن ؤ اۊن-ه در اولویت داشتن؟ مثلاً گیلان شهران، یا گیلان تارئخ، یا مذهبي موضوعات، يا چي؟ ونداد ‏۹ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۳۴ (UTC)[پاسخ]
راستي، بي‌زحمت اين-ه ترجؤمه بؤکۊن: من و فارسی. ونداد ‏۹ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۰ (UTC)[پاسخ]
@V.H: منوفارسی-أ چأگۊدم. گيلان ٚ شأران ؤ شأرستانان چأگۊده ايسه ؤ تکميله. تاريخ خیلي خؤبه تأنيم اۊن ٚ سر کار بۊکۊنيم، مخصۊصا ايران ٚ کلسيا منطقه تاريخ. کيشوران ٚ سر ني شأ کار گۊدن أکثرا سۊرخ ايسد. Aryan80H (گب) ‏۹ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۸ (UTC)[پاسخ]
👍🏻
تاريخ کي خئلي خؤبه، مخصوصاً اونايي که محک بينيويشته حتی کتابان أجي هم بىتره. ويکيفارسي مئن دؤ ته مؤضؤغ سر بهترين مقالات مؤجۊده، اول اسلام موضوعات مئن، دؤوۊمی ايران کليسا تاريخ. مؤ خؤم اخیراً fa:محمد بن مسافر ره بينيويشتم کي ىکته دىلمي سردار بؤ ؤ اینه داستان واقعاً جالب ايسه. هيسه گمخ مئن دره. ونداد ‏۹ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۴ (UTC)[پاسخ]
@V.H: 👍 لاىک Aryan80H (گب) ‏۱۰ فئوريه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۴ (UTC)[پاسخ]

لطفا مقاله نساجی مازندران را اصلاح و به آیتم ویکی داده متصل کنید. با تشکر Viera iran (گب) ‏۳۰ آوريل ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۳ (UTC)[پاسخ]

@Viera iran: درود، انجام دادم. پیروز باشید. Dokkōdō (گب) ‏۵ مئى ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۲ (UTC)[پاسخ]

کارکیایی قالب[دچينواچين]

سلام و ناجه دأرم شمی روز بخیر و شمی جان ساق ببه! موردی ایسه کی شمی مزاحم بوبوستم. اونم نی قالب چگودن سلسله و موختلف حکومت ایسه کی بنام قالب:کارکیایی کی قالب زیوشنامه جعبه رو کپی بوگودم. اما موفق آمیز نوبو! اگر فرصت بوبوسته ایبار اونه فأندرید بد نیه! ممنون--Aligorkhane (گب) ‏۲۲ مئى ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)[پاسخ]

@Aligorkhane: سلام ؤ ارادات، مؤخلصم. شيمي قالب-أ ايصلاح بۊگۊدم. ايته نمۊنه ني اۊن ٚ جير بنأم کي تأنيدي اۊن ٚ جه اۊلگۊ اۊسانيد. أگه باز سؤالي شمره پیش بأمؤ من در خدمتم. شيمي رۊز خۊش.--Dokkōdō (گب) ‏۲۴ مئى ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)[پاسخ]

سلام. شمی دس دردنوکونه. زحمت بکشئید. خوجیر بوبوسته.--Aligorkhane (گب) ‏۲۷ مئى ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)[پاسخ]

@Aligorkhane: 🙏💙
Dokkōdō (گب) ‏۳۰ مئى ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۶ (UTC)[پاسخ]

سلام و شمی روز خوش. لطف بوکونید مقاله danmark که به لاتین عنوان دأره حذفا کونید. من اونه ایبارده گیلکی مقاله مونتشر بوگودم.ممنون--Aligorkhane (گب) ‏۲۱ جۊلاى ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)[پاسخ]

@Aligorkhane: سلام شيمي وخت بخیر. أنجام بدأم. ارادت Dokkōdō (گب) ‏۲۱ جۊلاى ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۹ (UTC)[پاسخ]

درخواست[دچينواچين]

سلام جؤن خۊبي، أوول اينگه واقعا ممنۊن تر ٚ جي چۊن ألؤن تۊ هيسي گه أمي ويکي‌ئه فعال ؤ أکتيو دأرني حدأقل نسبتا. ايمه اينگه أخر وخت دأري ؤ خؤر-أني خأني تر ٚ جي خأنم چه گوارا وانويس-ه وٚیري وادئن (بازنگري) بؤني ؤ هرجا گه احساس بؤدي اصلاح خأنه أنجؤم بدي چی نگارشي نۊکته چي اينگه بأضي جاٰن فارسيزه بنويشتم. چۊن مۊ خؤره دئه مي أعصاب نکشنه هندئه هۊ مقاله سر بئسم وخت بنم. أگه تر ٚ ره مقدۊر نيه یا نخأني أصلا تارؤف نؤني مۊ ناراحتا نؤبۊنم ؤ درک کۊنم تره. ممنۊن. تي بکته هؤی (گب) ‏۲۱ آگؤست ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: سلام برار مۊخلصم. خؤب ايسي؟ پیدا میدا نيئي :)‌ حله وانيويس-أ ايته نيگا کۊنم. قبلا اي وار بخانده بۊم خئلي خۊرم بينيويشتي ؤ زحمت بکشئي تي دم گرم. ساق بيبي. Dokkōdō (گب) ‏۲۱ آگؤست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۷ (UTC)[پاسخ]

تي بکتأم ممنۊن. آها کم‌پیدام ولي فۊرصت دکه یته مقاله خأنم نويشتن. باشد تشککۊر. هؤی (گب) ‏۲۱ آگؤست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۲ (UTC)[پاسخ]

ارتباط باخي ويکئن ٚ همرأ[دچينواچين]

سلام خۊبي خسسه نباشي آرئن جؤن بخشني یته سؤال دأشتم. ويکيپديا ٚ شکل ٚ شمایل یپرأ دگرسه تۊ دؤني ايسه چۊته شأنه یته مقاله-أ پیوند دأن بقيه زوؤنؤن ٚ همرأ؟ هؤی (گب) ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۶ (UTC)[پاسخ]

ألبت یته کادرئک-ه پیداؤدم گۊنه زوؤن ٚ اسم-ه وامج أمما هرجۊر نويسنم هيچ نتيجه نۊشؤن ندنههؤی (گب) ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۲ (UTC)[پاسخ]

سلؤم، تۊ خۊبيسی پسر تي نگرؤنابؤم، آخه اۊ مؤقؤ تلأ گه تره بدئم ونکته بؤ هأندي مۊددت ويکئه سر نزني. اي مۊشکلئم گه مطرح بؤده بؤم، تا حؤدۊدي حل بؤبؤ أمما هأندئه نؤبؤ! چۊن ايجۊر هيسه گه خلي صفحه‌أن ٚ لينک دأن ٚ ره (باخي زوؤنؤن ٚ همرأ) خأن متاويکي مئن حدأقل «تأیيدابؤ کارٚگير» ببي تا تۊنسه‌بي لينکأدي. ايمه‌رأن اينگه أگه خؤره راضي ببي مۊ خأنم تره نؤمزت بؤنم کارکیا بؤن ٚ ره. أگه اؤکی بدأی خۊ دلايل-ه هۊ قأوه‌ديکؤن ٚ مئن گۊنم.

. هؤی (گب) ‏۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۸ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: سلام بلاميسر خؤبي؟ شرمنده دئر تي آوج (جواب) دأن درم، تي دم گرم کي مي حال-أ واورسئي تي مرام ٚ قۊربان. من ايته مۊدت ناخۊش بۊم نتانستم أیه سر بزنم ولي هأسأ بئترم ؤ دۊواره مي فعاليت-أ شرۊع کۊنم. اۊ وانيويساني کي نتانستي لينک بدني مره بۊگۊ تره أنجام دنم. کيايي باره ني مره لۊطف دأري من هئوخت مي فکر دينه‌بۊ کي کيا ببم ولي أگر شۊما ؤ باخي زاکان همنظر ايسيد ؤ مره قابل دانيد مي چۊم ٚ سر، مي تلاش-أ کۊنم کي أ ويکي ره مۊفيد ببم ؤ أیه پۊربارتر ببه. جان ٚ قۊربان. Dokkōdō (گب) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)[پاسخ]

اۊن-ه یته کلک بزأم حل بؤبؤ😁 هلأ بماند. مۊ درخاس-ه هأدأم ولي فيک کۊنم دير سين بؤنن.

🙏💙--Dokkōdō (گب) ‏۱۵ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)[پاسخ]

زوان ٚ باکس[دچينواچين]

هندئه سلام😬 یته جأوه چاؤده بي زوان ٚ نؤمي، شأنه اۊن ٚ آیتمؤن-ه (عکس ٚ بۊن‌نويس/تؤضيح) ني اضافاؤني؟ هؤی (گب) ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)[پاسخ]

چأگۊدم اۊن ٚ نۊمۊنه فنلاندي زوان ٚ مئن تأني بيديني. Dokkōdō (گب) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۵ (UTC)[پاسخ]

عالي هؤی (گب)

کارکیایی[دچينواچين]

سلام و شمی روز خوش! ایره شوما پور زحمت بکشئید و فعال ایسید. ویکی مئن امان یه سری موارد پیش نیاز دأریم کی شوما بختر دأنید. جه ویرایش و نظارت تا سیاست چئن و باخی مواری. می اولویت هنه کی گیلکی زوان روشد بوکونه یا حداقل أ شرایط کی امان دأریمی حفظ ببه. ائره همه دوستان و دس براران همه تانه می استاد ایسید. ناجه دأرم کی امی فعالیت و ارتباط ویشتر ببه. ممنون.--Aligorkhane (گب) ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۹ (UTC)[پاسخ]

@Aligorkhane: سلام شيمي نؤسال مۊوارک. ممنۊنم لۊطف دأريدي، شاگردي کۊنم. هر وخت کار ؤ سؤال بدأشتيد در خدمتم. ارادت. Dokkōdō (گب)

دۊست داريم[دچينواچين]

آرين دۊست داريم. خۊدا سر شاهده هؤی (گب) ‏۶ جۊن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: مۊخلصم بلامیسر، برار ٚ قۊربان. ساق بيبي 💙 Dokkōdō (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)[پاسخ]

آرئن جؤن مۊ پيشأنأ درم اي بؤجؤر فارسي گبؤن-ه جؤو-أنديم. اۊصۊلا وظيفه ندأريم فارسئم دؤنسه بيم اي ويکي مئن! اٚگر غير ٚ گيلکي گب بزأن اينگيليسي زوؤن ٚ جي ايشؤن-ه بؤگۊ اٚگر گيلکي نؤدؤنين تۊنين اينگيليسي جي اٚمی ٚ اٚرأ گب بزنين. یأني چي برأ هرته گب ٚ مئن شۊني فارسي بنويشته دأرن‌. هؤی (گب) ‏۲۰ اؤکتؤبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۴ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: سلام حله برأرجان.
Dokkōdō (گب) ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۱ (UTC)[پاسخ]

جديد ٚ جأوه‌أن[دچينواچين]

سلام جؤن، حقيقتا اي جديد ٚ جأوه‌أن مره خلي خۊش نۊمأ زيادي شۊلۊغ-أکۊنن قديمي‌شؤن بٚیتر بؤن دسسي چاؤديم. هؤی (گب) ‏۲ فئوريه ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: سلام برار، تي گب حقه. اۊ قديميان ني نهأده هرته گه تي ديلوا ايسه تأني کارأگيري. اردات. Dokkōdō (گب) ‏۱۰ فئوريه ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰ (UTC)[پاسخ]

سلام اٚوأر، شؤمۊ سيته-أ (starling, سار)چي گۊنين؟ نسپر گۊنين؟ هؤی (گب) ‏۱۵ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: سلام برأر، هۊ سيته گيم. نسپر هۊ سیا سرد ايسه ؤ سيته جه ايبچه پيله‌تر ايسه. Dokkōdō (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)[پاسخ]

آهان، دس ٚ قۊربؤن. هؤی (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)[پاسخ]

@هؤی: 🙏💙 Dokkōdō (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱ (UTC)[پاسخ]