ويکيپديا

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن گيلکي ويکيپديا أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Wikipedia-logo-v2.svg
ويکيپديا لؤگؤ

ويکيپديا أصلي سايتˇ نما ۲۰۱۳ ويکيپديا (به اينگليسي: Wikipedia) يکته چند زوؤنه اينترنتي دانشنامه أزه محتوا أمرأ ايسه که داوطلب کارگيرؤنˇ ايلجارˇ أمرأ نويشته بۊنه ؤ هرکسي گه اينترنت بدأري تؤنه اينˇ وانويسؤنه دچينواچين بکۊني. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن یعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. ويکپديا نؤم ترکيبي ايسه ويکي واژه جي به


معناى "مۊشارکتي جيگه" ؤ انسيکلؤپديا به معناى "دانشنامه". ويکيپديا هدف انتشار ؤ خلقˇ يکته رهادانشنامه به تمامي زينده زوؤنؤنه.ويکيپديا اينگليسي مؤورخˇ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ به شکل مۊکمل؛ نؤپديا تخصصي دانشنامه ويسين نويشته بۊبؤ. اينˇ بنأنأنکسؤن "جيمي ولز" ؤ "لري سنگر" ايسن. هسأ ويکيمديا غيرانتفاعي بۊنياد ويکيپديا پؤرؤژهٰ پۊشتيباني کؤنه. اي جيگه أصلي اينترنتي ميزبانؤن (هاستؤن) فلؤريدا تامپا شهرˇ ميئن ايسه. همچنين چندته ايضافي ميزبانؤنأن آمستردام ؤ سئۊلˇ ميئن دأنه.[۱] ويکپيديا آوريل ما ۲۰۰۷ˇ أواخر يکته جي دهته برتر جيگه'ن دئنکسؤنˇ لحاظˇ جي ألئکسا ميئن بۊ گه نيصفˇ جي ويشترˇ اي آمار اينگليسي ويکيپديا شي بۊ.[۲]

تا ۲۰۱۵ دسامبر ما پنجۊم کؤلˇ زوؤنؤن سرهم ۱۴۱ ميليۊن ته ويشتر ولگ دبؤنه گه ۳۷ ميليۊن ته ويشتر خالي وانويس ايسه. پيلˇ زوؤنؤنˇ جي؛ اينگيليسي ۵ ميليۊن ته ويشتر, سۊئدي ۲/۱ ميليؤن, آلماني ۱/۸ ميليۊن, هۊلندي ۱/۸ ميليۊن, فرانسوي ۱/۷ ميليۊن, رۊسي ۱/۲ ميليۊن, ايتاليايي ۱/۲ ميليۊن, ايسپانيايي ۱/۲ ميليۊن, لهستاني ۱/۱ ميليۊن, ويتنامي ۱/۱ ميليۊن ؤ ژاپۊني ؤ پۊرتقالي ؤ چيني هرته ۸۵۰ هزارته ويشتر وانويس دأنن. ثبتˇ نؤم بؤده کارگيرؤنˇ تعداد حدۊدˇ ۵۹ ميليۊن نفر ايسه گه ايشؤنˇ جي ۴۰۲۲ نفر کارکيا ايسن.ويکيپديا ۲۹۱ته زوؤنه پۊشتيباني کؤنه. [۳]

اي دانشنامه wikipedia.org جيگه سر "ويکي" نرمبزارˇ سر گه هاوايي زوؤنˇ ميئن بۊنه "تۊند" چؤده بۊبؤ. ولز عقيده دأنه ويکيپديا خأن بريتانيکا کيفيته برسي ؤ حتي چاپأ ني ببي. جيمي ولز ويکيپديا بنأنأنکس اۊنه ايتؤ تؤصيف کؤنه"

"ويکيپديا حقسأيي در راستاى چؤدن ؤ خلقؤدنˇ دانشنامه-اي با جؤرترين کيفيت همته مردۊم ؤ ايشؤنˇ مأري زوؤنˇ ويسين ايسه."

گيلکي ويکيپديا[دچينواچين]

گيلکي ويکيپديا لؤگؤ

گيلکي ويکيپدياخۊ کارأ ۱۵۸۰ ديلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأیته ؤ سۊته کارکيا ؤ ۸۰۰۰ته کارگير دأنه.[۴] ۲۰۰۷ اۊکتۊبر ما ۲۹؛ ۳۱۲ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۶۷ ويکيپديا زوؤنؤنˇ ميئن بۊ اۊ زمت خالي ۲۵۳ته ويکي دبۊ.[۵] ۲۰۱۶ آگۊست ما ۳۱؛ ويکي گيلکي ۶۰۳۰ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۵۱ ويکي‌متا زوؤنؤنˇ لیست ٚ ميئن پيدؤده.[۶]

سربس[دچينواچين]