گيلکي ويکيپديا

Wikipedia جي
گيلکي ويکيپديا
وبجيگا نؤع
اينترنتي أزا دانشنامه
زوانانگيلکي
مالکويکيمديا مؤسسه
وبجیگا
تجارينأ
نام نيويشتنايختياري
کارگيران ٚ شۊمار۱۴,۸۴۸ (نام بينيویشته کارگيران، ۱۱ فوريه ۲۰۲۳ مئن)[۱]
فعال بؤستن ٚ تاريخسپتامبر ۲۰۰۶

گيلکي ويکيپديا ايته نۊسخه ويکيپديا جه ايسه کي گيلکي زوان ٚ مئن بينيويشته به. گيلکي ويکيپديا ۱۹ آگۊست ۲۰۱۱ مئن ۵,۹۵۰ وانيويس ٚ أمرأ، ويکيپديائن ٚ مئن ۱۲۶اؤمي بۊ ولي ۳۱ اؤکتؤبر ۲۰۱۵ مئن ۵,۸۰۷ته وانيويس ٚ أمرأ، ۱۴۹اؤمي بۊ. ۱۹ آگؤست ۲۰۲۰ مئن گيلکي ويکيپديا وانيويسان ۶,۰۰۰ جه دوارسته ؤ ۱۰ فوريه ۲۰۲۳ مئن، ۶,۵۰۷ته وانيويس ٚ أمرأ ويکيپديائن ٚ مئن ۱۹۰اؤمي بۊ.

گيلکي ويکيپديا باره[دچينواچين]

گيلکي ويکيپدياخۊ کار-أ ۱۵۸۰ ديلمي، کۊرچ ٚ ما (2006 Sep) سرأیته ؤ سۊته کارکيا ؤ ۸۰۰۰ته کارگير دأنه.[۲] ۲۰۰۷ اؤکتؤبر ما ۲۹؛ ۳۱۲ته وانيويس ٚ أمرأ، اۊن ٚ رۊتبه ۱۶۷ ويکيپديا زوانان ٚ مئن بۊ. اۊ زمت خالي ۲۵۳ته ويکي دۊبۊ.[۳] ۲۰۱۶ آگۊست ما ۳۱؛ گيلکي ويکي ۶۰۳۰ته وانيويس ٚ أمرأ رۊتبهٔ ۱۵۱ ويکي‌متا زوانان ٚ لیست ٚ مئن پيدؤده.[۴]

سربس[دچينواچين]

متاويکي

  1. List of Wikipedias. Wikimedia.org. 13 January 2014. Retrieved 13 January 2014.
  2. https://glk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=raw
  3. https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias/Table&oldid=730128
  4. https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias/Table&oldid=15872373