گب:گيلکي ويکيپديا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به مقالهٔ [[::گيلکي ويکيپديا| گيلکي ويکيپديا]].

وانيويسؤنˇ سياستؤن

ورگ ، أمين ثنايي سلام پيلˇبرارؤن؛ اي وانويس حىاتي ترين وانويسي ايسه که ويکي گيلکي ميئن تۊنه چاؤده-ببي. چؤن شيمي تجرۊبه گيلکي ويکي ميئن مي جي ويشتره ؤ اکثر تاريخؤنه دؤنين ؤ ىک سري اتفاقاتي که گۊذشته ميئن دکته. شيمي جي خأنم که هممت بکۊنيم اي وانويس که به نظرم مۊهم ترين وانويس ايسه ؤ ىک جۊر شناسنامه أمي ويکيه؛ سرأگيريم. مثلا اول بگيم چۊتؤ شکل بىته ؤ به چه قصدي. بعد تاريخ تشکيل ويکي. بعد روند تشکيل وانويسؤن ؤ اينکه به چه خطي بۊن. ويکي مۊديرؤن. فعاليتؤن ؤ ايده'ن و... تا ايسه هرچه مۊهم اتفاق دکته به صۊرت خۊلاصه بنويسين ده. ىک جۊر مؤعرفي نؤمه ؤ تاريخچه أمي ويکي ايسه. ای لینک تؤنه خئلي أمأره کۊمک بکؤني. ويکي گيلکي آمار, بيخ تا بۊنˇجي.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۲ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)

شـىـخـ...؛ مازرۊنˇ جغله'نˇ قؤلي: تي دا! مؤافقم. اي وانيويسه خأ سرأگيريم ؤ کم-کمى کامل بۊکۊنيم. مۊ تي سؤالؤنه رديف کؤنم کي أول بأىم اي سؤالؤنˇ جوابه بياجيم ؤ هي آؤجاؤنأ جي وانيويسه سرأگيريم:
  1. ويکيپديا چۊتؤ شکل بىته؟
  2. ويکيپديا' کيئن ثبت بۊدن؟
  3. ويکيپديا' چي هدف ؤ قصد ئبه رادکته؟
  4. کۊ تاريخ بنابۊبؤ؟
  5. أول کۊ وانيويسؤن چاگۊده بۊبؤن؟ (أولي ؤ دومي ؤ سومي)
  6. أول چي خطأ جي بنويشته بۊبؤن؟
  7. بازين کۊ خط؟
  8. ويکيپديا کارکيا'ن أول تايسه کيئن بؤن؟
  9. فعاليتؤن ؤ ايده'ن اينˇ مئن چي بؤن؟ (مثلاً هزارؤمي وانيويس کي ايلجارأ جي بنويشته بۊبؤ)
أگه هنده سؤالي شأنه چربؤنئن بنويسين کي بچربؤنيم.
ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)
ورگ؛ تي آماري سؤالؤنˇاؤجا همه اي لينک ˇميئن نأى. ويشتر تؤضيح ايده ؤ قصد ؤ هدف ؤ ايشؤنه خأنيم.--شـىـخـ... (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۹ (UTC)

گيلکي ويکيپدىا چندته زأکؤنه فعاليتˇ امره سر هىته که بۊمأن ؤ "انکؤباتؤر"ˇ مئن گيلکي ويکيپدىا مئن فعاليت بؤدن ؤ اونه سرأىتنه درخاسته ايمضا بؤدن. اي زأکؤن ويشتر زأکؤني بؤن که گيلانˇ دانشگا مئن درس خؤندن ىا اؤره رفت ؤ آمد دأشتن. اي زأکؤن اۊ زمت نيناکي دانشجۊيي نشريه مئن که بعدن به زيته تغيير نؤم بدأ فعاليت گۊدن--ما هان (بحث) ‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۶ (UTC)