کارگيرˇ گب:AminSanaei

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

Archive
تلمبار
۱،۲

چره خوانم مودیر ببوم ![دچينواچين]

اول این که امین جؤن ویکی پدیا موهم ترین چی اینه کی مردوم جذب ببن و بنویسن اون مین . اول این که طراحی ویکی پدیا و واگردانی واجؤن ضعیف ایسه. خطی موشخص ناره و تو به این توجه نوکونی لاتین اره نویسنن نودونم فارسی نویسنن تو توجه نوکونی. مو می رفقؤن امره خیلی جه ویکی پدیا گوزیننه واگدان بؤدیم تره فدیم چن روج دیگه . مودیرون وستی زیاد ببن که همفکری امره ویکی پدیا گیلکی قیافه رئه چاکونن. می نظر اینه کی 30 ته مقاله جون دار بداریم بیتر ایسه تا 6000 ته پاچ وانویس . می نظر اینه کی ویکی پدیا ساختار وا دچین وچین ببی مردوم آموزش فدیم چوتو مقاله بنویسن . چه خطی امره اوشانه کیبورد فدیم فونت فدیم. می نظر اینه کی ویکی گیلکی حتی اگر یته وانویس بداره ولی ویکی گیلکی کاملا موستقل جه فاسی ببه خیلی بیتره . مو ویکی مازنی را خوب نودونم حلا اون 12000 وانویس بداره یا 500000 ته فرقی نوکونه پاچ وانویس امره کومک نوکونه بلکه اسم امره بازی کودن ایسه. مو چند نفره شناسم اوشون مره کوک کونن . حرفه ای کار کادریم. واجه چاوده ریم اگر بشی می جیگا مین دینی . مو وقت آزاد زیاد دأنم. یته چی موهم تر اینه کی تعداد وانویس 1 ببه ولی تعداد دچین وچین 10000 خیلی بهتر از 10000 ته وانویس ایسه کی یک بار دچین وچین بوبون. مو اشان ویکی فارسی مین یاد بیتم اوشانه مودیرانه جه. امی پیله موشکل اینه کی اول امان وستی نظارت بدأریم هر چندته ادمین ببیم نوگذاریم هر کی خو ویسین وانویس چاکونه حداقل یک ساعت هر روج. امان وا ویکی خبر، ویکی نپیک ، ویکی سفر و... چاکونیم . هیتو هم تو خسته بنی هم گیلکی ویکی پدیا ضعبف بونه هم هیچکی نخوایه وانویس چاکونه. ویکی پدیا خیلی گسترده ایسه هینه واسی یا تو نم نمک اشان واگردان کونی یا اصلا اشان توجه نکونی . مدیر وا چندته ببه چون سلیقن موتفاوت ایسه ویکی پدیا خوب در آمانه. ان می نظره ولی ویکی فارسی مین گب زنیدی قهوه خونه مین تا بیدینم مودیر کی درخواست بده چوطویه تعداد موافق ویشتر جی مخالف ببی او مودیر بونه ولی ویکی گیلکی هیشکی نایه کی نظر فده. باز تی نظره. امان حتی امی خط موشخص نیه . ویکی هسا فقط بستر خوانه وانویس واسی شومو او بستر فراهم نؤدین . اول کی درخواست زوان فدی ویکی پدی واسی تی فیکر ذکر اینه کی تی وانویسون بوجور ببره کی تره قبول بؤنن . بعد از اون فقط وستی تی ویکی پدیا ره چاکونی اوشانه واگردان بوکونی بعد از چند زمت هر کی خوایه بیه بیدیدن ویکی پدیاایطوره حرمله مقاله ننویسنه شیمی اشتباه هین بو دئه بلامیسر هر کی بوما خو واسی تبلیغ بوکود فارسی بنویشت. ورگ هم کی فعال نیه. باز تی میله ولی مو هچی نومم جلو بیدم چنتده می رفقون کی خیلی خیلی ناسیونالیست ایسن بوگوفتن خیلی شله نظارت نیبه همه پاچ مقاله ایسه قهوه خونه مین کسی نایه و ول بؤدن و... اشان. وگرنه مو هم دینم اتویه دئه چره مره درگیر کونم . نخوایم اَ نیرویان سرشکسته ببید. باز تی میله بلامیسر --Mani.masoumi (بحث) ‏۲۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)[پاسخ]

لاتین بهتر ایسه. تلاش ونه بوکونیم لاتین ویکی ها (هم فارسی و گیلکی و مازنی) ایجاد بوکونیم. ایجوری خوبیسه و خوجیره. لاتین ویشتر کمک کارنه تا عریی خط. شمه بیلا میسر. TheStrayDog (بحث) ‏۱۴ فئوريه ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۰ (UTC)[پاسخ]

واژه های برگردان[دچينواچين]

واژه های ترجمه شده برای ویکی پدیا


اخترشناسی : رؤجا دؤنی ***** اختر شناس : رؤجا دؤن

جغرافیا : جوغرافیا ***** جغرافیا دان : جوغرافی دؤن

ریاضی : پدکشگ ***** ریاضی دان : پدکشگ دؤن

زیست شناسی : زیویش دؤنی ***** زیست دان : زیویش دؤن

شیمی :کیمیؤ ***** دان: کیمیؤ دؤن

زمین شناسی : زیمیگ دؤنی***** زمین شناس : زیمیگ دؤن

فیزیک :گیتیگ ***** فیزیک دان : گیتیگ دؤن

کشاورزی : کیشاورزی

اقتصاد :

فناوری و ارتباطات :

بهداشت و پزشکی : ساقیک


ادبیات : ادبیات

تاریخ: دئبار دونی ***** تاریخ دان : دئبار دون

جامعه شناسی : جرگه دؤنی ***** جامعه شناس : جرگه دؤن

دین: دین

روان شناسی :

زبان شناسی : زوان دونی***** زبان شناس: زوان دؤن

علوم سیاسی: سیاسی دؤنشؤن

فلسفه : فلسفه

حقوق : داتیک

______________________________________________________________________

بزرگان : پیله کسؤن

رسانه ها :

فیلم وسینما : فیلم و فیلم خؤنه

معماری:

موسیقی : میزقؤن

نقاشی :

ورزش: ورزش

هنر :

______________________________________________________________________

ویکی انبار : ویکی تیلیمبار

ویکی داده :

ویکی گفتاورد : ویکی گب

ویکی واژه : ویکی واجه

ویکی مدیا :

ویکی کتاب : ویکی نپیک

ویکی سفر: ویکی سفر

ویکی خبر: ویکی خبر

ویکی دانشگاه : ویکی دؤنش جیگا

فرا ویکی: گت ویکی

ویکی نبشته : ویکی وؤت

ویکی گونه : ویکی جور

______________________________________________________________________

صفحه اصلی : گت ولگ

صفحه تصادفی : تفاقی ولگ

کمک مالی : پولی ایلجاره

راهنمایی : رانمایی

ویکی نویس شوید ! : ویکی نویشتن کس ببید!

تماس با ویکی پدیا : تماس ویکی پدیا امره

کتاب درست کردن : نپیک چاکودن

دانلود با پی دی اف : جیرأکش پی دی اف امره

نسخه چاپی : چاپی نوسخه

تغیرات اخیر : زماتین دچین وچینؤن

رویداد های کنونی : هسا تفاقؤن

--Chikaa (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۶ (UTC)

تغییر خط[دچينواچين]

سلاو برار تی نظر چیسه گه امی خطه عوضا کونیم؟؟ لاتین بوکونیم! گیلکی خط --Chikaa (بحث) ‏۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۵۶ (UTC)

تغییر خط 2[دچينواچين]

(فارسی) دوست عزیز بیاید قبول کنیم که کسی به ویکی پدیا گیلکی برای افزودن به علم خود مراجعه نمیکند و کسی هم در آن فعالیت نمیکند غیر از من و شما و دو سه نفر دیگر تازه ادمین دیگر هم در 30 روز قبل هیچ کاری نکرده است !!! و ما صرفا برای این که بگیم ما هم داریم با جان و کنش داریم جلو میریم با یک ویرایش در روز !!! و حقیقت این است که تقسیم کار بین دو نفر غیر از این هم نمیشود !! شما رسم الخط گیله وا را قبول ندارید و من هم همینطور ومن معتقدم که برای گیلکی ارزش قائل نیست و این خط فارسی زبانان را تشویق میکنند تا از لطفی که به ما میکنند و میگویند گویش گیلکی بگویند لهجه گیلکی . چون اولا اصوات گیلکی دوتا از این ها بیشتر دارد ( بین اَ-اِ) ( بین او- ای) و گیله وال تعریف نکرده است. و برای حروف (و) (ی) هم مشکل چند صدایی را رفع نکرده و برای (اَ) (اِ) (اُ) در حالت چسبیده حرفی تعریف نکرده و باید اعراب گذاری کنیم + مشکل همیشگی چند شکل ( ز) (س) (ق) و ...درسته ؟ این خط لاتین از اسپانیایی کمک گرفته و به نظرم همه را لاتین کنیم بهتر است تا این که یک مقاله اضافه کنیم. به نظر من گیلکی با لاتین شخصیت جداگانه و مستقل از فارسی پیدا میکند و دیگر کسی نمیتواند بیاید سما سیاهکل رابه فارسی در ویکی پدیا گیلکی تبلیغ کند!! کسی جرعتش را نمیکند!! حتی اگر کلمه فارسی باشد ولی گیلکی نوشته میشود لااقل و از ورود سیل وار کلمات فارسی جلوگیری میکند. با این اوصاف که تغریبا ما در ویکی پدیا هستیم میتوانیم از ویکی پدیا به عنوان ارگان قوی برای مقابله با گیله وا استفاده کرد. و اون رو به عنوان نامزد گردن کلفت که از طرف ویکی پدیا آمده است . در باره واژگان عرض کنم که ویکی پدیا هر چی غول تر و گنده تر و عام نفهم تر باشد خیلی بهتر است چرا چون مثل ویکی آلمانی اول مقاله ای مینویسند که فقط 3 نفر بفهمند و سپس آموزش هایی پله پله برای عوام میگذارند تا اون رو بفهمند و ملکه ذهنشان شود در واقع اون ها آلمانی رو دست بالا میگرند و آلمانی هم دست بالا و علمی میشود. ما هم باید اینم کار کنیم که ویکی رو به یک غول تبدیل کنیم که اول زبان علمی و دست بالا شود و از گزند لهجه و گویش دور بماند! دست پایین بگیری زبان هم دست پایین میشود !! بیایید رک باشیم که عوامی قرار نیست ببیند و واقعا هم نمیبیند پس بگذارید الان که ویکی پدیا گیلکی صرفا جهت پر کردن دهن مردم است چیز ضعیفی نباشد حداقل بگوییم یک زبان علمی و آکادمیک که میتونید برید مقالاتش رو بخونید اگر کسی نفهمید چند شبانه روز وقت میزارم تا اون یه نفر بفهمه ! دوست عزیز بخدا ما هم نظر میتونیم بدیم ما هم تجربه هایی داریم ما هم چیز هایی بلدیم آخه یک نفره! حداقل بگذارید کمکتون کنم ! چرا ان قدر روی نظر خودتون پافشاری میکنید ما هم در خدمت هستیم. یک ذره کارگروهی کنید! یک نفره اداره ویکی سخته من دارم تلاش میکنم که به شما کمک کنم برای اعتلای گیلکی نه لزوما ویکی پدیا! به نظر من در این شرایط نابسامان مقاله نویسی روا نیست از بیخ و بون و ویرایش کردن خیلی بهتر! اینجوری هم شما خسته و زده میشید هم من به زودی ! خب تا حالا نپرسیدین چرا ویکی گیلکی در ماه رشد مقالاتش منفیه!! لطفا و احتراما حداقل روی این موضوع فکر کنید با تشکر . گیلکی خط --Mani.masoumi (بحث) ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)

کاربر:Hastypg خرابکاری[دچينواچين]

کاربر Hastypg چن نفر صفحه مئن بناگوده خرابکاری ؤ تؤهین. منم اینه دو هفته لاک بودم تا تنبیه ببون ؤ یاد بگیره کی ائره همکاری ؤ ایلجار وأسی ایسه نأ کینتوزی وأسی. از جومله تی هنشر ؤ تی گب هنشرم خالی بوده بو ؤ اون مئن فؤش بنویشته بو. در جریان ببو. || ورگ (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۲ (UTC)

Selam, taşakur ez şoma. Men bisyar ez şoma sepasguzarem. Men ez vikipediya zebane Zazaki hestem. Gileki vikipediya projeye xaxere vikipediya Zazaki est. Yane projeye xaxere vikipediya zebane Zazaki est. Va zebane Zazaki hem yek zebane deryaye kaspi est. Ema yek problem vujud dared ke der miyane elifbaha farq vujud dared. Men yek nazari darem. Der vikipediya zebane Gileki, meqaleha be xate arabi va hem be xate latini neveşte başid. Fikire şoma çist u çitor est؟

Eger moşkulat der neveşteye men vujud dared, yani baraye moşkulate neveşteye farsiye men bebaxşid. movazebe xodet baş, xudahafez, be omide didar :) Vuzorg (بحث) ‏۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)

قأوه دیکؤن[دچينواچين]

ویکی‌پدیا:قأوه دیکؤن

(;

ورگ (بحث) ‏۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۷ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۳ (UTC)

evel ez heme, men barayé pasoxé şoma, dubare taşakur mikonem, taşakur ez şoma. Men hem zebané farsi ra dost darem ki men hameyé zebané parsi nemidanem yani zeban kemi minadem. Farsi ,zebané ma Zazaki ra xeyli nezdik est va Gileki va Mazendarani, Semnani, Taleşi hem zebané ma Zazaki ra nezdik hestend. Men taajeb mikonem yani xastem bidanem ki aya şoma zebané İngilisi midanid? Ingilisye men bixter est ez Farsiye men. Barayé in, men be zebané İngilisi neveşteyé men ra davam mikonem:

I wanted to say it if there are two alphabets on this Gilaki Wikipedia, it will be wonderful and more helpful. Have you seen that articles are variable to two alphabets on Tadjik Wikipedia or Kurdish Wikipedia? Even there are three alphabets in Kazakh language Wikipedia: cyrilic alphabet, latin alphabet and arabic alpabet. There is a button in beginning of the articles and it allows to change alphabet of the articles. I wanted to say maybe we can apply this system to Gilaki Wikipedia? Main article will be in arabic alphabet but there will be a button to change article's alphabet? Whats your opinion

movazebe xodet başi, xudahafez, be omide didar :) Vuzorg (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)


Now I dont understand this point, isnt there Latin keyboard in Iran? I meant isnt present Latin keyboard in Iran or is it illegal to use Latin script or Latin keyboard in Iran? For example here in Turkey we only write Latin alphabet. I propose you Latin script as alternative alphabet of Gilaki Wikipedia because of that if there are some Iranians in western countries, it will be easter to read Latin script than Arab script. I also cant read Arab script very well. I have looked to link you sent me. Thanks for it. If there is not Latin keyboard in there, we are here to help you. As I said the Latin script will be only alternative script of the wikipedia. If people want to see Latin view of the page, the button will apply to change alpabet of the wikipedia, from Arab to Latin. :) teşekur ez şoma, xudahafez be omide didar. Vuzorg (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۲۵ (UTC)
I understand, thank you so much for informing. I also dont know theser words Ө Ö Š Ü Ž. Have you created these words from azerbaijani latin alphabet? You can find different letters who allows English alphabet instead of Ө Ö Š Ü Ž? Did you ever heard lexilogos? People can turn alphabets to other alphabets from here. Or also we can help to create Latin alphabet for Gilaki as Zazaki latin alphabet. At least for exampe these words can be Š = sh, ü = ou. Thank you so much for informing me Amin :) Im very glad to talk to you, see you soon Vuzorg (بحث) ‏۱۲ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۸ (UTC)

میان‌ویکی‌ صفحه اصلی[دچينواچين]

سلام، اگه وقت کردید، میان‌ویکی به صفحهٔ اصلی ویکی‌پدیای انگلیسی رو از گت ولگ حذف کنید تا پیوندهای میان‌ویکی رو از ویکی دیتا نشون بده. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)

ترجمهٔ صفحه‌های ویژه[دچينواچين]

سلام، اگه وقت کردید، ترجمه‌های صفحه‌های ویژه رو در اینجا انجام بدید، بخش MediaWiki Core از همه مهم‌ترند. Mjbmr (بحث) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)

Mjbmr؛ وظیفهٔ ترجمه به عهدهٔ منه و قراره طی یک سال آینده کل منوها و گزینه‌ها و پیامهای ویکیپدیا رو به گیلکی ترجمه کنم. این لینکی که دادید رو وقتی کلیک می‌کنم با این پیام روبرو می‌شم:

No such special page

You have requested an invalid special page

A list of valid special pages can be found at Special pages.

Return to Special:MainPage.

ورگ (بحث) ‏۶ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ (UTC)

فضاهای نامی[دچينواچين]

سلام، لطفاً برای تصحیح فضاهای نامی نظرخواهی‌ای ایجاد کنید. Mjbmr (بحث) ‏۳۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ (UTC)

سلام Mjbmr، رأی گیری در "کلیدواژهٰ‌ ن" در جریان است. پیش بینی میشود رأی گیری به طول بینجامد.--ما هان (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۱ (UTC)
انتهای بحث امضایی ندارد و با بخش «اینترنتی کلمه‌ٰن» خاتمه پیدا می‌کند. Mjbmr (بحث) ‏۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)

چندتا موشکل[دچينواچين]

سلام شمی جانا قوربان. خب ایسید؟ پور زمات ایسه کی شمی خبرا نرم. و حتما گید هسا کی شمی خدمت فرسم موشکل وسی ایسه! اول ایتا موضوع طنزه ، امی گیلکی ویکی میان کی چند سالی ایسه دوارسته امی آمار جای انکی بوجور بشه هتویی بجیر اموندره. مره یاده اگه شوما جخطر نده بید کی گیلکی ویکی آمار قبلا 6000 تا بو ولی هسا کمترا بوسته. چیتو ایسه؟ دئه کله گب نزنم! بلامیسر چندتا موشکله درم شمی جا واورسم ناجه درم می یاور ببید. اول انکی امی گیلکی ویکی میان حتما وا جدول زندگینامه و جنگ ... بداریم. شمی لطف امره جدول جنگ چگوده بوبوسته ولی ننم چره مطالب ورجا قرار نیگره. اینه منستن https://glk.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

وانویس میان یا مطالب بوجور یا اونه بجیر قرار گیره. درحالیکی استاندارد و اصولش هنه کی کنار متن قرار بیگیره.

دوم موشکل ساخت الگو ایسه. استفاده الگو جه وانویس میان هتویی ایسه قالب:رشت روستاهان منستن. من خوایم اینه چکونم

. آمریکا رئیس جؤمورانˇ نام ایتا تازه صفحه میان ذخیره بوکنم؟ هتویی ایسه ؟ چیتویی چکونید؟

پس فعلا متوجه بوبوستید کی ای دوتا موشکل چیسه ساخت الگو و جدول زندگی نامه. عرضی نیه . ممنون و تشکر دس برارن قوربان.--Aligorkhane (بحث) ‏۱۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ (UTC)

سلام خوب ایسید.

اول هنکی شمی لطف و محبت قوربان. الگۊ ساتن وسی وا بۊگؤم کی بتنستم چکونم بوجورتر فندرید. ولی ننم چره جناب ورگ اونه خرابا گوده. شاید اونه خط وستی بو کی خأستید تازه الگو نیویشتن امره هماهنگ بوکونید. ای تازه داب نیویشتن امه وسی دردسر بوبوسته. من کی نفهمستم چیتو ایسه!؟ درمورد می فعالیت هم وا بۊگؤم کی بلامیسر همه چی نشا توضیح دهن. ولی به احترام شما ، چشم. گاهگلف سعی کونم فعالیت بوکونم. اگه شرایط پیش بومو حتما هنده فعالیت کونم. چره نه ! خوشحالا بم. دئه عرضی نرم ممنون جانا قوربان.--Aligorkhane (بحث) ‏۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸ (UTC)

جؤرأکشئنˇ دسرسي[دچينواچين]

سلام

کارگيرؤن منئن فاىل جؤراکشن. بارگذاري ولگˇ مئن اي پىغؤم هأنه ايشؤن ئبه:

خطای سطح دسترسی
شما اجازهٔ بارگذاری این پرونده را به این دلیل ندارید:
عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: مدیران.

اينه پىگيري بۊکۊن.

ورگ (بحث) ‏۱ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۲ (UTC)[پاسخ]

چکدن صفحه جدید به زبان گیلکی[دچينواچين]

عرض سلام و احترام درم،

ایتا سوال دشتم. صفحه جدید ویکی پدیا گیلکی میان چطور باید چکنم؟ لینک ا مرا بنی ممنون بم. سلامت بی‌بی Yasha 7 (بحث) ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ (UTC)

دغدغه[دچينواچين]

أمين جؤن أگر تۊ گتˇولگˇواسي ، آبشاري ليستˇمۊسؤن دغدغه دٚشتي ألؤن أمي کتˇولگ ، وانويسˇمۊسؤن نۊبؤنأبۊ.که عنوان بدأري ؤ فهرست عناوين.--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۵ (UTC)

شـىـخـ... جؤن مۊنم قبۊل بؤدم که اي مۊشکل هنأ ؤ سعى کؤنم بفهمم چۊتؤ تينم اۊنه حل بۊکۊنم. در ضمن فهرست عناوين ىکته دچينواچينˇ سر که ورگ بؤده چاکوده ببؤ که اۊ وگردي خۊ جا سر اينم حلأبنه.--ما هان (بحث) ‏۱۳ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)
مۊ هنۊز نفأمسم مؤشکل چيسه! || ورگ (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)

شـىـخـ...، Mission complited. --ما هان (بحث) ‏۱۹ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)

دؤجئه تاتاىي![دچينواچين]

دؤجئه تاتاىي به ىک فکري بۊکۊن جؤن. || ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)

میتونی این صفحه به گیلکی ترجمه کنید؟[دچينواچين]

سلام برار میتونی این مقاله را به گیلکی زوون بنویسی؟ممنونزبان لکی --Hosseinblue (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۵۸ (UTC)

سلام یک نگاهی به آخرین بجث بندازین[۱]Mogoeilor (بحث) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۵۲ (UTC)[پاسخ]

سلام Mogoeilor عزیز. انگلیسی من چندان خوب نیست. زبان ورگ و Pirsharafshah بهتر از منه. باز اگر اینجا توضیح بدی شاید متوجه بشم. اگر کاری هست که باید انجام بشه بگید که باید چکار کنیم.--ما هان (بحث) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۱۷ (UTC)[پاسخ]

سلام شما محتویات [۲] رو با محتوای انگلیسی یا لوری همین صفحه عوض کنید ببنید نتیجه بهتر نمیشه ممنونم شما هنوز این کار رو نکردین.Mogoeilor (بحث) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۵ (UTC)[پاسخ]

Mogoeilor، آیا نیازی به آداپته کردن کد نیست؟ مثلا کد زیر و امثال این کد رو ملاحظه بفرمایید:

mw.config.set( 'osm_proj_lang', 'glk' ); //project language

--ما هان (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)[پاسخ]

سلام مجدد بی زحمت کلیه محتوای صفحه مذکور رو با لری یا فارسی اون جایگزین کنید شما اول اینکار رو انجام بدین اگر مشکل برطرف نشد انشاله یک فکر دیگه می کنیم ممنونمMogoeilor (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۵ (UTC)[پاسخ]

Mogoeilor، من محتویات 1 رو با 2 جایگزین کردم--ما هان (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۵۲ (UTC)[پاسخ]

سلام مجدد من پیگیر هستم ظاهرا تاثیری نداشت تغییر این صفحه متاسفانه.Mogoeilor (بحث) ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)[پاسخ]

سلام بی زحمت این کدهاthis code را جایگزین این کدها[۳] کنید اینشاله که مشکل حل میشه ارادت خاصMogoeilor (بحث) ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)[پاسخ]

سلام Mogoeilor جان، جایگزین کردم. دوستان ببینید درست شد؟--ما هان (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۰۱ (UTC)[پاسخ]

سلام درست شد ارادت اگر کار دیگه ای باشه من در خدمتمMogoeilor (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)[پاسخ]

سلام دوست عزیز مشکل اینفوباکسها حل شد فقط شما باید مطابق نمونه های فارسی اونها ترجمه شون کنین من گیلکیم خیلی خوب نیست و گرنه خودم کمک می کردم ولی هر کمکی از دستم بربیاد درخدمتم.Mogoeilor (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۱۰ (UTC)[پاسخ]

ممنون Mogoeilor جان.--ما هان (بحث) ‏۳ اؤکتؤبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۷ (UTC)[پاسخ]

حذفيات[دچينواچين]

ساليانˇ سالˇ کۊنۊسˇ پسي: سلام! مۊ تقريبا هنده وگرسم! :)) ماهان جؤن يه لۊطفي بکۊن اۊنم اين گه اۊ وانويسؤني گه حذفˇ تگه زئنم هم خۊدشه حذفأکۊن هم گبˇ ولگه. ايمأ يکچي ديگر ! ألن ويکيپديا پيشوند "wikipedia" ایسه يعني تۊ هر ولگي گه خأن چأکۊني ؤ ويکيپديا نؤمفضا ميئن دبۊن خأن اۊ پيشونده بزني نؤمˇ بۊن. فرضا Wikipedia:پيشامۊتن . ولي ويکيپديا:خؤرؤم وانيويس ويکيپديا نؤم فضا ميئن دننه چؤن اۊنˇ پيشوند غلطه و عملا "گت" محسۊب بۊنه ؤ شۊنه وانويسؤنˇ آمارˇ ميئن در حالي گه نبأ بشي. تايسه زاکؤن هيتؤ اشتباه پيشوند زأن ؤ در أصل وانويس (مقاله!) چؤده بۊن نه يته جانبي ولگ. ايشؤن همه خا مؤنتقلأ بي. اي ليسته نيأ بکۊن. ايشؤنه مۊ نم-نمى مؤنتقلأ کؤنم ؤ خالي تۊ مي پۊشتˇ سر اۊ أولئنه خأ پکاکۊني. يعني هرته گه جابجا بۊنه ويکيپديا نؤمفضا ميئن خأن کين به کين اۊنˇ قبلي ولگ پکأبي. دمأگرم. راستي اي [۴] رچأگير. --Pirsharafshah (بحث) ‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۲۶ (UTC)[پاسخ]

سلام Pirsharafshah جؤن، خؤ تو تی کاره بوکون مونم [۵] پأنم.--ما هان (بحث) ‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۱۲ (UTC)[پاسخ]

دعوتنامه[دچينواچين]

سلام AminSanaei جؤن

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۸ (UTC)[پاسخ]

بال بزن[دچينواچين]

سلام أمين جؤن ظاهرا يک نفر پيشتر وانويس گه چأگۊد اۊنˇ بۊن خۊ ايمضا' نأ. أگه شأنه اينˇ مۊشارکتؤنه چأکۊن واکۊن بکۊن ؤ ايمضا'نه ويگير.--Pirsharafshah (بحث) ‏۱ فئوريه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۵۷ (UTC)[پاسخ]

يکته پيشنهاد[دچينواچين]

سلام أدأش

بۊشۊ ائره' بين. يکته پيشنهاد دأنم.

ورگ (بحث) ‏۳ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۲ (UTC)[پاسخ]

دؤجئه وانويسؤن[دچينواچين]

سلام بلأميسر. تي عيد مۊوارکا ببۊن. پيشنهادي گه دأنم اينه گه أمۊ بۊتؤنيم سالانه گت ٚ ولگ ٚ ويسين وانويس دؤجين بکۊنيم. چؤن أمۊ ماهانه يته وانويس'ن چؤدننيم گه بخأيم ماهانه خۊجير وانويس دؤجين بکۊنيم. اۊطؤ أمي دس بازتره ؤ مجبۊر نييم گت ٚ ولگ ٚ خالي نۊمؤنسن ٚ ويسين هرته مزخرف وانويسه ببۊريم دؤجين بۊبؤ وانويسؤن ٚ جرگه ميئن. بيلاخره خأ دؤجئه وانويسؤن معياري بدأرن. مثلا ۱۰ هيزار بايت ٚ جي ويشتر ببۊن يا مثلن ايشؤن ٚ خط ميزؤن ببۊن. أگه زحمتي نيه اي کاره گردن بگير.--Pirsharafshah (گب) ‏۳ آوريل ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۳۶ (UTC)[پاسخ]

سلام جؤن، تی نؤسالم مووارک ببی. ای که سالیانه وانیویس دؤجین بوکونیم به نظر مو جالب نیه. چؤن هی یک سال پیش چندته وانیویس خودتم ایضافه بؤدی که بنأم گت ولگ مئن. هنده مؤمکنه تؤ یا دیگری بأی ؤ خؤجیر وانیویس اضافه بوکونی که وا اونه بنأیم. معیار هچی امئه دست ؤ پا دودنه؛ واقعیتؤنم وا در نظر بگیریم تا سرپا بیسیم.--ما هان (گب) ‏۷ آوريل ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۳۳ (UTC)[پاسخ]

حذف گودن[دچينواچين]

سلام، بله لطف بوکونید وانیویسˇ لاتین حذف ببه. اونه گیلگی وانویس بینیویشته بوبوسته. ممنون--Aligorkhane (گب) ‏۸ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)[پاسخ]

Aligorkhane، خؤ --ما هان (گب) ‏۸ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[پاسخ]

کۊمک گودن[دچينواچين]

سلام ترˇ عرض کۊنم AminSanaei خأسم اي ويکيپديا مئن يته کۊمکي بؤنم هرچند که امو خيلي کوچ-ه تر از اي حرفانيم پيلاترين مقألنˇ ايما ره ترˇ ليست بؤدم تا راحت تر بؤتۊني دؤجئه وانويسؤنˇ اينتخاب بؤني ۱ـ‏آریۊبرزن‏[۳٬۶۹۱ باىتؤن] ۲-فردۊسي[۳٬۰۹۰ باىتؤن] ۳-بهمن جادويه‏[۲٬۸۲۳ باىتؤن] ۴- ‏رۊستم[۲٬۱۷۲ باىتؤن] ۵-ایراني پلنگ ‏[۲٬۱۶۳ باىتؤن] ۶-‏گردآفرید‏[۴٬۵۴۰ باىتؤن] اگه مي دستˇ جي کاري بر بيه در خدمت هيسأم. قۊربان أدش خۊدا نگهدار--پارسا۱۲۳؟. (گب) ‏۳۰ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۳۳ (UTC)[پاسخ]

سلام پارسا۱۲۳؟. جؤن. تي دس درد نۊکونی، اگر تيني اينئی دانشنامه اي تر بنویس. هنده اینئی تي وانیویسؤن پاچ ایسسن--ما هان (گب) ‏۹ مئى ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۱۲ (UTC)[پاسخ]

همکاری[دچينواچين]

سلام ب شما همکار عزیزم من میخوام مقالات رو ترجمه کنم ایا راهی هست برای این؟--ولگ (گب) ‏۸ آگؤست ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۷ (UTC)[پاسخ]

سلام. چه چیزی رو میخواید ترجمه کنید؟ از چه زبانی به چه زبانی؟--ما هان (گب) ‏۹ آگؤست ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۶ (UTC)[پاسخ]

دسرسي محدۊديت[دچينواچين]

سلام ماهان جؤن؛ کارگير بهمن گۊنه گيلکي زوؤنˇ دسرسئ محدۊد بکۊنيم.--پیرشرفشاه (گب) ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۴۳ (UTC)[پاسخ]

سلام پیرشرفشاه، خۊب ايسي؟ چيه محدود بۊکۊنيم؟!.--ما هان (گب) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)[پاسخ]
تي منظۊر ويرایشه؟ آخه دلیلی ندأنه!. اگر جایي اشتباهه دلیلˇ امره اصلاح بۊکۊنین.--ما هان (گب) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۳۱ (UTC)[پاسخ]
دؤرۊسه. منتها کلا آيپي کارگيرˇ دست-أندازي زياده اۊ صفحه‌أ. تؤني ببۊري رۊىˇ تأييد بۊبؤ کارگيرؤن.--پیرشرفشاه (گب) ‏۱۰ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)[پاسخ]
پیرشرفشاه، تأیید شده بنأم. --ما هان (گب) ‏۱۲ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)[پاسخ]

کۊچي هفت[دچينواچين]

سلام ما هان جؤن، برار ايته سوال مره پيش بامؤ، آما جه أ دۊ ته کۊچي هفت کي دريم (ˇ‌ٚ) کؤیتا-یه وا کارأگيريم؟ چؤن أمي وانيويسان ؤ متنان همه تا دؤ شکل بۊبؤسته اي سري زاکان اۊ پيله‌تا جه استفاده کۊنن اي سري ني کۊچي‌تایه. -- Aryan80H (گب) ‏۷ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۵۵ (UTC) سلام Aryan80H جؤن خۊبيسي؟!، برأر مۊ نۊدؤنم کمتؤن رسلا هيسه ولي مۊ أسأ اۊ پيلا هفت یا شل-ه ندأرم!، تۊ گۊشي مئن هأکش‌وأکش کۊني یا لپ‌تاپ/کامپيؤتر ٚ همرأ؟دامؤني (گب) ‏۸ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)[پاسخ]

سلام دامؤني جؤن مؤخلصيم، مۊ کامپيۊترˇ مئن أ کيليدتأخته جه استفاده کۊنم کي وبˇ نۊسخه ايسه ؤ گۊگلˇ کيبؤردˇ جه ايبچه کامل‌تر ايسه ؤ تۊمامˇ حرۊف أنˇ مئن دره، ولي گۊشي مئن کي چند ته حرف مثل "ˇ"، "ۋ"، "ى" دينه اۊشان-ه کؤپي کۊنم مي کيبؤردˇ کليپ‌بؤردˇ بخشˇ مئن شه ؤ هر زمات نياز بۊ شأ استفاده گۊدن.
Aryan80H (گب) ‏۸ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[پاسخ]

👍🏼👍🏼دامؤني (گب) ‏۹ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)[پاسخ]

سلام زأکؤن، با اي که مۊنم گاگلف "ˇ" جي استفاده کؤنم ولي دۊرۊست تره که " ٚ" جي ایستفاده بۊکۊنیم.--ما هان (گب) ‏۱۰ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۱ (UTC)[پاسخ]
أشان فرق چيسه ألان اۊ وانيويساني کي اۊشان مئن "ˇ" جه ايستفاده بۊبؤسته همه وا واگردانيم؟ راستي برار أ ارؤر "صفحه‌های دارای آرگومان تکراری" داني چۊتؤ وا رفع گۊدن؟ Aryan80H (گب) ‏۱۰ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)[پاسخ]
"ˇ" در واقع خط ٚ لاتین ٚ شي ایسسه، ولی " ٚ" عربي خط ٚ شي ایسسه. ایشؤنه یۊنیکؤد فرق کؤنه. آرگومان تکراری هم نۊدؤنم چه مؤشکلی دأنه، اگر شخص ٚ مؤطمئني شنأسني این ٚ جي واوۊرس--ما هان (گب) ‏۱۰ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۰ (UTC)[پاسخ]
حله برار تي دم گرم. Aryan80H (گب) ‏۱۰ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)[پاسخ]
Aryan80H نؤکرم.--ما هان (گب) ‏۱۱ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)[پاسخ]

فحاشی زاپاس نژادپرست ونداد هرمز (مهدی پرکوهی = سینما بدون رنگ) و فجاش به گیلانی ها و تالشی ها در ویکی فارسی و تهدید کاربران اینجا[دچينواچين]

سلام درخواست بلاک بی پایان کاربر نژادپرست ونداد هرمز را دارم.

در لینک زیر به تالشی ها و چند قوم دیگر توهین کرده.

در صفحه کاربری فارسیش هم به فارس و عرب توهین کرده.

در ویکی مازندران هم به چند قوم دیگر توهین کرده.

در ویکی فارسی هم با گیلانی ها و تالشی ها دشمنی می کند و با ترولهای پانترک به اسم بالچی در راستای نفرت افکنی با تالش و گیلان تلاش می کند.

https://glk.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%8A%D8%B1%CB%87_%DA%AF%D8%A8%3A%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C&type=revision&diff=56579&oldid=56530


در لینک زیر هم کاربرا را تهدید و توهین می کند که مصداق وپ قلدری است. تمام مقالات ویکی فارسی درباره گیلان و مازندران را جعل کرده و مدیران فاسد اونجا هم ازش حمایت می کنند. لطفا بی پایان این رو ببندید کاملا بر اساس قوانین تهدید کاربران قطع بی پایان دارد

https://glk.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A8:%DA%AF%D8%AA%CB%87_%D9%88%D9%84%DA%AF#%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C

زاپاس هم هست گزارش زاپاس بازی براش تشکیل شده حدود ده تا زاپاس داره ولی محسن سالک به نوکرای زیردستش گفته زاپاس بازیشو بررسی نکنن--Alewq (گب) ‏۲۴ آوريل ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)[پاسخ]

فحاشی این مرتیکه ونداد هرمز مهدی پرکوهی (زاپاس سینما بدون رنگ) به گیلانی ها[دچينواچين]

https://fa.wikivoyage.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Kirtokonett&diff=113172&oldid=113171


به مردتنها و بقیه مدیران گزارشش میکنم شما هم اینجا بی پایان بلاکش کن

بازرسی سینما بدون رنگ و زاپاسهاش ونداد هرمز (مهدی پرکوهی) - تهدید کاربران اینجا - تهدید به قتل در ویکی سفر - فحاشی قومیتی در ویکی فارسی[دچينواچين]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%86%DA%AF


ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر/سینما بدون رنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازرسی سینما بدون رنگ و زاپاسهاش ونداد هرمز (مهدی پرکوهی) - تهدید کاربران اینجا - تهدید به قتل در ویکی سفر - فحاشی قومیتی در ویکی فارسی[دچينواچين]

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%86%DA%AF


ویکی‌پدیا:درخواست بازرسی کاربر/سینما بدون رنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آدرس خبرچینی زاپاس سینما بدون رنگ پان فاشیست مازنی به محسن سالک (مردتنها)[دچينواچين]

https://meta.wikimedia.org/wiki/User_talk:Mardetanha#%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%DB%8C

سخن چین بدبخت هیزم کش است خخخ

آقای ماهان ببین علیه ات سخن چینی کرده این حقیر بدبخت

How we will see unregistered users[دچينواچين]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

‏۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۵ (UTC)


Hi!

Johan (WMF) Thank you. --ما هان (گب) ‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)[پاسخ]

Hi. I noticed that you are an active admin here. Can you have a look, move the category to its localized name and perhaps delete some pages? Thanks a lot in advance. NguoiDungKhongDinhDanh (گب) ‏۹ جۊن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)[پاسخ]

NguoiDungKhongDinhDanh, ok --ما هان (گب) ‏۱۲ جۊن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)[پاسخ]

آپلؤد[دچينواچين]

سلام برار خؤبي؟ آقا أ فاىله جؤراکشئن قۊفل ايسه، تأني أن-أ جۊري چأکۊني آمان ني بتأنيم آپلؤد بۊکۊنيم؟ Dokkōdō (گب) ‏۵ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۳ (UTC)[پاسخ]

سلام Dokkōdō جؤن. عجیبه!. بۊتؤنم چشم، چاکؤنم--ما هان (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۶ (UTC)[پاسخ]
تي دم گرم. بزيوي Dokkōdō (گب) ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)[پاسخ]

Deletion requests[دچينواچين]

Hi, could you please take a look at the deletion requests at [۶]? Rschen7754 ‏۸ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۸ (UTC)[پاسخ]

Hi Rschen7754, soon i look at that ما هان (گب) ‏۹ اؤکتؤبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۱ (UTC)[پاسخ]

ايضافه وانيويسان[دچينواچين]

سلام برار، أ لیست-أ لۊطفن بيدين ؤ اۊ وانيويساني کي چرت ٚ چۊلا ايسد حذف بۊکۊن. ممنۊن Dokkōdō (گب) ‏۳ جۊن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱ (UTC)[پاسخ]

خؤ جؤن ما هان (گب) ‏۶ جۊن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸ (UTC)[پاسخ]

سلام ماهان جؤن خؤبي بلاميسر، برار أگه تره زحمت نيبه تأني أ دۊته ماژؤل:String ؤ ماجۊل:String صفحه-یأ کامل پاک بۊکۊني؟ ارؤر دنئده خأیم دۊمرته اۊشان-أ چأکۊنم. ممنۊن. Dokkōdō (گب) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)[پاسخ]

سلام جؤن. حذفأ گۊدم ما هان (گب) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۷ (UTC)[پاسخ]
دمت گرم أدش، بزيوي.
Dokkōdō (گب) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)[پاسخ]

درخواست تغییر پیوند ویکی‌پدیای تالشی[دچينواچين]

با درود و ادب. با توجه به اینکه نسخه‌ی رسمی ویکی‌پدیای تالشی منتشر شده، در صفحه اصلی پیوند نسخه آزمایشی را حذف و پیوند نسخه‌ی رسمی را جایگزین کنید. Parsehos (گب) ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)[پاسخ]

سلام. انجام شد ما هان (گب) ‏۱۴ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۶ (UTC)[پاسخ]
تالشی ویکی‌پدیا نمو-نرسی گیلکی ویکی جه پیش دکفته! البته ویشته ایشان مقالات تک‌خطی ایسه. محک (گب) ‏۲۳ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)[پاسخ]

تاتايي نهأن[دچينواچين]

سلام أمين جان خؤب ايسي، برأر أگه تره زحمت نيبه تأني أیه فایل جؤراکشئن ٚ دسرسي-أ واکۊني؟ خأیم چن‌ته تاتايي آپلؤد بۊکۊنم ولي نيويسه فقط کيائن دسرسي دأرده. ممنۊن. Dokkōdō (گب) ‏۵ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)[پاسخ]

سلام جؤن. واللا نۊدؤنم چۊتۊ شأنه بازاگۊدن. مي دیل خأنه باز بنأی!. ما هان (گب) ‏۱۴ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ (UTC)[پاسخ]
سلام آقا@محک: شرمنده شيمي مۊزاحم بؤبؤستم، شۊما دأنيد أمي مۊشکل-أ چۊتؤ شأ حل گۊدن؟ Dokkōdō (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)[پاسخ]
سلام. لازمه اتا نو دسترسی گروه (آپلودر) شیمی ویکی مئن فعال به. اول اتا اینجور نظرخاهی قهوه‌دیکون مئن بسازین. بعد اینه پیوندأ فابریکاتور مئن خال بنین و درخاست واکونین (اینجور) که ایشانه کارکیان انجام دئن. دومین مرحله واسی اگر مشکل دکتین، منأ پینگ بکنین، درخدمت درمه. محک (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)[پاسخ]
تشکۊر آمحک، سلامت بيبي.🙏 Dokkōdō (گب) ‏۱۶ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)[پاسخ]
سلام @Dokkōdō، نظرخاهی ولگ‌ئه ساختی که رأی بنیم؟ محک (گب) ‏۲۳ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)[پاسخ]
سلام آ@محک: أیه بنأم. Dokkōdō (گب) ‏۲۳ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷ (UTC)[پاسخ]
أمين جان دۊوؤمي مرحله تي دس-أ بۊسه دمت گرم. Dokkōdō (گب) ‏۲۵ آوريل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)[پاسخ]
سلام جؤن. ائره درخاست هدأم. اۊمیدوارم قۊبۊل بۊکۊنن https://phabricator.wikimedia.org/T364673 ما هان (گب) ‏۱۱ مئى ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)[پاسخ]
مازندرانی مثال دریم که «گو ره پوست هاکردی، ونه دم جه برسی» :) حالا این ولگه ترجؤمه بؤکؤنین و إنه لینکه این جدول مئن قرار بدین. بعد فابریکاتور جواب بوگو که سیاستونه بوخوندستی و گیلکی ویکی مئن، منصفانه کپی‌رایته رعایت کادریم. بد نی‌یه اشاره هم کنی که ایران، کپی‌رایته جهانی توافقات ره امضا نوکوده و فقط آمریکا قوانین ایره سندیت دانه. محک (گب) ‏۱۱ مئى ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)[پاسخ]
آۊ برأ :)) کار بئنه که! داوطلب خأنیم! ما هان (گب) ‏۱۲ مئى ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۳ (UTC)[پاسخ]