فردۊسي

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن فردوسی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فردۊسي

حکیم ابۊالقاسم فردۊسي توسي نؤمي به فردۊسي سالِ ۳۲۹ هجري قمري توسˇ خؤراسانˇ مئن به دۊنیا بۊمَأ ۊ سالِ ۴۱۶ هجري قمري مئن درگۊذشت. یِته حيماسي سۊراينده ۊ شاهنؤمه کيتابˇ سۊراينده هیسه.أ چيکؤمه سرا أبۊمنصۊري شاهنؤمه ره به نظم دربیَأرده،أ شاعر سي سال رنج بأکشه تا أ کيتابˇ وانیویسه خۊ کيتابˇ مئنَم بؤگۊته:

بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی

فردۊسي ره پیله تری حماسي سؤراينده پارسي ۊأنۊیس تارئخ دؤنَأن.فردۊسي خۊ شاهنؤمه' سي سالگي جي آغاز بؤگوته ؤ هفتاد سالگي مئن تۊمانا گۊته.أ زمت کي پارسي زوؤن از میأن شؤ دؤبؤ فردۊسي سي سال کوششˇ امرأ أ امرˇ جؤلۊ بگیته و پارسي زوؤنˇ زنده نگه بدَأشته.فردۊسي جه پيله ترين شاعران تارئخ هیسه ؤ ایرانˇ مئن ۲۵ اؤردیبهشت ما فردۊسي پيله داشتˇ رۊج نؤم بيته.

فردوسي
ايطلاعاتي فردوسي جي[دچينواچين]

مذهب:مؤسلمان، شیعه

حؤکۊمتˇ زمت:سامانیان و غزنویانِ فرمانرایي

لقب:طوسˇ حکیم،سؤخنˇ حکیم

نيۊيشتاري سبک:خۊراساني سبک

کيتابان:شاهنؤمه

اثر بنأ بر:فارسي ادبيات ؤ جهانˇ ادبيات

يته نمۊنه أنه شعرانˇ جي[دچينواچين]

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله


وابسته جستارون[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  • حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
  • خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۹). از شاهنامه تا خداینامه: جستاری دربارهٔ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. تارنمای نوف.
  • خالقی مطلق، جلال (۱۳۷۲). گل‌رنج‌های کهن: برگزیدهٔ مقالات دربارهٔ شاهنامهٔ فردوسی. به کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.