فردۊسي

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن فردوسی أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فردوسي

حکیم ابۊالقاسم فردۊسي توسي مشهۊر به فردۊسي سالِ ۳۲۹ هجري قمري توسˇ خراسانˇ مئن به دۊنیا بۊمَأ ۊ سالِ ۴۱۶ هجري قمري مئن درگۊذشت. یِته حماسي سۊراينده ۊ شاهنام-ه کيتابˇ سۊراينده هیسه.أ چکامه سرا شاهنامهٔ ابۊمنصۊرِه به نظم دربیَأرده،أ شاعر سي سال رنج بأکشه تا أ کيتابˇ وانیویسه خۊ کيتابˇ مئنَم بؤگۊته:

بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی

فردۊسي ره پیلا ترین سۊراینده حماسي و پارسي نۊیس تارئخ دؤنَن.فردۊسي خۊ شاهنامه از سي سالگي آغاز بؤگوته و هفتاد سالگي مئن تماما گۊته.او زماني که پارسي زوؤن از میان شؤ دؤبؤ سي سال کوششˇ امرأ اي امرˇ جلۊ بگیته و پارسي زوؤنˇ زنده نگه بدَأشت.فردۊسي یِته از پيلا ترين شاعران تارئخˇ جهان هیسه و ایرانˇ مئن ۲۵ اؤردیبهشت ما روز بؤزرگداشت فردۊسي نؤم بیته.


ايطلاعاتي از فردوسي[دچينواچين]

اصلي نؤم:ابۊالقاسم فردوسي توسي

کاري زمينه:فارسي ادبيات، شعر

زادروز: ۳۲۹ قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی دهکدهٔ پاژ، توس، خراسان

مرگ:توس

ملیت:ایراني

زينديگي محل:توس، پاژ

آرامگا:توس، خراسان

مذهب:مسلمان، شیعه

زمات حؤکۊمت:سامانیان و غزنویانِ فرمانرایي

لقب:طوسˇ حکیم،سخنˇ حکیم

پیشه:شاعر ۊ دهقان

نيۊيشتاري سبک:خۊراساني سبک

کيتابان:شاهنۊمه

اثر بَنَأ بر:فارسي ادبيات ۊ جهانˇ ادبيات

يته نمۊنه از اينه شعران[دچينواچين]

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله‏

وابسته جستارون[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  • حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
  • خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۹). از شاهنامه تا خداینامه: جستاری دربارهٔ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. تارنمای نوف.
  • خالقی مطلق، جلال (۱۳۷۲). گل‌رنج‌های کهن: برگزیدهٔ مقالات دربارهٔ شاهنامهٔ فردوسی. به کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.